Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Balkóny – typologie, konstrukce a rozměry

Balkóny patří do skupiny takzvaných předsazených nebo taky převislých konstrukcí. Lidé si běžně pletou balkóny, pavlače a lodžie. Arkýře jsou často zaměňovány za vikýře. Balkóny a lodžie nalezneme na vnějším obvodovém plášti do uliční fronty i dvorního traktu, někdy mohou být součástí vnitřních obvodových stěn zastřešeného atria. Obdobné umístění mají i pavlače, ale na rozdíl od balkónů, slouží zároveň i ke komunikačním účelům. Arkýře jsou předsazené konstrukce, které zvětšují plochu bytu před líc průčelí. Tak to klubko rozpleteme a podíváme se na všechno zevrubněji. Dnes jsou na pořadu balkóny.

Balkón bývá otevřený ze tří stran, v případě členitějšího zalomeného průčelí, otevřený ze dvou stran. Otevřené strany jsou opatřeny zábradlím plným nebo mřížovým. Balkón má v každé době jinou hodnotu, ale rozhodně zvětšuje užitnou plochu bytu a propojuje ho s exteriérem. V současném bydlení je oblíbenou vyhledávanou přidanou hodnotou.

Návrh balkónů vychází z architektonické koncepce díla, vztahu hmot fasády, barevnosti, rozměrů a jejich funkcí. Je ovlivněn světovými stranami, osluněním, podnebím i počasím, vztahem objektu k okolí, zeleni i zástavbě, ale i bezpečnostními hledisky. 

Typy balkónů ze statického hlediska

Následující přehled skýtá základní používané konstrukce balkónů. Jako vždy záleží i na invenci architekta a statika, kdy je možné konstrukční řešení kombinovat.

Krakorcovitě vyložené

 • vykonzolované (jako součást stropní konstrukce)
 • vetknuté do věnce
 • vetknuté do průvlaku
 • vetknuté do železobetonové stěny

Zavěšené

 • Deska nebo samonosné zábradlí kotvené do stropní konstrukce o patro výše nebo

Podepřené

 • tlačený sloup nebo sloupy,
 • s konstrukcí spřaženou se stěnou
 • samostatně stojící s vlastním základem
 • šikmá tlačená vzpěra

Z hlediska předsazení a polohy na fasádě:

 • Předsazené
 • Polozapuštěné
 • Nárožní (vnitřní či vnější roh)

Podle typu zábradlí a plných ploch po vnějším obvodu

 • plné ze tří stran
 • plné ze dvou stran (čelní a boční, boční levé i pravé)
 • plné jedné strany (z boku, z čela)
 • bez plné strany (pouze svislé mřížování, příčky a madlo zábradlí)
 • a kombinace těchto způsobů konstrukčního provedení.

Podle počtu balkónů na patře

 • jednotlivé
 • zdvojené s nebo bez přepážky mezi
 • vícečetné s nebo bez přepážek mezi.

Dle použitého materiálu

 • kamenné
 • dřevěné
 • železobetonová
 • kovové
 • skleněné

Dle zakotvení sloupků výplní zábradlí a madel

 • kotvené shora
 • kotvené z čela
 • kotvené zespodu

Podle zastřešení

 • bez stříšky
 • stříšku tvoří balkón nad
 • se stříškou

Technické náležitosti balkónu

Balkóny jsou konstrukce náročnější ze statického hlediska, proto je třeba pečlivě ošetřit všechny důležité části, aby sloužily pokud možno co nejdéle, a hlavně spolehlivě. Proto je vnější konec vhodné opatřit oplechováním včetně okapničky, samotná deska balkónu má také ze spodní strany okapovou drážku nebo žlábek.

Celý balkón musí být pečlivě vyspádovaný 1 – 2 %, podle velikosti ploch i do více směrů. Horní líc prahu či spodní části zárubně balkónových dveří by měl být min 80 mm nad podlahou balkónu tak, aby nedocházelo k zatečení při dešti a zafoukání sněhu. Vzhledem k velkým výkyvům teplot, je třeba dbát na dobré provedení a zaizolování styku zábradlí a desky balkónu, celkové oplechování obvodu i styku s fasádou. V případě větších ploch je nezbytné dbát na dilatace.

Ergonomie balkónů – rozměry a zábradlí

Velikost balkónů je daná potřebami na jejich využití a požadavky estetickými. Minimum hloubky by mělo být 900 mm, pro odpočinek, jídlo a pobyt by měly mít hloubku více než 1500 mm. U tzv. železobetonových ISO nosníků může být hloubka 2000 – 2400 mm. Ve starší zástavbě můžeme najít ještě balkóny o hloubce 150 – 300 mm. Takový „balkónek“ za francouzským oknem. Více než odraz potřeb obyvatel bytu, tyto prvky plní jakési estetické hledisko.

Výška zábradlí by měla být 900 mm až 1200 mm (závisí na hloubce pod balkónem). Obecně se dělá zábradlí o výšce 1000 mm. Zábradlí je dovoleno (kovové, dřevěné s tyčemi nebo lamelami) pouze ze svislých profilů s rozestupem 120 mm a od podlahy balkónu totéž.  Má to své důvody proti vyšplhání dětí nebo prosunutí dětské hlavy mřížováním. Pokud je zábradlí předsazené před čelo balkónu, mezera mezi čelem a výplní balkónu může být max. 50 mm. Odvodnění může být po obvodu, jako součást oplechování nebo uvnitř plochy balkónu pomocí klasických odvodňovacích prvků (odvodňovací žlaby, vpusti a svody).

Balkóny a jejich nezastupitelná funkce

V dobách minulých byly balkóny součástí ceremoniálů, voleb, projevů a setkání králů, státníků a církevních hodnostářů s veřejností. Z balkónu k věřícím na Svatopetrském náměstí baziliky svatého Petra promlouval papež, z balkónu na Václavském náměstí oznámil v únoru 1948 předseda vlády Klement Gottwald vychýlení kormidla naší země notně vlevo, z balkónu nakladatelství Melantrich zazpívala v listopadu 1989 Marta Kubišová svoji legendární Modlitbu pro Martu, k lidem promluvil budoucí prezident Václav Havel, pod balkónem, v italské Veroně se odehrává Romeovo vyznání Julii v Shakespearově milostné tragédii. Kolik takových balkónů bychom ještě našli v historii lidstva? Na balkóně se - slaví, kouří, odpočívá, griluje, pije kafe, opaluje, schovává milenec. Pěstuje se zde zelenina, ovoce i konopí i okrasné květiny a stromky, suší se zde prádlo, spí dítě v kočárku, hrají si starší děti, no prostě se zde odehrává kde co. O jejich funkci a důležitosti tedy není pochyb.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - visualpower

Předsazené konstrukce: Pavlače, lodžie, arkýře

Předsazených nebo taky převislých konstrukcí je více druhů. Lidé si běžně pletou balkóny, pavlače a lodžie. Arkýře jsou často zaměňovány za vikýře. Balkóny a lodžie nalezneme na vnějším obvodovém plášti do uliční fronty i dvorního traktu, někdy mohou být součástí vnitřních obvodových stěn zastřešeného atria. Obdobné…

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez…

REKLAMA