REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kvalitní pitná voda pro obyvatele Bystřicka díky novému přivaděči s potrubím Wavin TS

Projekt byl realizován ekologickou bezvýkopovou technologií berstlining a bylo při něm využito potrubí Wavin TS, které zaručuje vysokou kvalitu vody, bezpečnost a dlouhou životnost.
Zdroj:Wavin Czechia s.r.o.
Zdroj:Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin Czechia se podílela na projektu modernizace a zkapacitnění vodovodního přivaděče, který zásobuje pitnou vodou obyvatele z okolí Bystřice pod Hostýnem.

Bezvýkopovou technologii berstlining zvolil investor projektu, Vodovody a kanalizace Kroměříž, z důvodu zachování stejné trasy a stejného profilu potrubí pitné vody a kvůli zajištění její bezpečnosti a kvality. Výrazným argumentem pro tuto volbu pak byl i ekologický aspekt. Tato moderní technologie se užívá k sanaci inženýrských sítí tam, kde není možné realizovat projekt otevřeným výkopem, ať už z důvodu ochrany krajiny či silné zastavěnosti dotčené oblasti. Její výhodou je to, že umožňuje uložení nového potrubí ve stejné trase, jako bylo potrubí původní. To se nejdříve rozdrtí a roztlačí, čímž se připraví prostor pro potrubí nové, které může mít i větší průměr. Velkou předností této metody je pak i to, že při ní nevzniká žádný nežádoucí odpad.

Aby během projektu nebylo přerušeno zásobování více než 12 tisíc obyvatel Bystřicka pitnou vodou, bylo v první fázi nutné položit 5,5 km náhradního potrubí. Následně bylo možné zahájit sanaci celého vodovodního přivaděče o délce 9 km. Pro 5,5 km trasy z vodojemu Žopy do Hlinska pod Hostýnem bylo využito polyetylenové potrubí Wavin TS d355×32,2, pro zbylý úsek z Hlinska do vodojemu Bystřice pod Hostýnem pak potrubí litinové. „Použití třívrstvého potrubí Wavin TS je vhodné i do extrémních podmínek, jako je například skalnaté a kamenité podloží, které se na Bystřicku nachází. Toto potrubí doporučujeme i v případě sanace potrubí bezvýkopovou technologii berstlining, která patří k těm nejrizikovějším,” komentuje Radim Modlitba, produktový manažer společnosti Wavin.

Wavin Czechia s.r.o.

logo
Rudeč 848
277 13 Kostelec nad Labem

telefon: 596 136 295, fax: 596 136 301
e-mail: info@wavin.cz

web: www.wavin.com/cs-cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Wavin Czechia s.r.o.

Nové tvarovky Wavin o krok před evropskou legislativou

Potrubní systémy pro vedení pitné vody musí být nejen spolehlivé, ale i zdraví nezávadné. I proto se postupně upouští od dříve rozšířených materiálů jako pozinkovaná ocel či měď, neboť jsou náchylné na usazeniny, které nejsou v pitné vodě žádoucí. Investoři se naopak přiklání k plastovým materiálům,…