Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bydlení v metropoli. Jak se bydlelo, bydlí a bude bydlet v Praze?

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) připravuje společně s partnery průběžně akce, které přibližují fenomén bydlení v metropoli. Odehrávají se v Centru architektury a městského plánování (CAMP) a zahrnují audiovizuální prezentace, komentované prohlídky, přednášky, diskuse, promítání filmů i seznámení s aktuálně řešenými projekty.
Foto: Vojtěch Veškrna

Prezentovaná data, informace a prognózy se opírají především o aktuální Strategii rozvoje bydlení v hlavním městě, o územně analytické podklady a čísla Českého statistického úřadu (ČSÚ). V prostorách CAMPU se lze například dozvědět, že Praha se má do roku 2070 rozrůst o zhruba 400 tisíc obyvatel a každý rok by se mělo postavit 9 000 nových bytů, aby byly potřeby města naplněny. Nutno dodat, že za rok 2021 bylo v metropoli dokončeno dle statistik ČSÚ 5 228 bytů a za rok 2022 se dosáhlo úrovně 6 575 bytů. Z hlediska typu výstavby u dokončených bytů dlouhodobě dominuje nová výstavba nad změnami dokončených staveb a taktéž převládá výstavba bytů v bytových domech nad výstavbou v domech rodinných. Podle informací sčítání lidu z roku 2021 je v Praze celkem 721 332 bytů a průměrný byt čítá zhruba 70 m2, přičemž novostavby už pracují s menší rozlohou (okolo 50 m2). Na koupi běžného bytu si zájemce musí připravit 13 ročních platů, v porovnání s tím stačí například v Belgii 5 ročních příjmů.

Podobných a často překvapivých dat naleznete v expozicích CAMPU mnohem více. Výstavy zahrnují kromě jiného i audiovizuální prezentace, které s pomocí fotografií přibližují nejrůznější formy bydlení od luxusních půdních vestaveb až po noclehárny bezdomovců. Výrazným prvkem expozic je gauč, na který se návštěvníci mohou posadit a hluboce meditovat. Zajímavé je na něm to, že prý představuje velikost nejmenšího pražského bytu, což je zhruba 8 metrů čtverečních. Pohovku navrhl architekt Benedikt Markel. To vše doprovází bohatý program v podobě komentovaných prohlídek, diskuzí či promítání filmů podle aktuálního programu. K dispozici je také obsáhlá knihovna s internetem a prohlížečem mapového portálu, útulná kavárna či tichá studovna. 

Foto: Vojtěch Veškrna

Kde není bydlení, tam není město

Akce CAMPU jsou zajímavé nejenom nápaditou dramaturgií, působivým grafickým designem publikací a pozvánek, ale také samotným interiérovým designem, který vždy souzní s obsahem výstav o bydlení a architektuře. Podnětem pro grafiky jsou domy a byty jako základní tkáně lidských sídel, stejně jako ulice, náměstí, obchody, kanceláře, výrobny nebo podzemní potrubí... „Každé zdravé a rozvíjející se město vyžaduje dostatek bydlení pro všechny stávající, ale také nové obyvatele. Ideálně v hustě osídlené a kvalitně propojené zástavbě, která šetří jak životní prostředí, tak i veřejné rozpočty,“ vysvětlují svůj počin organizátoři a dále popisují, proč má hlavní město České republiky v otázce bydlení k ideálnímu stavu ještě hodně daleko.

Jednou z významných příčin problému je podle nich fakt, že Praha neměla dlouhodobě aktivní a cílevědomou bytovou politiku a dávala více prostoru osobním zájmům některých Pražanů, trhu a privatizaci bytového fondu. To je potřeba změnit a najít cesty, které vedou k tomu, aby se nabídka kvalitního a dostupného bydlení pro současné i budoucí obyvatele skutečně zlepšila. Motivovat Pražany, aby se zapojili do diskusí a ukázali, v jakém městě chtějí žít. 

Foto: Vojtěch Veškrna

Participativní demokracie v oblasti bydlení

Jelikož je hlavním cílem participativní demokracie vytvořit takové procesy, které výrazně rozšíří rozhodovací a poradní pravomoci občanů, je nezbytné transparentní fungování radnice a včasné zajištění přenosu informací směrem k veřejnosti. V CAMPU si návštěvníci mohou vybrat, zda chtějí informace vstřebávat prostřednictvím velkoplošné projekce, nebo raději dají přednost tištěné formě v podobě nejrůznější katalogů, knih či studiu konkrétních plánů a architektonických projektů. Audiovizuální vrstva prezentace se skládá z několika částí. Vysvětluje, kdo a jak byty na území hlavního města staví, dále představuje rozmanitou tvář současného bydlení a rozličné typy domácností, a to včetně zvukové montáže složené ze široké škály názorů, jež na téma rozvoje bydlení v metropoli zaznívají.

Seznamuje také s metropolitním plánem pro Prahu 21. století, který se vrací k tradičnímu plánování a přináší i pravidla s prvky participativní demokracie. Nezbytnou součástí je prohlížeč mapového portálu prahazitra.camp, kde mohou návštěvníci zjistit, kde se právě staví; kolik bytů se již postavilo a kolik jich v nejbližší době vznikne, a v jakých lokalitách. Aktuálně se v CAMPU řeší, jak bude vypadat území soutoku Berounky a Vltavy. V nabídce jsou výstupy mezinárodní krajinářské soutěže představující koncept území i jednotlivé dílčí projekty, jako je předpolí Radotínské a Černošické lávky, obnova údolnice Berounky, nebo nové bezpečné propojení historických center Zbraslavi a Radotína. Ukazují také příměstský park, první svého druhu v České republice, který bude sloužit nejenom k rekreaci, ale bude podle slov aktérů jedním z hlavních nástrojů, jak snižovat dopady klimatické změny.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat