REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Světlo do nové dvorany proniká skze betonové nosníky. Přestavba menzy Koleje 17. listopadu UK

Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce původního objektu z 80. let minulého století. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysé centrální dvorany – společenského centra fakulty s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Projekt získal hlavní cenu Grand Prix.
Foto: David Korsa
„Svět sám je v neustálé přestavbě, tím spíše člověk.“
Lao-c'

Autorem původní budovy menzy a kolejí není nikdo menší než Karel Prager, významný český architekt, autor spousty realizací, z nichž budete dozajista znát Novou scénu Národního divadla nebo budovu Federálního shromáždění. Za celoživotní dílo obdržel od Obce architektů v roce 2000 čestnou cenu za celoživotní dílo a přínos architektuře.

Budova menzy a kolejí měla být součástí nedokončeného univerzitního komplexu. Nikdy nebyla plnohodnotně využívaná, nicméně svými kvalitami dala základ pro novou radikální proměnu na budovu Fakulty humanitních studií. Vnější proporce i tvar zůstaly zachovány, ale srdcem celého řešení se stal velkorysý prostor dvorany nasvícený stejně tak velkorysým horním osvětlením světlíky. Celá dvorana je skutečným centrem celého komplexu, propojuje úrovně tří podlaží a zároveň je „ovinuta“ galerií s přístupem do přilehlých částí infrastruktury fakulty. Stejně tak je propojena nejnižší část dvorany s dalšími místnostmi. Převládající pohledový beton působí stroze, ale podtrhuje minimalistické řešení, které po pestrém oživení denním ruchem bude důstojným rámcem životního běhu fakulty humanitních studií, prostě nádherným velkorysým společenským centrem.

Spojit původní architekturu Karla Pragera se současným projektem a vyřešit to takovým skvělým způsobem, jako se to podařilo renomovanému studiu Kuba & Pilař architekti, je kus kumštu. A je tedy po právu veřejností, odbornou veřejností i architektonickou obcí vysoce ceněným projektem. Nikoho tudíž nepřekvapí, že projekt byl mezi finalisty na Českou cenu za architekturu za rok 2021 a získal hlavní cenu Grand Prix. Na první pohled řešení vypadá jednoduše, ale je to obrovský závazek a nesete svou kůži na trh. Pokud se to podaří, je dobře, kůže na trhu obstála, pak si můžete poklepat na ramena, pochválit se. Ale ne nadlouho a nepřechvalte se. Jen do příštího projektu, tam to pak začne nanovo. 

Dvorana – pohled na 1.PP, 1.NP a 2.NP Foto: David Korsa

Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce původního objektu z 80. let minulého století. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany – společenského centra fakulty s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Samotná menza nebyla nikdy plně využita k zamýšlenému účelu. Stavba z 80. let minulého století s náročnou konstrukcí zvedaných stropů a hlubokou centrální čtvercovou dispozicí měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití Fakultou humanitních studií však byla nutná radikální proměna.

Učebna Foto: David Korsa

Návrh přestavby zachovává vnější tvar, podlažnost a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana je srdcem a společenským centrem fakulty, současně je prostorovou spojnicí všech tří podlaží. Vstup do objektu na úrovni zvýšeného patra nabízí snadné komunikační propojení jednotlivých podlaží pomocí dvou odlišně formovaných jednoramenných schodišť. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností, pracoven pedagogů a dvojice výtahů s únikovými schodišti. Na nejnižší úrovni dvorany jsou pak velké společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát.

Mezi použitými materiály převládá pohledový beton kombinovaný s jemnou kovovou sítí podhledů, černá stěrka podlahy a bílé truhlářské prvky a nábytkové vybavení. Prostoru dominuje variabilní sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě.

Dvorana 1.PP

Předsazený celoprosklený strukturální fasádní plášť je navržen především jako účinná akustická ochrana proti hluku ze šestiproudé komunikace Městského okruhu v těsné blízkosti objektu. Zdvojená fasáda současně umožňuje přirozené větrání a regulované stínění vnitřních prostor. Zaoblení prosklených nároží je odkazem na původní architektonické ztvárnění stavby.

Přestavba menzy je součástí rozsáhlého celku zahrnujícího i dvě výškové budovy kolejí na společné základně. Dokončení úprav venkovních ploch, přístupových komunikací a zeleně budou předmětem další etapy výstavby.

Doplňující informace

Studio Kuba & Pilař architekti
Autor Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Martin Klimecký
Umístění projektu Pátkova 5, 182 00 Praha 8
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2010-2017
Rok dokončení 2020
Zastavěná plocha 4974 m²
Užitná plocha 13350 m²
Náklady 479 mil. Kč
Klient Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA