REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Jak chránit památkové objekty před požárem? Norsko může být inspirací

Požár kostela ze 16. století v českých Gutech vyvolal řadu otázek a debat na téma požární ochrany památkově chráněných objektů. Jaké jsou možnosti zajištění památkově chráněných dřevěných staveb? Podívejme se na inspiraci v zahraničí. S požární ochranou a dřevěnými kostely mají velkou zkušenost v Norsku, kam se podíváme dnešním článkem.

Bylo by dobré se poučit z norských zkušeností, neboť ne všechna řešení v oblasti požární ochrany se v praxi osvědčila. Bylo by zbytečné opakovat stejné chyby, pokud již před námi někdo určitá řešení vyzkoušel a ukázala se jako zcela nevhodná.

Historie a současnost

Norsko bylo zmítané po staletí dramatickými událostmi, proto je zde oproti České republice výrazně méně památek. Dalším aspektem jejich nižšího počtu je jejich stavební materiál. Byly postaveny převážně ze dřeva. Ze zhruba tisíce dřevěných sloupových kostelů jejichž architektura byla inspirovaná vikinským ornamentálním stylem (ukázka detailů obr. 1 a 2), se do současné doby dochovalo pouze 29 kostelů z 11. - 15. století, z toho 28 v Norsku a 1 v Polsku. Kostel Wang ze 13. století byl v 1. polovině 19. století koupen pro Berlínské muzeum. Poté byl rozebrán, a nakonec postaven na úpatí Sněžky v polské vesnici Karpacz na česko-polské hranici.  Je to informace pro čtenáře, kteří by se rádi seznámili s architekturou norských dřevěných sloupových kostelů v reálu.

Poslední zachované kostely jsou norskými národními kulturními památkami a dva z nich se nacházejí na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO – Burgund a Urnes (obr. 3 a 4). Norové během šedesátých let minulého století do těchto dvou památek nainstalovali sprinklerová stabilní hasicí zařízení. Dalším impulsem pro zvýšení požární ochrany dřevěných sloupových kostelů byly žhářské útoky příznivců norského black metalu (některé prameny uvádějí satanismu) útočící na křesťanství. Členové těchto skupin během 3 let poničili ohněm okolo 40 kostelů. Některé z nich vyhořely téměř do základů např. Fantoft Stavkirke. V roce 1997 byla dokončena výstavba jeho repliky. Přesto mají i v současné době neblahé zkušenosti s rozsáhlými požáry historických staveb např. v roce 2014 shořelo 23 domů v památkové zóně městečka Laerdalsöyri (z toho 3 kulturní památky). Důvodem zahoření byla nedbalost obyvatele jednoho domu. Vliv na rozsáhlý požár měla i nepřízeň počasí.

Pro porovnání v České republice v průběhu posledních několika desítek let shořelo několik dřevěných staveb s památkovou ochranou. Paralelou ke zničenému kostelu v Gutech je kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové, který vyhořel také téměř do základů. Rozdíl je jen v příčině požáru, který nejpravděpodobněji způsobila (dle vyšetřovatelů) závada na elektroinstalaci. Dále je třeba zmínit, že Národní památkový ústav jako státní instituce nespravuje všechny památkové objekty v ČR, jak se řada lidí domnívá. Spravuje pouze 104 památkových objektů vlastněných státem - npu.cz . Jako výzkumná organizace metodicky pomáhá všem subjektům vlastnícím nebo spravujícím památkové objekty např. vydáváním odborných vyjádření, metodik z různých oblastí památkové péče (metodika „Požární ochrana památkových objektů“) a vzdělávacími programy. V oblasti požární ochrany spolupracuje s MV-GŘ HZS.

Požární ochrana v Norsku

Systém požární ochrany v Norsku není centralizovaný. Hasičské záchranné sbory jsou zřizovány samosprávnými územními celky tzv. komunami, které jsou obdobou našich bývalých okresů. Za požární ochranu památkových objektů odpovídá stejně jako v ČR vlastník nebo správce objektu podle Zákona o kulturním dědictví z roku 1978. Riksantikvaren (ra.no) odpovídá za nejvýznamnější soubor středověkých sloupových kostelů. Požární ochranu ostatních církevních památek metodicky řídí Kirkelig arbeitsgiver og intereseorganisasjon -  Asociace církevních zaměstnavatelů (ka.no), která je centrální nestátní neziskovou organizací.  Agendou požární ochrany církevních památek se zabývá odbor pro církevní stavby a kulturní dědictví (Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning). Nejvýznamnější metodickou pomoc poskytuje Riksantikvaren  všem organizacím vlastnícím nebo spravujícím kulturní památky.

Stavkirke Urnes

V Norsku je požární ochrana kulturních památek na vysoké úrovni, neboť si Norové uvědomují, že každou zničenou památkou se ztrácí paměť národa. Navštívené kostely byly vybaveny stabilními hasicími zařízeními (sprinklerovými, nízkotlakými nebo vysokotlakými), elektrickými požárními signalizacemi, poplachovými a tísňovými zabezpečovacími systémy a kamerovými systémy. Samozřejmostí je zajištění dostatku požární vody (vybudované požární nádrže, nezavodněné požární potrubí apod.). Neopomenutelnou částí jsou pak provozně-organizační opatření (zpracování dokumentace, pravidelný výcvik personálu, dohled nad stavebními činnostmi aj.). Podrobnějšími informacemi k zajištění požární ochrany památkových objektů v Norsku a České republice se vrátíme v následujících článcích.

Článek vychází z poznatků studijní cesty týmu odborníků Národního památkového ústavu do Norska v roce 2014, která byla financovaná z prostředků Bilaterálního fondu na národní úrovni FM EHP/Norska.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Pudelek, CC BY-SA 4.0  , via Wikimedia Commons

Stavba repliky vyhořelého kostela v Gutech pokračuje instalací rozvodů

Stavba repliky dřevěného kostela v třinecké části Guty pokračuje v těchto dnech instalací elektrických rozvodů a zabezpečovací technologie. Epidemie koronaviru by práce neměla narušit, stále tak platí květnový termín pro dokončení stavby. Řekl to vedoucí stavebního odboru ostravsko-opavského biskupství Václav…

REKLAMA