Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kořenová čistírna čistí vodu z celé obce. Vypadá krásně a voda z ní je lepší než v potoce

Kořenová čistírna odpadních vod. Na první pohled svojí primitivností připadá až podezřelá, jako cosi, co zní skvěle „eko“, ale nemůže fungovat. Opak je pravdou. Kořenová čistírna má mnoho výhod a čistí skvěle. „Kořenovku“ lze vybudovat pro čištění vod z jednoho rodinného domu ale i pro celé obce. Ve Velké Jesenici na Náchodsku ji provozují už mnoho let. Jejich čistírna prošla i modernizací – opět za využití přírodního čištění odpadních vod. A jaké s ní mají zkušenosti? Zeptali jsme se starosty Petra Jeništy.
Autor: redakce

Velká Jesenice, obec v podhůří Orlických hor na Náchodsku, má stabilních 750 obyvatel, přičemž do čistírny je svedena odpadní voda od cca 650 obyvatel, asi 300 domácností. Systém kanalizace v obci je kombinovaný, částečně oddílný, částečně jednotný. A to byl i v minulosti důvod, proč byla zvolena kořenová čistírna.

Klasické biologické čistírny obcí mají problém hlavně tam, kde je kanalizace jednotná, tedy je do čistírny svedena jak dešťová, tak splašková kanalizace. Příliš čistá voda (například při deštích, kdy je splašková voda v jednotné kanalizaci příliš naředěná) je pro biologickou čistírnu spíše problémem. Laicky řečeno mikroorganismy v případě velkého naředění nemají dostatek potravy a hynou hladem. V kořenové čistírně k ničemu takovému nedochází.

Čistírna ve Velké Jesenici funguje od roku 1998, s jejím provozem mají tedy bohaté zkušenosti, které nám sdělil při procházce starosta Petr Jeništa. Areál o rozloze 7 300 m2 se nachází v nejnižším místě katastru obce u potoka Rozkoš. Areál je viditelný z cesty na příjezdu do obce, v jednom místě se nám skýtá pohled na hřeben Orlických hor v pozadí a čistírnu v popředí.

Celkový pohled na areál kořenové čistírny, na obzoru Orlické hory. Autor: redakce

Kořenová čistírna odpadních vod ve Velké Jesenici. Jak vypadá a jak funguje?

Co po příchodu vidíme? Především toho moc nevidíme, jen zeleň v několika polích, někde vzrostlá, někde posečená, mezi ní se vine obslužná štěrkem zpevněná cesta. Že se jedná o technické zařízení prozrazuje jen několik málo šachet vystupujících nad povrch.

Někdo si myslí, že tady pěstujeme rýži,“ říká na úvod s úsměvem starosta a pokračuje: „K rozloze areálu je nutné říci, že pro moderní konstrukci kořenové čistírny a naši velikost obce by postačovala cca třetinová rozloha, dnešní stav je výsledkem historického vývoje. Dříve byla stavěna technologií horizontálních filtrů, které jsou náročnější na plochu. Původní čistírna složená z horizontálních filtrů byla doplněna o jeden vertikální a jeden horizontální filtr.“

K modernizaci v roce 2015 došlo z důvodů limitních hodnot čištění horizontálními filtry a zároveň čistírna v původní podobě nebyla navržena na čištění čpavku.

Vertikální čistící pole. Před nimi jsou dvě akumulační nádrže, které se po naplnění samovolně vypustí do vertikálního filtru. Autor: redakce

Přední český odborník a realizátor kořenových čistíren Michal Šperling na dotaz redakce ESTAV.cz vysvětluje: „Ve Velké Jesenici jsou oba typy filtrů. K tomuto řešení přistupujeme při revitalizaci kořenových čistíren. Horizontální filtry samostatně už v dnešní době nové nestavíme. Nejlepší jsou vertikální nebo kombinace obou typů – horizontál a vertikál. Výhoda v kombinaci je u revitalizací starších kořenovek především v poměru cena-výkon. Ze starého filtru se odveze nebo propláchne zanesená vrstva štěrku a filtr může po doplnění novým či promytým štěrkem opět dále fungovat.“

Schéma kořenové čistírny odpadních vod ve Velké Jesenici. Zdroj: podklad mapy.cz, schéma redakce

Jak jednotlivé části kořenové čistírny fungují? Pojďme postupně od nátoku kanalizace potrubím tak, jak voda protéká celou soustavou až do potoka.

 1. Česle: Hrubá a jemná soustava ocelových tyčí, zachytávající větší předměty, klacky, větší kameny, trsy trávy.
 2. Lapač písku: Jednoduchá komora s horním přepadem, kde se vlastní vahou usazuje písek a voda zbavuje hrubých nečistot.
 3. Odlehčovací komora: Voda vtéká do otevřeného korýtka, které pobere právě tolik vody, na které je čistírna dimenzována, pokud teče při přívalových deštích vody více, korýtko přetéká a voda jde rovnou do přilehlé vodoteče. Odlehčení je běžná součást každé ČOV.
 4. Štěrbinová nádrž: Slouží k zachytávání kalů. Může vypadat jako klasický septik.
 5. Kalové pole: Slouží k ukládání kalů, ručně vybíraných ze štěrbinové nádrže. Zde kaly vysychají a jednou za mnoho let se odváží. Voda z kalového pole se odvádí zpět do čistírny a projde procesem přečištění.
 6. Horizontální filtr: Cca metr hluboká nepropustná vana naplněná hrubou kamennou drtí, skrz horizontální filtr voda kontinuálně protéká a tím se čistí. Když v poli horizontálního čištění hrábnete, narazíte mezi kamenivem na vodu. Pole je porostlé vegetací různého typu.
 7. Vertikální filtr: Nepropustná vana s kamenivem a soustavou perforovaného potrubí. Vertikální filtr není narozdíl od horizontálu trvale zavodněný. Jakmile se napustí předsazená nádrž, je samočinně otevřen ventil a do potrubí vertikálního filtru vypuštěn obsah nádrže, tak je rozprostřen do celého vertikálního pole. Pole je porostlé rostlinami, které vydrží i s minimem vody. Vegetace ale není tak zásadní, čištění zajišťují hlavně vrstvy kameniva.
 8. Doplňující horizontální filtr: Pro funkci čistírny by již tento nebyl nutný, ve Velké Jesenici je zbudován pro vylepšení čistícího efektu, jelikož při modernizaci na něj zbylo v areálu místo.

Obecně kořenová čistírna může fungovat pouze jako gravitační, bez nutnosti dodávek elektrické energie, pokud to terénní podmínky dovolují. Ve Velké Jesenici pro modernizaci a pro zřízení vertikálního pole nebyl dostatečný spád, proto je po průtoku dvěma horizontálními poli voda čerpána elektrickým čerpadlem výše, do nádrží před vertikálním polem.

V popředí vertikální filtry, zcela vpředu nádrž, kde se kumuluje voda, po napuštění nádrže se vpustí do vertikálního filtru. Vzadu horizontální filtrační pole. Autor: redakce

Údržba a provozní náklady kořenové čistírny odpadních vod

Jedním z nejčastějších omylů veřejnosti je, že kořenová čistírna je bezúdržbová. Na první pohled to vypadá, že vše funguje samo, jako v přírodě, ale to není tak přesné. Údržba znamená vybírání česlí, čištění pískového lapače a vybírání kalů ze štěrbinové nádrže. Dvakrát do roka sekáme vegetaci na vertikálních a horizontálních filtrech. Vše zvládají pracovníci technických služeb obce, stačí lopata, sekačka. Jediné speciální nářadí jsou štětky na pročištění potrubí na vertikálním filtru. Po drobném zaškolení není nutná žádná speciální kvalifikace a údržbu celého areálu zvládnou dva lidé. Práce probíhají v různých časových cyklech, ale průměrně to máme normováno na dvě hodiny práce jednoho člověka denně.“ říká starosta o náročnosti údržby.

Jednou za mnoho let se vyváží kal z kalového pole. Ve Velké Jesenici se odvážel naposledy v roce 2015 při modernizaci, od té doby to až do naší návštěvy v roce 2023 nebylo potřeba a ani letos ho nebude nutné vyvážet.

Předpisová údržba KČOV Velká Jesenice ve zkratce:

 • každé 2 dny čištění roštů
 • každé 2 týdny malá údržba = čištění roštů a lapáku písku
 • každý měsíc velká údržba = malá údržba + čerpání kalů ze štěrbinové nádrže
 • 2× za rok sečení a odvoz porostů
 • 1× za rok pročištění potrubí vertikálního filtru

Celkové náklady musíme rozdělit na dvě části, jedna je provoz čerpadla, to je cca 30–35 tis. Kč ročně. Tento náklad by bylo možné vynechat, pokud by to terénní podmínky dovolily. Druhá je cena za práci technických pracovníků obce. Cena stočného pro obyvatele v obci Velká Jesenice v roce 2023 byla 30 Kč/m3 včetně daně.

Detail výtoku vody z čistírny. Voda je na třetinách hodnoty povolených limitů. Autor: redakce

Voda čistší než v potoce

O co v čistírně jde, je hlavně kvalita vypouštěné vody. „Jsme na třetinových hodnotách povolených limitů, naše voda je často čistější než ta, která teče v potoce,“ říká starosta a pohled na výtok do vodního toku to potvrzuje. Obec tak nejen, že bezpečně splňuje limity, čistírna je připravená na plánovaný stavební rozvoj obce a vyjednává s okolními producenty odpadních vod (například nedaleké rekreační kempy) o připojení do obecní čistírny.

Výhody

 • spolehlivě a trvale čistí vodu
 • jednoduchá na provoz
 • není citlivá na balastní vodu (na objem i na její kvalitu)
 • estetika
 • pokud to umožní terén, zcela bez potřeby el. energie

Nevýhody

 • Vstupní investice
 • Zabere více místa

Starosti starosty? S kořenovou čistírnou je nemají

Celkové zkušenosti jsou dle starosty pozitivní. I z naší redakční návštěvy bylo poznat, že Petr Jeništa je s celým systémem nadmíru spokojen. Dotaz na zápach byl při návštěvě zbytečný, přesto padl a byl odpovězen: „V bezprostřední blízkosti čistírny jsou rodinné domy a ani starousedlíci, ani noví obyvatelé si na žádné problémy neztěžují. Mírný zápach může být přímo u kalového pole, když je horko a je zrovna vybírán kal, ale jen pár metrů od něho již není cítit nic.“ Redaktor ESTAV.cz jeho slova může potvrdit.

Starosta Petr Jeništa je s čistírnou ve své obci spokojený. Autor: redakce

S čistírnou po dobu její životnosti byly problémy jen jednou, a to v době před modernizací, kdy provoz vyžadoval častější zásahy. Po zavedení procesů výše popsané jednoduché údržby žádné problémy od roku 2015 až do naší redakční návštěvy v červnu roku 2023 nenastaly.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Výstavba a rozvoj měst a obcí

Zdroj: AdobeStock – Fanchy

Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

Od 1. ledna 2024 budou přecházet do vlastnictví státu pozemky neznámých či nedostatečně identifikovaných vlastníků. Tato situace, která nastává s novým rokem, přináší řadu praktických změn. Největší změnou a přínosem bude uvolnění dosud zablokovaných pozemků s neznámými nebo nedostatečně…

Otevřeně o Praze - klimatická změna - zdroj: Open House Praha, pixabay

Otevřeně o Praze: Open House Praha a Krenovka zvou na debatu o klimatických změnách

Organizace Open House Praha pořádá ve spolupráci s kulturním centrem Krenovka šestou a letošní závěrečnou debatu z cyklu Otevřeně o Praze, který se týká témat spojených s rozvojem hlavního města. Ve středu 29. listopadu od 18.00 hodin se v Krenovce v prostorách Čítárny Unijazz na Praze 3 uskuteční panelová debata na…