REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Přehlídka diplomových prací architektů v roce 2017

Využití chátrajícího Strahovského stadionu, redefinice a nové funkční užití Pražského hradu nebo dostavba pražského kostela Panny Marie Sněžné – takto velkorysá témata si pro své diplomové práce zvolili finalisté 18. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 67 diplomantů. Vítězkou se stala Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT) její práci vedli Tomáš Novotný, Jakub Koňata a Tomáš Zmek.

Práce hodnotila odborná porota v čele s kunsthistoričkou Barborou Špičákovou. Dalšími členy byli architekti Ondřej Janků a Pavel Nasadil, stavební inženýr Aleš Marek a teoretička architektury Šárka Svobodová. Porota se hodně zaměřila na témata prací. „Zadání se ukázala být často opravdu dobrá,“ ohodnotila úroveň předsedkyně poroty Barbora Špičáková. „Často jsou řešena v širším kontextu a vycházejí z reálných problémů, to je určitě dobrou zprávou. Obecně porota vyzdvihuje zadávání různých nových typologií  jako porodní dům či revitalizace sportovišť, zadávání urbanistických prací s důrazem na veřejný prostor
a aktuální potřeby měst, či s důrazem na práci se stávajícím zastavěným územím,“
uvedla Špičáková. „Porota ocenila i několik ryze konceptuálních projektů či témata prací reflektujících aktuálně společensko-politickou problematiku,“ dodala. U projektů, které se dostaly do nejužšího finále, ocenila pestrost: „Jsme rádi, že výběr finalistů předkládá pestrou skladbu projektů. Ceníme si nejen jejich architektonických kvalit, ale i jejich výtvarné poetiky, komplexního zpracování, zajímavé typologie či společenské odpovědnosti.“

Dominance Fakulty architektury ČVUT v Praze

Porota ocenila architektonickou kvalitu odevzdaných prací, zejména těch, které postoupily do vyšších kol hodnocení. „Často jde ruku v ruce s vysokými požadavky vedoucích ateliérů, důrazem na přípravu, dobré rešerše, metodiku a úroveň zpracovaní,“ podotkla předsedkyně poroty. V letošním ročníku přehlídky vyčnívaly práce diplomantů FA ČVUT. K absolventům této fakulty zamířilo první i druhé místo a také jedno čestné uznání, z celkového počtu přihlášek jich pak z FA ČVUT přišla polovina. Posláním přehlídky je ovšem porovnání úrovně výuky na jednotlivých školách. „Celorepublikové srovnání, či spíše přehled o úrovni čerstvých absolventů může přinést důležitou zpětnou vazbu nejen pedagogům a studentům jednotlivých škol, ale i celé architektonické obci,“ upozornila Barbora Špičáková.

První cenu a Hlavní cenu společnosti Olympus získala absolventka FA ČVUT v Praze Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Pod vedením Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka hledala řešení, jak oživit toto kolosální sportoviště. Porotu zaujala jednoznačně citlivostí přístupu k přestavbě cenné architektonické památky na bydlení s potřebnou občanskou vybaveností, bez větších zásahů nebo bourání - ponechává figuru stadionu v jeho původní podobě, ctí jeho konstrukci i materiál. Vysoká je nejen kvalita projektu, ale i perfektní zpracování jeho prezentace.

Druhou cenou jsou letos oceněni hned tři diplomanti. Porota se ji totiž rozhodla udělit jako sloučenou pro nové typologické téma porodního domu. Projekt Porodního domu Letná (resp. U Ledňáčka) na složité parcele zpracovali pod vedením Michala Kuzemenského pozoruhodným způsobem Barbora Kopřivová, Prokop Matěj a Vojtěch Ružbatský z FA ČVUT v Praze. Výsledkem jejich práce jsou podle poroty tři originální a krásné domy.

Třetí pozice putovala k absolventovi Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Miroslavu Pazderovi za projekt Panna Marie Sněžná. Pod vedením Emila Přikryla navrhl dostavbu tohoto kostela jako městské haly. Porota konstatovala, že při možné realizaci by projekt jistě vzbudil nejen bouřlivou diskuzi nad dostavbami historických staveb, ale i řadu kontroverzí. Předložený návrh je ale nepochybně přesvědčivý a vypovídá o sebevědomí autora.

Porota udělila také dvě čestná uznání. První z nich získal Miroslav Hlava z FA ČVUT v Praze za projekt Danjiang Bridge vedený Milošem Floriánem. Porota ocenila lehkost návrhu  a výtvarného pojetí ocelové konstrukce mostu, který se stává výtvarným dílem.

Druhé čestné uznání si odnesl Jan Skoček, student Ivana Kroupy a Jany Moravcové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), za projekt Mezi městem a stadiony. Autor řešil urbanisticko-architektonické pojetí území rozprostírajícího se za hranou historického jádra Olomouce. Porotci vyzdvihli jmenovitě práci s kontextem a historií místa.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Viktória Mravčáková za projekt Medzi sídliskom a mestom. Absolventka UMPRUM z ateliéru Jana Šépky ve své práci podle poroty skvěle zpracovala podměty na téma zahušťování sídliště na okraji centra Košic, které je stále aktuálnějším společenským tématem.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Elenu Fialkovou z UMPRUM. Její odvážně koncipovaná diplomová práce Redefinícia Pražského hradu navrhuje řadu drobných, nicméně radikálních zásahů, díky kterým se Hrad kromě své reprezentativní funkce stává také přirozenou součástí města. Porota ocenila aktuálnost tématu práce vedené Romanem Brychtou.

Předáním cen to nekončí!

Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.

„DIPLOMKY“ 2017 v číslech

8 vysokých škol, fakult či kateder
(34 studentů z FA ČVUT v Praze, 10 z FA VUT v Brně, 7 z UMPRUM v Praze, 5 z AVU v Praze, 4 z FS ČVUT v Praze, 4 z VŠB-TUO Ostrava, 2 z FUA TU v Liberci, 1 z FAST VUT v Brně)
67 absolventů (26 architektek a 41 architektů)
5 porotců
11 partnerů
9 oceněných
ceny ve výši 50 000 Kč
6 hodnotných sponzorských cen

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Ocenění Architekt roku 2017 převzala MgA. Kateřina Šedá. Zdroj: ABF

Ve finále ceny Architekt roku 2018 je pět osobností

Počátkem léta vybrala odborná porota pět finalistů soutěže Architekt roku 2018. Jedná se o architekty, kteří se v období uplynulých pěti let svým přístupem významně zasloužili o architekturu v České republice, ať již vynikající tvorbou či podporou kvalitní architektury a profese. Slavnostní vyhlášení výsledků již…

REKLAMA
REKLAMA