Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Ekonomická návratnost zateplení více o tématu

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota

Zateplení domu je nejčastějším způsobem, jak ušetřit energii za vytápění. Za vložené peníze na zateplení fasády získáte nejen úspory energií ale i nový vzhled domu. Je to zkrátka investice. A jako od každé investice očekáváme, že se nám vrátí, popřípadě i do budoucna vyplatí. Efektivnost investic do zateplení domu lze poměrně jednoduše spočítat.
© Fotolia.com - mitifoto

V minulém díle jsme si ukázali, jak jednoduše vypočítat návratnost investice do zateplení. Dnes navazujeme na předchozí díly minisérie od hodnocení přínosů zateplení (Úvodní rozvaha, Doba návratnosti). Dnes je pozornost věnována dalšímu nástroji pro finanční hodnocení zateplení. Je jím ukazatel čistá současná hodnota NPV (z anglického Net Present Value). Nutno poznamenat, že poslední novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a především novela vyhlášky č. 480 / 2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku platná od října 2016 považuje právě kritérium NPV za hlavní kritérium ekonomické efektivity. Čistě ekonomicky vzato, ta z komplexních variant, která má nejvyšší hodnotu NPV (vyjádřeno v peněžní hodnotě), je ekonomicky nejefektivnější. Obecně lze říci, že investice je ekonomicky efektivní pouze tehdy, je-li NPV > 0. Jakmile je hodnota záporná, je investice ztrátová. Pro úplnost nutno dodat, že i výsledek pohybující se těsně nad nulovou hodnotou nám říká, že ekonomická efektivita uvažovaného opatření není nijak oslnivá.

Do výpočtu opět zahrnujeme náklady spojené se zateplením a přínosy ve formě úspory nákladů na energii na vytápění. Roli hraje také čas, a proto pracujeme i s úrokovou mírou.

Co říká ukazatel čistá současná hodnota?

Čistá současná hodnota porovnává, o kolik celkové přínosy investice do zateplení převyšují její celkové náklady, v případě zateplení je to za celkovou dobu životnosti provedených opatření. Při výpočtu se zohledňuje úroková míra i vliv času. Výpočet není nijak složitý.

Vzorec pro výpočet

Prvotní výdaj (IN) se porovnává s výší úspory v každém z jednotlivých roků životnosti.

Pro každý rok převádíme pomocí tzv. diskontování úsporu nákladů (CFt) do současnosti. Úrokovou míru volí investor podle svých možností a uvážení. Je to tzv. referenční úroková sazba a stanoví se podle výnosnosti nejlepší alternativní investice, kterou může investor udělat (uložit na spořicí účet atd.).

Praktická aplikace

Navážeme na předchozí díly seriálu a použijeme již známé modelové hodnoty:

  • Výše investice do zateplení: 515 000,- Kč
  • Roční úspora nákladů na vytápění: 32 238,- Kč
  • Úroková míra: 1,5 %
  • Dotace poskytnutá na realizaci úsporných opatření: 205 000,- Kč
  • Doba životnosti opatření: 25 let

Zadáme-li vstupní údaje (zatím bez dotace) do vzorce, výsledek činí 152 000,- Kč. Ukazatel NPV (nebo česky ČSH) je kladný.

Vliv dotace na výsledek je pozitivní a projeví se navýšením čisté současné hodnoty investice do zateplení o 205.000,- Kč na celkových 357.000,- Kč. Dotací se sníží celková investiční náročnost zateplení.

Interpretace výsledku

Pro výsledek – stejně jako v minulém díle – platí, že představený model pracuje s určitými zjednodušeními (stabilní cena energie, přínosy vypočtené pouze na základě roční úspory nákladů na vytápění apod.). Výše investičních nákladů i míra úspory jsou pouze modelové hodnoty. Závěrem dodáváme, že pro hodnocení jakéhokoli investičního záměru doporučujeme použít víc než jen jeden ukazatel.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ekonomická návratnost zateplení

  1. Energetický audit domu – co přinese?
  2. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle
  3. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti
  4. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota
  5. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - artush

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

V minulých dílech seriálu jsme představili tři metody hodnocení ekonomických přínosů investice do zateplení. Jako modelový příklad jsme zvolili rozsáhlejší zateplení rodinného domu za celkem 515 000,- Kč (včetně nákladů na energetické hodnocení a projekt) s tím, že po provedení opatření stavebník získá dotaci z…

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Zvažujete-li zateplení domu, je důležité mít na paměti mimo jiné jeho ekonomickou efektivnost. To znamená, že provedené změny se vám musí vyplatit. Existuje celá řada metod, jak přínosy ekonomicky zhodnotit. Dnes budeme věnovat pozornost kritériu doba návratnosti. Jeho použití je relativně jednoduché.

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Při pohledu na naše města i obce je oproti minulosti vidět jeden zásadní rozdíl: domy již nejsou zašlé, neopravené, šedivé. Barevnost je otázka vkusu majitelů, popřípadě řešení architektů. Nutno ale říci, že od roku 1989 se udělal ve věci stavu bytového fondu velký kus práce. Jaké přínosy má zateplení domu si povíme…