Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji Prahy přináší samosprávám vzorová pravidla

Od loňského roku v hlavním městě platí Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji Prahy, kterou schválilo zastupitelstvo hlavního města. Přispívá k efektivnější spolupráci na udržitelnosti investičních záměrů a přináší samosprávám vzorová pravidla pro spolupráci s developery a soukromými investory na stavebním rozvoji infrastruktury měst a obcí.
Zdroj: AdobeStock.com - angor75
Zdroj: AdobeStock.com - angor75

Ani nový stavební zákon kompetence a odpovědnost obcí v této oblasti nevyřešil

Podle Ondřeje Boháče, ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvky developerů pokrývají jen malý podíl toho, co obec na financování rozvoje veřejné infrastruktury vyvolané rozvojovými projektu investorů potřebuje, ale přesto jsou příspěvky důležité. Obcím však chybí zákonný rámec a není dobře, že ani nový stavební zákon kompetence a odpovědnost obcí v této oblasti nevyřešil.

V současnosti se průměrná výše poplatku u realizovaných developerských projektů pohybuje v Praze průměrně 1381 Kč/m2 čisté podlahové plochy. (Mimo Prahu 911 Kč/m2 čisté podlahové plochy)

Metodika spolupodílu investorů do území m- doporučená kontribuce při změně ÚP

  • Kamil Kubiš, IPR Praha: "Nastavení srozumitelných pravidel na území hl. m. Prahy by mělo vést k transparentnímu a předvídatelnému jednání hl. m. Prahy ve vztahu k soukromým investicím do rozvoje území. Stanovení nástrojů k zajištění obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů je vhodnou cestou ke spolupráci a synergii veřejného a oukromého sektoru ve prospěch rozvoje metropole i jednotlivých městských čtvrtí."
  • Frank Bold Advokáti, s.r.o.: "Požadavek na uhrazení investičního příspěvku sleduje legitimní cíl a jednání obce tak lze chápat jako hájení zájmů občanů či jako jednání směřující k uspokojování jejich potřeb (k čemuž potřebuje finanční prostředky), k čemuž je obec dokonce povinována".
  • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář: "Předem stanovená pravidla spolupráce s investory v podobě Metodiky mohou podpořit požadovanou transparentnost, předvídatelnost a nediskriminační postup v rámci těchto právních vztahů. Není nelegální, neoprávněné či nemravné si ve smlouvě s investorem na rozvoj veřejné infrastruktury v důsledku zvýšených nároků na tuto veřejnou infrastrukturu vyvolaných záměrem investora v dotčeném okolí, zvlášť pokud bude tento příspěvek využit racionálním a věcně odůvodnitelným způsobem na koinvestice v území prospěšné oběma smlouvy, veřejným zájmům i veřejnosti. Taková smlouva pak naplňuje základní podstatu soukromoprávních smluv, tj. že je uzavírána dobrovolně a ve prospěch obou stran (smluvní partnerství).

Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji Prahy

Kontribuce v obcích fungují i bez pravidel

K nejvíce se rozvíjejícím částem hlavního města patří Praha 9, kde prodává okolo 20 % všech pražských bytů. S investory Praha 9 vyjednávala už před přijetím nové metodiky. Výsledek závisel na vyjednávacích schopnostech představitelů radnice a byl zcela na dobrovolnosti developerů: „Myslím, že se nám i tak podařilo být respektovaným partnerem investorů – od roku 2018 jsme od nich vybrali zhruba 90 milionů, které putovaly především na rozvoj školství. I díky tomu si jako jedna z mála městských části můžeme dovolit stavět novou velkou základní a mateřskou školu Elektra pro 800 dětí,“ říká Tomáš Portlík, starosta městské části Praha 9, a dodává: „S metodikou účasti investorů je diskuse s investory o něco jednodušší, protože obě strany znají doporučení, kolik by měl investor odvést v lokalitě na veřejné blaho. V tomto duchu vyjednáváme další dohody v rozvojových územích.“

„Kontribuce v obcích fungují i bez pravidel, ale metodiku spolupráce městských částí s developery považuji za správný krok. Větší problém je nedokončený metropolitní plán, který má zpoždění,“ řekl opoziční pražský zastupitel Ondřej Prokop. „Je tu řada připravených projektů na bydlení, které developeři odkládají, a Praha by se o tyto projekty měla sama aktivně zajímat.“

Co by  urychlilo a zjednodušilo výstavbu v Praze?

Základním předpokladem úspěchu bude nový územní plán plně kompatibilní s pražskými stavebními předpisy a podpořený stavebním zákonem, který by výrazně snižoval administrativní zátěž při projednávání investičních záměrů. Protože ještě nejsme plně seznámeni s aktuálním zněním stavebního zákona, je obtížné hodnotit, do jaké míry toto kritérium již splňuje, nicméně z dostupných informací lze soudit, že přinese určitý pozitivní posun,“ popisuje Juraj Murín, ředitel odboru vývoje projektů Skanska Residential

Praha tvoří dlouhodobě velké stamiliardové přebytky na svých účtech, které tam ztrácejí hodnotu, proto by investiční činnost města měla být větší, než tomu bylo v minulosti,“ poznamenal Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Reality

Zdroj: AdobeStock – Fanchy

Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

Od 1. ledna 2024 budou přecházet do vlastnictví státu pozemky neznámých či nedostatečně identifikovaných vlastníků. Tato situace, která nastává s novým rokem, přináší řadu praktických změn. Největší změnou a přínosem bude uvolnění dosud zablokovaných pozemků s neznámými nebo nedostatečně…

Foto: Crest Communications

Moderní, úsporné a zelené kancelářské budovy. Jaké máme v Česku?

Příjemné pracovní prostředí motivuje a kancelářské budovy jsou stále sofistikovanější a zelenější, ukazují studie. Stavby musejí být kompatibilní s moderními technologiemi uvnitř budovy, nový přístup ke správě budov počítá s integrovaným facility managementem.