REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Digitalizace a robotizace více o tématu

QR kódy. Jak je lze efektivně využít ve stavebnictví?

QR kódy najdete prakticky všude: na informačních plakátech, reklamních letácích i vstupenkách na kulturní akce. Řada restaurací je začala umisťovat na stoly pro bezdotykové menu a platby. Rozšířily se i do průmyslových odvětví, stavebnictví nevyjímaje. Jak lze tuto technologii efektivně využívat při výstavbě a správě nemovitostí?
Ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock, Francesco Scatena
Ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock, Francesco Scatena

Každý QR kód se skládá z černých a bílých čtverců, které představují číselné kódy, do nichž lze převést informace. Lze je využít i ve stavebnictví. QR kódy umožňují rychle a spolehlivě načíst potřebné informace přímo na konkrétním místě, které pracovníka zajímá. Z dlouhodobého hlediska to také předchází nedorozuměním. Tím se šetří náklady a zvyšuje efektivita práce.

QR kódy mají řadu předností. Především se lehce používají a nevyžadují drahé vybavení ani znalost náročného know-how. Lze je snadno vytisknout nebo nastříkat na všechny možné druhy povrchů. QR kódy umožňují udržovat potřebná data v aktuálním stavu, aniž byste museli pravidelně vyměňovat vývěsní štítky. Prostřednictvím pouhé čtečky na mobilním zařízení získají nezbytné informace o projektu všichni zainteresovaní pracovníci.

Způsoby využití QR kódů v praxi

  1. Efektivní dokumentace během výstavby: QR kódy výrazně ulehčují přehled o procesu výstavby, když digitální formou zjednodušují dokumentaci a vedení stavebního deníku. Každá část stavby může být označena QR kódem obsahujícím informace o datu instalace, použitých materiálech, dodavatelích, a dokonce i o závadách nebo kontrolních seznamech chyb. Tímto způsobem se minimalizuje riziko nedorozumění a přerušení stavebních prací. Různí pracovníci mohou skenovat QR kódy a získávat tak podrobné údaje o problémech, sledovat provedené práce a zaznamenávat vlastní činnost, což zlepšuje efektivitu komunikace a minimalizuje ztrátu informací.
  2. Sledování materiálů a vybavení: QR kódy umožňují jednoduché sledování použitých materiálů a vybavení od výroby až po instalaci. Každému lze přiřadit vlastní QR kód, který obsahuje informace o dodavateli, datu výroby, způsobu využití a dalších relevantních údajích. Tímto způsobem je možné sledovat pohyb materiálu a zjistit jeho historii, což pomáhá při dodržování standardů a řízení kvality. Výbornou pomocí je také pro facility manažery.
  3. Bezpečnost na stavbě: QR kódy jsou dobře využitelné i při zlepšování bezpečnosti na stavbě. Pracovníci mohou skenovat QR kódy umístěné na zařízeních nebo strojích, aby získali přístup k bezpečnostním pokynům a instrukcím pro jejich používání, čímž se minimalizuje riziko pracovních úrazů a celkově se zlepšuje pracovní prostředí. Tímto způsobem lze také zajistit evidenci odpovědných osob a záznamů o provozu, což vedle zvýšení efektivity přispívá právě k bezpečnému provozu stavebního vybavení. Totéž platí i pro údržbu a správu již zkolaudovaného objektu.
  4. Komunikace a servisní záznamy: QR kódy mohou také sloužit ke zlepšení komunikace mezi všemi stranami podílejícími se na projektu. Například subdodavatelé a jejich týmy mohou mít díky QR kódům přístup k aktuálním plánům, instrukcím nebo servisním záznamům potřebným pro jejich práci. To umožňuje rychlé a hlavně přesné sdílení informací, což vede ke snižování chyb plynoucích ze špatné komunikace či práce se zastaralými daty.
  5. Přenos informací o modelu budovy (BIM): Pomocí QR kódů lze snadno předávat informace o modelu budovy komukoli s chytrým zařízením. Kódy se jednoduše umístí na různé části staveniště a každý subdodavatel tak získá okamžitý přístup k 3D informacím o budově přímo na svém telefonu. Například v každém bytě nového rezidenčního komplexu může být umístěn QR kód, který umožní prohlédnout si nejnovější výkresy a plánované vybavení. Tímto způsobem se výrazně snižuje riziko chyb.

QR kódy jako efektivní nástroj pro sdílení informací

V dnešní moderní době je většina stavebních pracovníků vybavena mobilním zařízením, což vysloveně nahrává většímu využívání QR kódů v praxi jako efektivního nástroje pro sdílení informací. Tato trendová změna odráží potřebu komplexní komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami, a to zejména na rozsáhlých projektech s vysokým počtem účastníků.

„Použití QR kódů v oblasti stavebnictví umožňuje stavbyvedoucím i všem pracovním týmům snadný přístup k důležitým datům a usnadňuje jejich sdílení. S rostoucí popularitou a postupným zaváděním technologie QR kódů do digitálních platforem pro realitní profesionály se jejich potenciál rychle šíří v celém odvětví, což představuje významný pokrok směrem k efektivnějšímu a bezpečnějšímu provádění stavebních prací,“ uzavírá Adam Heres Vostárek ze společnosti PlanRadar.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Digitalizace a robotizace

  1. Budoucnost architektury. Virtuální hala umožňuje procházet projekt ve skutečné velikosti
  2. Virtuální i rozšířená realita v praxi na stavbách. Podívejte se na budoucnost stavebnictví
  3. QR kódy. Jak je lze efektivně využít ve stavebnictví?
  4. Stavařina to je dřina? Nemusí. Robotizace změní i stavebnictví
  5. Český dům postavený 3D tiskárnou je průkopníkem nového typu stavitelství

Přečtěte si více k tématu Digitalizace a robotizace

Stavba - zdroj: fotolia

Experti: Užití AI ve stavebnictví je v počátcích, vhodná je pro státní správu

Využívání umělé inteligence (AI) ve stavebnictví je v České republice zatím v počáteční fázi. Kromě užití v jazykových modelech, tedy ve vytváření textů a slov, by technologii bylo možné použít například jako součást robotické výstavby. Největší přínos umělé inteligence ve stavebnictví může být v generativním…

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Umělá inteligence v díle budoucích architektů

Fakulta architektury ČVUT vystavila studentské práce, které odhalují nový pohled na sídliště a sleduje architekturu a design prizmatem umělé inteligence. Výstava již proběhla. Lze si ji ale prohlédnout také v naší galerii ESTAV.cz.

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Stavařina to je dřina? Nemusí. Robotizace změní i stavebnictví

Jednotvárné a těžké lidské práce nás – snad brzy – zbaví roboti. Tomuto trendu se nevyhne ani stavebnictví. Metoda BIM k tomu otevírá dveře. Informace s Digitálního modelu stavby (DiMS) umožní řídit autonomní stroje i roboty. Takže záhy může nastat doba, kdy lidí na stavbě bude třeba mnohem méně.

REKLAMA