REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Příprava teplé vody více o tématu

Příprava teplé vody: Jaké jsou možnosti ohřevu vody

Jaké jsou možnosti ohřevu vody? Jaké jsou výhodnější způsoby přípravy teplé vody pro byt, rodinný dům, bytový dům, rekreační chatu? Podíváme se na dělení dle několika hledisek z pohledu umístění ohřívače vody, konstrukce ohřívače, místa ohřevu, podle způsobu předávání tepla a podobně.

Rozdělení se rozlišuje podle několika hledisek. Je to podle způsobu předávání tepla, místa ohřevu, konstrukce zařízení, možnosti ohřevu z různých zdrojů tepla a podle zdroje energie. Až na poslední jmenovaný se podíváme dnes. Zdrojům energie se budeme věnovat příště v samostatném článku.

Podle způsobu předávání tepla: přímý a nepřímý

Přímý způsob předávání tepla vodě se provádí přímým směšováním studené vody s horkou nebo teplou vodou, případně i párou. Mícháním dochází ke snížení kvality vody možným přimícháním nečistot z teplejšího média. Tento způsob ohřevu vody nesmí být používán pro zásobování domácností nebo pro potřebu osob. Používá se v průmyslu.

K nepřímému ohřevu dochází pomocí výměníku tepla. Při tomto způsobu ohřevu nedochází ke zhoršení kvality ohřáté vody. Tento způsob ohřevu vody je běžný a využívá se běžně v domácnostech, administrativních budovách, v průmyslu apod. Využívá se k tomu různých výměníků, jak trubkových, tak i deskových.

Podle místa ohřevu: místní, ústřední, dálkový

U místního ohřevu se ohřátá voda spotřebovává v místě ohřevu. Nejčastěji se jedná o ohřívač, který vodu ohřívá pouze pro jeden zařizovací předmět, nejčastěji umyvadlo nebo dřez. Množství ohřívané vody je malé. Pro místní ohřev vody slouží ohřívače zásobníkové i průtokové.

Ústřední ohřev vody elektrickým zásobníkovým ohřívačem pro jeden byt

Ústřední ohřev je charakteristický větším ohřívačem, který ohřívá vodu pro celý byt nebo dům, případně několik bytů připojených ke společnému rozvodu teplé vody. Ohřátá voda se vede ke všem výtokům potrubím, které se tepelně izoluje.

U dálkového ohřevu se voda ohřívá mimo objekt ve výměníkové stanici. U některých domů jsou výměníky tepla umístěny v technickém podlaží, kde se nalézá domovní výměníková stanice. Soustava je složitější, má vždy primární okruh (nejčastěji s horkou vodou) a sekundární okruh s ohřátou vodou. Délka potrubí i průměry jsou větší a potrubí se musí vždy izolovat, řádně upevnit a musí mít možnost dilatace. Potrubí primárního okruhu může být dlouhé až několik kilometrů. Potrubí v sekundárním okruhu by mělo být pokud možno co nejkratší podle možností objektu.

Podle konstrukce zařízení: akumulační, průtočný

Akumulační ohřev představuje ohřívání většího množství vody delší dobu. Voda se ohřívá v zásobníku (bojleru) nejčastěji elektřinou, ale může to být i plynem, případně tuhými palivy přes výměník tepla umístěný v krbové vložce, krbových kamnech nebo sporáku. Doba ohřevu vody je různá v závislosti na množství ohřívané vody, tepelném výkonu ohřívače a požadované teplotě vody. Tímto způsobem se voda ohřívá pro spotřebu v bytech, rodinných domech, velkých i menších budovách. V budovách, kde je potrubí dlouhé se zapojuje do okruhu také cirkulační potrubí teplé vody.

Akumulační plynový průtokový ohřívač vody stacionární
Akumulační plynový průtokový ohřívač vody pro zavěšení na stěnu

Akumulační (zásobníkové) ohřívače se rozlišují podle umístění. Jsou buď závěsné na zdi, nebo stacionární na podlaze. Ohřívače stacionární mají objem většinou od 120 litrů více.

Průtočný ohřev znamená okamžité ohřívání vody při průtoku přes výměník tepla umístěný v ohřívači. Ohřátá voda se ihned spotřebovává. Ohřívače mají velký výkon, protože voda se ohřívá z teploty cca 20°C na cca 50°C během několika desítek sekund, než proteče ohřívačem. Průtočné ohřívače se běžně umísťují nad zařizovacím předmětem a slouží k místnímu ohřevu. Mohou však sloužit také pro ohřev vody v celém bytě. Ohřívače pro průtokový ohřev mají mnohem menší rozměry než zásobníkové. Rozvodné potrubí bývá často tak krátké. Průtokový ohřívač je vhodný pro nárazovou potřebu sprchování či umývání těla nebo nádobí např. v rekreačních objektech apod.

Podle způsobu ohřevu: jednostupňový a vícestupňový

Jednostupňový ohřev znamená ohřívání vody pouze z jednoho zdroje tepla – nejčastěji elektrického nebo plynového zásobníkového ohřívače. V domácnostech, ale i jinde jde o nejběžnější způsob ohřevu vody pro užitkové účely. S přibývajícími solárními systémy a tepelnými čerpadly se bude v budoucnu více používat ohřevů vícestupňových.

U vícestupňového ohřevu se voda z provozních nebo ekonomických důvodů ohřívá z několika zdrojů tepla zapojených do jednoho zásobníku. K ohřevu vody na požadovanou teplotu dochází postupně. Možností kombinovaného ohřevu je mnoho. Mezi běžné kombinace patří předehřev pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla (nízkoteplotního zdroje) a dohřívání vody na potřebnou teplotu elektrickou energií, prostřednictvím ohřívače nebo kotle. 

Vícestupňový ohřev vody slunečními kolektory a plynovým kotlem

Podle možností zabezpečení ohřevu z různých zdrojů: ohřívání jednoduché a kombinované

Jednoduché ohřívání vody představuje pouze použití jednoho ohřívače pro ohřev vody na požadovanou teplotu. Takových ohřívačů je velké množství a některé byly v článku již stručně popsány. Kombinovaný ohřev vody se používá také běžně. Ohřívač (zásobník) je napojen na elektrickou síť a současně se v něm může voda ohřívat pomocí výměníku tepla. Teplá nebo horká voda do výměníku tepla teče ze zdroje tepla, což bývá nejčastěji kotel.

Na zdroje energie pro ohřev vody se podíváme příště.

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Příprava teplé vody

  1. Ohřev teplé vody: Úvodní rozvaha a normy
  2. Příprava teplé vody: Jaké jsou možnosti ohřevu vody
  3. Jakou energií ohřívat vodu? Elektřinou, plynem, tuhými palivy či solární energií?
  4. Ohřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vody
  5. Kam umístit ohřívač vody, bojler nebo průtokový ohřívač
  6. Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Přečtěte si více k tématu Příprava teplé vody

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Vyúčtování energií. S reklamací má zkušenost 29 % lidí

S reklamací vyúčtování energií má zkušenost 29 procent Čechů. Nejčastějším důvodem je odečet odhadem distributora. Pozitivním signálem pro zákazníky je to, že ve více než 80 procentech těchto případů dodavatel reklamaci uznal.

Foto zdroj: ZO ČSOP Veronica

Jak se starat o pasivní dům? Zkušenosti z Bílých Karpat

Malebná vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, která je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství: Pasivní domy, kořenová čistírna, štěpková výtopna pro domácnosti. Jak se v obci provoz osvědčil?

Pitná voda, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Koronavirus kvalitu vody neohrožuje, ujišťují vodárny v Plzni

Vodárna Plzeň má připravený i krizový scénář pro výrobu pitné vody. Může vyrábět kvalitní a bezpečnou vodu i v případě, kdy by nastala nejhorší varianta kontaminace celého okolí, řekl dnes ČTK generální ředitel Jiří Kozohorský. Epidemie koronaviru ale pitnou vodu v Plzni podle mluvčí vodáren Dany Veselé neohrožuje.…

Měření vody: Od technologického pravěku ke smart technologiím

Měření vody: Od technologického pravěku ke smart technologiím

Začalo to nejspíše Faradayovými pokusy a skončí to zřejmě „smart“ technologiemi. Ano, budeme se zabývat dálkovým odečtem vody bez nutnosti vstupu do bytu či domu. Pojem chytré technologie se zabydlel i v oblasti měření spotřeby vody.

For Pasiv - archivní obrázek, zdroj: ABF

Volná vstupenka na For Pasiv 2020. Přijďte na veletrh pro příručky od ESTAV.cz zdarma!

For Pasiv je specializovaným veletrhem pro šetrné stavebnictví a úspory energií. Přijměte pozvání na výstavu technologií a materiálů pro nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. ESTAV.cz pro vás má připravenou volnou vstupenku zdarma. Na veletrhu si navíc můžete vyzvednout oblíbené příručky redakce ESTAV.cz Jak…

REKLAMA