REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Místo k poučení, odpočinku i setkání se s historií v Aši

Park historie Aš představuje významný krok k obnovení urbanistické rovnováhy města a k prezentaci jeho historického dědictví. Projekt propojuje minulost a současnost, přináší edukaci a odpočinek a stává se místem, kde se město setkává s vlastní historií. Vše v esteticky zdařilém řešení.
Foto: Alex Shoots Buildings
Sedl jsem si do parku, díval se na lidi, na stromy, smál se a bylo mi dobře.
Ladislav Pešek

Místo, kde se lidé setkáváme spolu, ale i s historií

Parky a jejich revitalizace hrají důležitou úlohu v urbanistickém rozvoji měst a obcí. Zamysleli jste se někdy nad přínosem takové zelené oázy v centru města nebo vlastně v jakékoliv jeho části? Vykládat si o zelenomodré infrastruktuře by asi bylo nošení dříví do lesa, tady do lesoparku. Části takové struktury obsahující vodní prvek, a to ať už uměle vytvořený nebo zapracovaný, stávající, jsou většinově základem. Nové náplavky u říčních toků, stezky okolo revitalizovaných toků řek a potoků, nábřežní posezení, mosty, mostky, lávky i kamenné přechody, to vše už začíná být u nás součástí celé hry. Pochopitelně další částí celku je ta zelená část, trávníky, zelené břehy, parkové posezení, rekreační plochy se zelení, psí výběhy, sportovní aktivity zapracované do takového celku, klidové zóny, ale i hřiště pro nejmenší, to vše je v nabídce.

A stále však nekončíme. Tohle všechno má ten rozměr samozřejmý, který je jaksi nutností. Ale teď vše smysluplně propojte cestami, v lepším případě různými stezkami i nadzemními, mostky, průchody, pro děti průlezy, stěnami pro lezení, lanovými stěnami. To všechno může být součástí propojení hřiště, klidové zóny, parku, vodních prvků. Vše dohromady s fontánami, vkusnými prvky sezení nebo i ležení, sochami, užitým uměním nebo historickými budovami a artefakty dob předešlých, vytváří u celé věci, neméně důležitý, rozměr estetický.

Lávka vinoucí se parkem. Foto: Alex Shoots Buildings

Už jsme skončili? Ani omylem. Vše může mít totiž stejně jako Park historie v Aši i rozměr edukativní s prvky historie, osvěty, poučení i zábavy, naroubovaný na to, co jsme si už vyjmenovali. K tomu připočtěte dendrologické skvosty, které jsou leckdy nevyčíslitelných hodnot. Park historie v Aši zde má také neméně závažné relikty doby, jako je bývalý hřbitov, což není ojedinělé v našich městech. Nicméně pietní místo zde je dokladem slušnosti vůči lidem, kteří zde chtějí zavzpomínat na své blízké, kteří zde byli kdysi uloženi. Další poklonu musím vysmeknout autorům za ideu nadzemní stezky, která se v místě původního hřbitova nedotýká země. Subtilní lávka se vine parkem a spojuje jednotlivá místa s pódii i cestami, které se proplétají mezi. Nápad nepostrádá dynamiku a umožňuje uchopit i rozměr celého parku z nadzemní perspektivy. Původní historické prvky jsou nádherně opravené a zapracované do reálu. Vše působí lehce a nenásilně. Je znát záměrné propojení historie i současnosti. Celý projekt je krásně hravý a bude se měnit podle ročních období i denního času. Při tom všem nepostrádá jistou mystičnost a historické pozastavení na místech památky našich předků. Je to příklad velmi zdařilé realizace parku, příklad, jak by mohly parky vypadat v i v jiných městech. A že třeba bývalý hřbitov a park se moc neslučují, jsou morbidní, případně ojedinělé případy ve městech? Kdeže. Například Brno má v Černých Polích park, který byl až do roku 1907 hřbitovem. Posléze byl zahrádkářskou kolonií a jmenoval se Schreberovy zahrádky. Za totality byl na tomto místě vytvořen park Julia Fučíka, po revoluci se navrátil k původnímu jménu, tedy park Schreberovy zahrádky.

A pokud jste pověrčiví, pak vězte, že naši předci nad námi bdí a netřeba se těchto míst bát. Naše identifikace s nimi je přece setkáním v čase, zcela přirozenou vzpomínkou, bez skrupulí a předsudků. Nemusí být přece jenom věcí smutku nebo nostalgie a věnečků v čase Dušiček a Vánoc.

Lávka vinoucí se parkem. Foto: Alex Shoots Buildings

Základní popis

Park historie v Aši představuje významný krok k obnovení urbanistické rovnováhy města a k prezentaci jeho historického dědictví. Projekt propojuje minulost a současnost, přináší edukaci a odpočinek, a stává se místem, kde se město setkává s vlastní historií.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Park historie v Aši představuje zajímavý koncept revitalizace a urbanistického vývoje města, který využívá geografický i symbolický potenciál území. Projekt má za cíl připomenout zapomenuté hodnoty minulosti a provést návštěvníky po pohnuté historii města.

Koncept parku zahrnuje mobilní aplikaci Time Trip, moderní informační systém, který návštěvníkům nabízí pohled do minulosti města a zároveň poskytuje zajímavé informace formou interaktivních bodů v parku. Tato inovativní přidaná hodnota slouží nejen k edukaci, ale i k zábavě návštěvníků.

Základní kompoziční princip parku sleduje časoprostorovou paralelu, vytvářející pozvolný přechod od urbanizovaného parkového prostoru kolem Goethova náměstí k lesoparku u Okružní ulice. Tato kompoziční myšlenka propojuje botanický a architektonický koncept parku, který odráží rozmanitost historických období města.

Různě řešené povrchy cest. Foto: Alex Shoots Buildings

Projekt vychází i ze smutné kapitoly v historii Aše spojené s likvidací největšího ašského hřbitova v normalizačních 70. letech minulého století. Ztráta kulturních a historických hodnot během této události má svůj odraz v Parku historie, kde byla vytvořena pietní památka na toto místo ve formě žulového bloku. Plochý památník tvoří soubor různě velkých kamenných kvádrů s prohlubněmi k umístění svíček. Je to místo pro setkání lidí z okolí i ze sousedního Německa a vytváří prostor, kde si mohou připomenout své předky.

Oprava nejstaršího kamenného mostu ve městě, propojujícího starou a novou část evangelického hřbitova, představuje další krok k obnově historického dědictví. Práce na projektu byly provázeny archeologickým průzkumem, který odhalil staré hroby, lidské ostatky a pozůstatky staveb. Tato péče o historické artefakty podtrhuje snahu o respekt k minulosti. Nově objevené historické sklepy, dlouhé několik desítek metrů, mají být využity pro kulturní akce, což přispívá k propojení minulosti se současným životem města.

Lávka vinoucí se parkem. Foto: Alex Shoots Buildings

Novým prvkem vytvářejícím paralelní cestu parkem je lávka pro pěší. Atypická kombinace ocelové centrální konstrukce a dřeva vytváří subtilní strukturu, která se vine parkem. Na lávku navazují dřevěná pódia a chodníky. Nová vrstva komunikace se symbolicky nedotýká povrchu původního hřbitova.

V rámci celého projektu byly všechny povrchy pečlivě upraveny tak, aby mohly efektivně vsakovat vodu. Tento prvek je klíčovým prvkem ekologického designu, který přispívá ke snížení povodňového rizika a zlepšuje místní vodní cyklus.

Prostranství s fontánami a posezením. Foto: Alex Shoots Buildings

Doplňující informace

Studio SOA architekti
Ateliér KONCEPT
Autor Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga, Petr Kostner, Martina Kostnerová, Tomáš Prinz, Vladimír Dufek
Spoluautor Tereza Březovská, Filip Rašek, Pavel Směták
Design tým Tomáš Dantlinger, Martin Prinz, Vlastimil Čegan, Miroslav Čech, Michal Pašava, Petr Matala, Michal Durdis, Jiří Kudrna
Umístění projektu U Radnice, Aš
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2015
Rok dokončení 2022
Hrubá podlahová plocha 47 500 m2
Náklady 53,5 mil. CZK
Klient Město Aš
Fotografie Alex Shoots Buildings, alex@alexshootsbuildings.com, www.alexshootsbuildings.com
Spolupráce Realizace: RMC stavby
VR: Time Trip
Zahradní architekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské Lázně
Materiály Seznam použitých materiálů
žulová dlažba z kamenných kostek – dlažba
mlat – povrch chodníků

masivní dřevo – podium, chodník
ocelové profily – lávka
Značky Seznam použitých značek
světla Light Building Elements – Bega
O studiu/autorovi Bližší informace

Architektonická kancelář SOA architekti působí na Václavském náměstí v srdci Prahy. Ateliér založili v roce 2015 Štefan Šulek, Ondřej Píhrt a Ondřej Laciga. Název SOA je akronymem, který znamená „Sons of Architecture“, tedy „Synové Architektury“. Kancelář SOA se původně zaměřovala na interiérové a rezidenční projekty, v poslední době se specializuje na školské a vzdělávací stavby.

Informace

Park historie je součásti mobilní aplikace Time Trip (www.timetrip.cz), která umožňuje cestování časem ve virtuální realitě a zobrazuje historické objekty i události v reálném čase na displeji mobilního telefonu nebo tabletu, a to ve skutečné velikosti na místě, kde se památky původně nacházely. S aplikací je možné nahlédnout do různých časových období a zjistit, jak Aš tehdy vypadala a dozvědět se zajímavosti o její historii.

Projekt vznikl díky dlouhodobé mezinárodní spolupráci Aše se sousedním německým Selbem. Projekt byl částečně financován z přeshraničního programu.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – Alex Shoots Buildings, alex@alexshootsbuildings.com, www.alexshootsbuildings.com
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO SOA architekti, Ateliér KONCEPT a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

3D model území Praha Bubny-Zátory vytvořený dle urbanistická studie pro simulaci mikroklimatu. Zdroj: ECOTEN urban comfort s.r.o./IPR Praha

Městskou část v Praze plánují s ohledem na tepelné ostrovy a mikroklima

Tepelnými ostrovy jsou označovány oblasti v urbanisticky rozvinutých městech, kde je v letním období výrazně vyšší teplota než v jejich okolí. Jejich výskyt je s klimatickou změnou stále častější. Je patrné, že výstavba má přímý vliv na jejich vznik nebo naopak regulaci. Především…

Foto: Luis Asín

Řešení obloukem výšku domu nezvýšilo, vytvořilo ale prostor pro růst

Španělsko je synonymem sucha, vyprahlé krajiny a domů, které buď pamatují staletí anebo tak pro svou zaprášenost vypadají, že? Kdepak. Aktuální projekt z předměstí Aravaca je plný svěží zeleně, odráží čistotu a krásu moderních elegantních linií.

Foto: Marcos A. Sousa

Bydlení na vinici. Ze starého vinařského lisu se stal rodinný dům

Když se řekne „bydlení na vinici“, zní to krásně. Úplně za tím jde vidět dokonalou destinaci pro dovolenou všech, co holdují vínu. Ale co když by se takové bydlení mezi vinohrady mělo stát vaší adresou k trvalému pobytu? Pak by asi následovalo určité vystřízlivění. Všední realita totiž není zdaleka tak…