REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Ekonomická návratnost zateplení více o tématu

Energetický audit domu – co přinese?

Snižování energetické náročnosti bytových domů má nejčastěji formu zateplení. Možností, jak energii uspořit, je však celá řada, mnohdy však bývají neprávem opomíjeny. V tomto článku se proto zabýváme tím, jaké přínosy má objektivní hodnocení ve formě energetického auditu. Ten zpracovává energetický auditor/specialista s osvědčením od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
© Fotolia.com - Ingo Bartussek

Analýza všech částí domu

Energetický audit je komplexním dokumentem, který zkoumá toky a spotřebu energie v nemovitosti. Důraz tedy není kladen pouze na tzv. obálku domu, která stanovuje její hranice. Zabývá se také vnitřním prostředím a všemi technologiemi, které mají výraznější vliv na spotřebu energie. Jde především o tyto oblasti:

 • stavební část
 • vytápění
 • chlazení
 • ohřev teplé vody
 • výměna/úprava vnitřního vzduchu
 • osvětlení
 • využití alternativních zdrojů energie, včetně těch obnovitelných (OZE)

V rámci energetického auditu se též zkoumají oblasti, které mají na spotřebu energie efekt zprostředkovávající (správnost smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých druhů energie, správnost vystavovaných faktur, správnost účtování jako takového – např. vyhodnocování účtování jalové energie (tedy je-li správně nastavena kompenzace účiníku el. energie), správnost účtované distribuční sazby el. energie, sledování překračování sjednané kapacity dodávky el. energie atd.)

© Fotolia.com - Ingo Bartussek© Fotolia.com - Ingo Bartussek

Základní požadavek? Ekonomická efektivnost, ale i další...

Energetický auditor při analýze zjistí, kde existuje reálný potenciál pro úspory a navrhne sérii různých opatření. Ty mají formu dílčích opatření, z nichž každé je nutno vyhodnotit z hlediska ekonomické efektivity. Platí jedna základní zásada – v rámci energetického auditu není přípustné doporučit takové dílčí opatření, které by bylo ekonomicky neefektivní. Jednou výjimkou může být to, že dílčí opatření je nutné z důvodu technického (např. k zajištění technologického toku apod.).  Ze souboru nalezených dílčích opatření vybere auditor sadu takových, která jsou ekonomicky efektivní a znamenají též technický přínos. Z takto vybraných dílčích opatření jsou následně sestaveny minimálně dvě komplexní varianty. Ty jsou podrobeny ekonomické, energetické a ekologické analýze. Z komplexních variant pak energetický auditor vybere tu optimální.

Výsledek: objektivní podklady pro zpracování projektu

Opatření formulovaná v auditu je dále zapotřebí přenést do odpovídající projektové dokumentace (nejčastěji v úrovni pro stavební povolení). Každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. A právě snižování energetické náročnosti domů je oblastí, kde na sebe navazuje mnoho jednotlivých aktivit.

Kvalitní základ pro úsporná opatření

Je-li záměr na dosažení úspor správně připraven, je připraven i základ pro úspěch celé akce. Je důležité, aby i další návazné kroky byly provedeny správně. Sem řadíme jak projektovou přípravu, tak výběr dodavatele stavebních prací i jejich vlastní realizaci. Samozřejmě s nezávislým technickým dozorem. Na počátku komplexního úspěchu však stojí kvalitní energetický audit.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ekonomická návratnost zateplení

 1. Energetický audit domu – co přinese?
 2. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle
 3. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti
 4. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota
 5. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

Mohlo by vás zajímat

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Při pohledu na naše města i obce je oproti minulosti vidět jeden zásadní rozdíl: domy již nejsou zašlé, neopravené, šedivé. Barevnost je otázka vkusu majitelů, popřípadě řešení architektů. Nutno ale říci, že od roku 1989 se udělal ve věci stavu bytového fondu velký kus práce. Jaké přínosy má zateplení domu si povíme…

Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy mívá desítky stran. Grafická část je jeho nejznámějším dílem. Přehledně shrnuje nejdůležitější informace o energetické náročnosti dané nemovitosti. Zde se věnujeme stručnému popisu dvou nejdůležitějších stránek PENB. Uvedené obrázky jsou modelové.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA