REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Digitální a elektronické podklady pro navrhování konstrukcí ve stavebním systému HELUZ

Společnost HELUZ dlouhodobě pracuje na technických podkladech pro navrhování a provádění budov. Příklon k využívání elektronických a digitálních podkladů koresponduje s obecným vývojem informačních technologií. Společnost HELUZ se digitalizaci technických podkladů intenzivně věnuje.
Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Díky digitalizaci dat vznikají nové podklady pro navrhování budov, které přinášejí mnohé výhody pro sdílení dat mezi výrobcem a projektantem. Mezi ně patří rychlost získání potřebné informace, přesnost a aktuálnost. Pro využívání těchto výhod oproti zastarávajícím tištěným dokumentům je třeba aktivně sledovat i vývoj v technických podkladech HELUZ určených pro projektanty, architekty a stavební firmy. Mezi hlavní technické podklady HELUZ patří:

  • HELUZ Selektor konstrukcí – vstupní brána k technickým informacím pro stavební odborníky
  • HELUZ Galerie CAD detailů – typové CAD detaily dostupné v různých souborových formátech
  • HELUZ Podklady pro BIM softwary – offline a online nástroje pro využití v BIM softwarech

HELUZ Selektor konstrukcí

HELUZ Selektor konstrukcí je webový nástroj založený na digitalizaci technických dat konstrukcí a výrobků společnosti HELUZ. Jedná se o vstupní bránu k technickým podkladům pro stavební odborníky. Nabízí zobrazení technických vlastností zdiva, stropů a komínových systémů. Primárně se jedná o data konstrukční, která potřebují projektanti pro konkrétní návrh konstrukcí. Samozřejmě na HELUZ Selektoru konstrukcí si lze zobrazit vlastnosti i jednotlivých výrobků. Selektor konstrukcí nabízí další možnosti, které běžně používáme jako je filtrování přes potřebné vlastnosti konstrukce či výrobku. Umožnuje provádět vzájemné porovnání až 4 konstrukcí čí výrobků a případně i tisk technických dat pdf formátu. Vedle technických parametrů konstrukcí a výrobků webový nástroj nabízí ke stažení potřebné další technické poklady jako jsou odborné příručky pro navrhování a provádění konstrukcí, statické výpočtové programy, montážní návody a výrobkové legislativní dokumenty. V samostatné sekci „BIM“ jsou dostupné podklady pro BIM softwary jako je Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit a Nemetschek Allplan. Pochopitelně jsou na tomto webu uvedeny i další důležité prokliky na další weby jako je HELUZ Galerie CAD detailů, youtube kanál na kontakty technických poradců.

HELUZ Selektor konstrukcí. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

HELUZ Galerie CAD detailů

HELUZ Galerie CAD detailů obsahuje spoustu konstrukčních typových detailů, které si je možné prohlížet, vzájemně sdílet či si je stáhnout. HELUZ Galerie CAD detailů obsahuje konstrukční detaily různých konstrukcí pro různé druhy budov. Konstrukční detaily jsou stále doplňovány a případně revidovány na základě zpětné vazby. Vedle digitálních podkladů se jedná o mocný nástroj pro navrhování budov ze stavebního systému HELUZ. Pro rychlé sdílení konstrukčních detailů lze na mobilních zařízeních využít sdílení přes oblíbenou aplikace WhatsApp a klasicky přes e-mailového klienta.

HELUZ Galerie CAD detailů. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

HELUZ BIM podklady

Společnost HELUZ se již řadu let věnuje vývoji „offline“ podkladům pro nejrozšířenější BIM softwary, kterými jsou Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit a Nemetschek Allplan. Nabízí „knihovny“ pro tyto softwary, které jsou pravidelně aktualizovány nejen z pohledu doplňování či delistování výrobků, ale jsou aktualizovány s ohledem na praktické využívání při práci projektantů. Díky digitalizaci dat jsou doplňovány i potřebné negrafické informace ke konstrukcím a objektům. Dalšími „online“ podklady HELUZ pro BIM softwary jsou pluginy, které umožňují práci s konstrukcemi a objekty přímo v projekčním softwaru. Mezi užitečnou novinku patří „Doplněk ostění a překlady HELUZ“, který nabízí automatizovaný návrh překladů, použití tzv. doplňkových cihel kolem stavebních otvorů a provádění kontroly návrhu. To vše je propojeno s následným generováním počtu jednotlivých prvků resp. objektů pro výkaz výměr. Tento doplněk přináší možnost vytvořit kladecí plán doplňkových cihel na „pár kliknutí“.

Důležité – aktuálnost a oficiální zdroje

V rámci správného užívání technických podkladů je třeba věnovat pozornost jejich aktuálnosti a v potřebě používání oficiálních dat výrobce HELUZ. Ta jsou vždy dostupná na webové stránce selektorkonstrukci.heluz.cz a u technických poradců HELUZ. Technické podklady společnost HELUZ neustále vyvíjí jednak na základě poznatků z vlastního vývoje, zpětné vazby ze staveb a od stavebních profesionálů tak i na základě aktualizování technických norem a sledování vývoje ve stavebnictví.

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

logo
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko

zelená linka: 800 212 213
e-mail: info@heluz.cz

web: www.heluz.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl

Kvalitní stavba a Blower Door test – jeho význam pro stavebníka / uživatele stavby

Pokud chceme mít opravdu kvalitní stavbu, která splní všechny dnes požadované parametry, je potřeba začít již od kvalitního návrhu stavby. Objekt by měl mít, pokud možno, jednoduchou konstrukci, kde bude co nejméně kritických míst, která mohou mít vliv na vzduchotěsnost. Složité konstrukce většinou vyžadují…

Zdroj: Heluz

Zimní malty HELUZ pro zdění i v nižších teplotách

Se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty, proto jsou do zimních malt přidávány přísady zrychlující proces tvrdnutí a tuhnutí malty, aby malty měly rychlejší nárůst pevností.

Zdroj: Heluz

Chytrý komín HELUZ SMART je ideální pro moderní úsporný dům

Nový chytrý komín HELUZ SMART je určen pro ty, kteří si chtějí postavit moderní efektivní dům. Novinka je totiž ideální kombinací ekonomické výhodnosti, úspory místa, jednoduché instalace a univerzálního využití. Zároveň je kompatibilní s moderními technologiemi domu, jako je např. rekuperace.