Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Ekonomická návratnost zateplení více o tématu

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

V minulých dílech seriálu jsme představili tři metody hodnocení ekonomických přínosů investice do zateplení. Jako modelový příklad jsme zvolili rozsáhlejší zateplení rodinného domu za celkem 515 000,- Kč (včetně nákladů na energetické hodnocení a projekt) s tím, že po provedení opatření stavebník získá dotaci z programu Nová zelená úsporám v celkové výši 205 000,- Kč. V dnešním, posledním díle se budeme věnovat hodnocení pomocí ukazatele vnitřní výnosové procento.
© Fotolia.com - artush

Co říká ukazatel vnitřní výnosové procento?

Stručně: ukazatel VVP (označuje se také jako IRR z anglického Internal Rate of Return) říká, jak výnosný (ekonomicky efektivní) je navrhovaný – v našem případě stavební – záměr. Výsledek získáváme v procentech a porovnáváme jej s našimi alternativními investičními příležitostmi. Těmi může být ponechání úspor na účtu, nákup akcií, dluhopisů či cokoli, co má za cíl nějakým způsobem zhodnotit finanční prostředky.

Požadavky na výsledek

Platí, že čím vyšší je VVP, tím lépe. Základním požadavkem je, aby VVP bylo kladné a vyšší, než nejlepší možná alternativní investice.

Vzorec a výpočet

Do výpočtu zahrnujeme úspory v jednotlivých letech (CFt = 32 238,- Kč), náklady na zateplení (IN = 515 000,- Kč) a dobu životnosti zateplovacích opatření (Tž = 25 let). Pro započtení vlivu dotace její výši odečteme od IN.

Výpočet se provádí nejlépe v programu MS Excel (vzorec se jmenuje Míra.Výnosnosti), je to nejpohodlnější. Lze jej provést i ručně, a to tzv. iterační metodou – kvůli povaze výpočtu. Stanoví se očekávaná hodnota VVP a pozorujeme, jak blízko je výsledek nule. Podle potřeby VVP zvyšujeme či snižujeme, až je výsledek nule opravdu velmi blízko.

Praktická aplikace

Aplikujeme-li vzorec na náš případ, vypočtené VVP bude mít hodnotu 3,81 %. Při započtení vlivu dotace VVP roste až na 9,30 %.

Tyto hodnoty porovnáme s tím, jakou míru výnosnosti (zhodnocení) poskytují alternativní investiční možnosti. V zásadě jde tedy o to, zda peníze určené na zateplení vložit do nějaké jiné investice, která svým výnosem bude lepší než úspory získané zateplením. Peníze by totiž někde/v něčem byly uložené tak jako tak.

Limity modelu

Tak jako v předchozích případech, i tentokrát upozorňujeme na některá omezení či zjednodušení modelu. Počítáme se stálou cenou energie, míra úspor, investiční náročnosti i výše dotace jsou modelové hodnoty. Do přínosů je také zahrnuta pouze úspora nákladů za vytápění, nikoli další benefity spojené se zateplením domu.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ekonomická návratnost zateplení

  1. Energetický audit domu – co přinese?
  2. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle
  3. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti
  4. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota
  5. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - mitifoto

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota

Zateplení domu je nejčastějším způsobem, jak ušetřit energii za vytápění. Za vložené peníze na zateplení fasády získáte nejen úspory energií ale i nový vzhled domu. Je to zkrátka investice. A jako od každé investice očekáváme, že se nám vrátí, popřípadě i do budoucna vyplatí. Efektivnost investic do zateplení domu…

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Zvažujete-li zateplení domu, je důležité mít na paměti mimo jiné jeho ekonomickou efektivnost. To znamená, že provedené změny se vám musí vyplatit. Existuje celá řada metod, jak přínosy ekonomicky zhodnotit. Dnes budeme věnovat pozornost kritériu doba návratnosti. Jeho použití je relativně jednoduché.

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Při pohledu na naše města i obce je oproti minulosti vidět jeden zásadní rozdíl: domy již nejsou zašlé, neopravené, šedivé. Barevnost je otázka vkusu majitelů, popřípadě řešení architektů. Nutno ale říci, že od roku 1989 se udělal ve věci stavu bytového fondu velký kus práce. Jaké přínosy má zateplení domu si povíme…

REKLAMA