Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bezbariérová řešení a památkové objekty

Bezbariérová řešení ocení za život každý z nás. Omezenou schopnost pohybu má nejen vozíčkář či senior. I běžná zlomenina nohy nebo těžký kočárek nám mohou značně komplikovat pohyb po našich městech.
Bezbariérová řešení a památkové objekty

Snad největším problém při projektování bezbariérových řešení bývají rekonstrukce. V některých objektech jsou prostory natolik složité, že vytvoření ideálního řešení není možné. V takových případech umožňuje česká vyhláška č. 398/2009 Sb. úlevy ze stavu pro novostavby, a to tak, aby imobilní mohl stavbu užívat, byť ne tolik komfortně.

Zcela největší problémy potom nastávají, dostaneme-li se k památkově chráněným objektům. Na své studijní cestě po Švýcarsku taková řešení hledali členové občanského sdružení Život bez bariér.

Z důvodů památkové ochrany i prostě architektonického vzhledu není možné vyřešit například rampu nebo jednu úroveň podlahy. Často se v takových případech setkáváme s řešením pomocí tzv. schodišťových plošin umístěných na schodišťovém zábradlí. Taková řešení však nejsou ani esteticky ani uživatelsky vhodná, někteří lidé na vozíku se je bojí užívat pro jejich subtilnost a pocitovou nestabilitu při provozu. Vtipné řešení ukazuje fotografie níže – masivní zvedací plošina je zcela ukryta a ničím neruší vzhled stavby ani nezabírá prostor – v klidovém stavu je integrována do podlahy. Mnozí návštěvníci této stavby by se možná divili, po čem vlastně šlapou.

U historických prostorů a pohybově postižených ještě zůstaneme, tentokrát však v exteriéru. Venku číhá na handicapované snad ještě větší spousta překážek. U pohybově postižených jsou to například vysoké obrubníky (problém může být již u více jak 3 cm!), výmoly v komunikacích, propadlé kanály, čili stavy, se kterými se na našich ulicích bohužel běžně setkáváme. V historických centrech měst se přidává další problém s rovinností pochozí plochy – dlažba. Jak umožnit handicapovaným turistům snadnější chůzi nebo jízdu po historickém centru, aniž bychom rušili estetický dojem? Řešením může být pruh sbroušené dlažby tak, aby netvořila složitě překonávatelný povrch. A takto upravený kus dlažby koneckonců ocení i dámy na vysokých podpatcích nebo cyklisté.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Bariéry skryté ve vašem bytě – úprava koupelny

Bariéry skryté ve vašem bytě – úprava koupelny

V dnešním článku popíšeme jak si rodina pana Ludvíka, který bydlí v přízemí staršího rodinného domku a který se pohybuje pomocí chodítka a mechanického invalidního vozíku, poradila s nezbytnými úpravami jeho koupelny.

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Může se to stát i vám: byt, který jste jako zdraví užívali bez problémů se po úrazu či ve stáří vlivem snížené mobility může stát nepoužitelným. Přesto však stačí pár nenákladných a nenáročných úprav, které mohou stávající bydlení proměnit ve vyhovující i pro osobu na vozíku či o berlích. Dneska se zaměříme na…

Maják ve světě tmy - architektura pro nevidomé

Maják ve světě tmy - architektura pro nevidomé

Dnešní stavbu si můžeme dovolit zahájit malým kvízem: která evropská země disponuje jedním z nejvíce propracovaných systémů péče o zrakově postižené a nevidomé? Správnou a pro někoho možná trochu nečekanou odpovědí je Maďarsko.

Přístupnost osobních výtahů osobám s postižením – příklady z praxe

Přístupnost osobních výtahů osobám s postižením – příklady z praxe

Při projektování osobního výtahu je nutno vycházet z charakteristik stanovaných vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vzít v úvahu také další normové hodnoty, například ČSN EN81-70, část 70: Zvláštní úprava výtahů…

Nová městská brána na Maltě otevírá jiný pohled na město

Nová městská brána na Maltě otevírá jiný pohled na město

Hlavní město středomořského souostroví Maltské republiky, Valetta, je ve srovnání se svými historickými sourozenci jedním z nejmladších sídel. Zatímco pevninské Atény či Řím počítají svůj ještě před vznikem juliánského kalendáře, a krétský Heraklion pamatuje lidské osídlení už v dobách pre-historických, k budování…

VozejkMap mapuje bezbariérová místa a pomáhá vozíčkářům

VozejkMap mapuje bezbariérová místa a pomáhá vozíčkářům

Pro zdravého vitálního člověka není pohyb po městě příliš náročný či nekomfortní. Jenže stačí už malý úraz či pokročilý věk a začínají nám vadit bariéry, kterých jsme si dříve nevšimli. A co teprve vozíčkáři a další lidé se sníženou schopností pohybu? Pro ně je problém každý schod či překopaný chodník. Návštěva…

Mapováním bariér ve městech se zabývají občanská sdružení

Mapováním bariér ve městech se zabývají občanská sdružení

Občanské sdružení Život bez bariér iniciuje již několik let realizaci bezbariérových opatření, která zpřístupňují objekty ve městě Nová Paka lidem s omezenou schopností pohybu. Lidé s pohybovým omezením si totiž nejvíce uvědomují, jak je pro jejich samostatnost a nezávislost volný pohyb důležitý.

REKLAMA