REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Příliš drahé vlastní bydlení? Bytová družstva a jiné alternativy. Jaký bude nový zákon o podpoře bydlení?

V souvislosti s vleklými krizemi, které provázejí většinu států Evropy, se dlouhodobě projevuje i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů rostou a bydlení se stává méně dostupným. Mezi alternativy k vlastnickému a nájemnímu bydlení se řadí kromě jiných i bytová družstva v nejrůznějších podobách. Připravuje se zákon o podpoře v bydlení.
Zdroj: AdobeStock – moodboard
Zdroj: AdobeStock – moodboard

Absenci dlouhodobých vizí a strategií ohledně bydlení kritizují takřka všichni; nabízejí se zahraniční modely, hledají se dostupné alternativy, nejrůznější formy družstevního, kolektivního či obecního bydlení. Situaci se věnuje i Hospodářská komora ČR, která dává současnou krizi do souvislosti se stavebnictvím (pomalá výstavba, zdlouhavé stavební povolování, nedostatek pracovních sil, atd.). Výstavbu prodražují podle studie HK ČR i nové požadavky Evropské unie, související s energetickou náročností a bojem proti klimatické změně.

Nová koncepce bydlení a zákon o podpoře v bydlení

Hospodářská komora ČR již dříve uvedla, že stát by se měl více zaměřit na dostupnost bydlení a doporučila realizovat řadu opatření: „Vedle deregulace a debyrokratizace povolování by stát měl posílit domácí výrobu stavebních materiálů, rozšířit okruh míst vhodných pro zástavbu, jako jsou brownfieldy, dbát na zástavbu do výšky, zrychlit přijímání zahraničních pracovníků a umožnit investorům odpočet nákladů za školy či jiné veřejné budovy, jejichž výstavbou obce podmiňují stavbu bytových domů,“ píší (kromě jiného) ve svém memorandu.

Vláda bere připomínky vážně a zavazuje se, že bydlení a stavebnictví (stavební zákon) bude i nadále její prioritou. Mezi prvními v letošním roce přišla odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) v podobě příjmu žádostí o poskytnutí dotací, které stavebním úřadům umožní doplnit IT techniku pro digitalizaci stavebního řízení a poté v podobě rozdělení peněz ze Státního fondu podpory investic (SFPI), Národního plánu obnovy (NPO), mezi projekty na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů).

Aktuálně se zde rovněž projednává důležitý zákon o podpoře v bydlení, který již prošel meziresortním připomínkovým řízením a během první poloviny roku 2024 jej posoudí vláda. Platit by mohl začít od poloviny roku 2025. K návrhu zákona vznikla i studie hodnocení dopadů regulace (RIA), která detailně popisuje přínosy i náklady celého systému.

Rádi bychom v průběhu tohoto roku lépe cílili konkrétní pomoc těm městům a obcím, které zasahuje nedostupné bydlení nejvíce. Obcím nabídneme soubor volitelných nástrojů; podpoříme různé formy poradenství v kontaktních místech, bydlení v soukromém sektoru za využití garancí pro majitele bytu i motivaci obcí rozvíjet obecní bytový fond. Zákon o podpoře v bydlení cílí nejenom na lidi v bytové nouzi, ale také na ty, které ohrožují rostoucí ceny nebo energetická krize a mohli by se v bytové nouzi brzy ocitnout,“ vysvětlují zástupci MMR ČR a slibují další investice z Národního plánu obnovy (NPO), redesign investičních programů (kombinace přímých dotací a zvýhodněných úvěrů), úpravu nájemních vztahů a podporu družstevnictví a spolkového bydlení.

Dostupné bydlení a podpora spolků

Zástupci obcí a měst hovoří o tom, že zájem o družstevní, kolektivní či obecní bydlení by zcela jistě byl i ze strany municipalit, stát by ovšem měl vytvořit vhodné podmínky pro větší variabilitu družstevní bytové výstavby a celkově zjednodušit pravidla poskytování dotací. Většina projektů, které se již objevily v minulosti; např. Dostupné družstevní bydlení (DDB), rezidenční projekty se zapojením města; se podle jejich slov v praxi (Praha a Brno) příliš neosvědčily. Mladé rodiny volí podle aktuálního sociologického průzkumu Postoje k bydlení 2023 spíše jistotu ve formě vlastnického bydlení. U družstevních a sdílených bytů jim vadí složitá administrativa, nejasné podmínky ve vztahu k městu, pozemku, developerovi i bance.

I nadále se považuje vlastnické bydlení za prioritní právní formu bydlení; pořídit si vlastní bydlení je dle oslovených trvale dobrým důkazem odpovědného přístupu k budoucnosti. Sdílené komunitní bydlení (Co-housing) a možnost kolektivní výstavby domu (Baugruppe) je v ČR podle názoru respondentů stále ještě v plenkách a bez záruky; jedná se o pilotní projekty, kde stále převažují zájmy institucí/firem/bank nad zájmy rezidentů, zvláště pak mladých (zranitelných) rodin. Nevýhody spatřují zejména ve faktu, že je nutné domlouvat se s ostatními lidmi na společných řešeních, ve druhém případě i na sdílení nákladů a rizik.

Nicméně zastupitelé měst a obcí věří, že se postupně s novým zákonem o podpoře bydlení zájem o spolkové bydlení mezi mladými rodinami zvýší a bude fungovat stejně jako například v Německu, Švýcarsku či Dánsku. K tomu, aby výše uvedené služby fungovaly stejně jako ve zmíněných státech, bude třeba dle sociologů nejenom zákon o podpoře v bydlení, ale též promyšlenou dlouhodobou vizi bydlení, která výrazně pomůže mladým rodinám a právo na bydlení se stane základním lidským právem tak, jak to stojí v Ústavě ČR. 

V důsledku krizí, které provázejí většinu států v Evropě, to ovšem není snadné řešení pro žádný z členských států EU. Navíc i zmíněné německé, švýcarské či dánské modely nejsou úplně ideální (jeví se jako dočasné) a mají svůj význam pouze pro určitou (stále se zmenšující) skupinu lidí. Více šancí bude mít i nadále klasický nákup družstevního bytu přímo u developera. Zde je ovšem třeba myslet především na to, že se jedná o rozhodnutí dlouhodobé; je třeba opravdu pečlivě vybírat a důkladně postupovat při uzavírání smluv.

MMR ČR plánuje, že v rámci výzev v národních dotačních programech 2023–2025 poskytne žadatelům až 4 miliardy korun ročně. Prioritu bude mít podpora bydlení a rozvoj regionů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Jak koupit bydlení

Byty, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia, jamrooferpix

Ombudsman: Byty zkolaudované k bydlení nelze využívat pro krátkodobou rekreaci

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka využívat pro krátkodobé ubytovací služby. Považuje to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by takové byty měli nechat rekolaudovat. Ombudsman o tom dnes informoval na webu. Zabýval se stížností obyvatele domu, kterému…

Cihly - ilustrační obrázek, zdroj: pterwort, fotolia

Poptávka po cihlách roste, prodejci se předzásobují ze strachu z výpadků dodávek

Poptávka po zdicích a dalších stavebních materiálech začíná opět růst. Na začátek jarní stavební sezony mají prodejci ve skladech dostatek cihel, se zvyšující se poptávkou ale budou muset zásoby doplňovat. ČTK to sdělili největší čeští prodejci stavebnin DEK a Pro-Doma. Jedním z důvodů, proč se chtějí prodejci…

REKLAMA