REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Voda a její úprava. Výhody a nevýhody dodávek vody z veřejného vodovodu

Pokud si stavíte rodinný dům ale i rekreační chatu uvažujete jistě o zásobování objektu pitnou vodou. Na našem území máme to štěstí, že voda je veřejným vodovodem dostupná prakticky kdekoli v zastavěném území. Pitnou vodu můžete využívat i z vlastní studny, ale na ty se podíváme podrobněji v dalších článcích. Dnes probereme přípravu a postup úpravy vody, která nám teče do vodovodního řadu.

Voda z veřejného zdroje

Tuto vodu používá většina domácností, veřejný sektor, průmysl a další odvětví národního hospodářství. Voda dodávaná vodárenskými organizacemi je pitná, splňuje všechny hygienické a další požadavky. Dodavatelé pitné vody musí splňovat požadavky řady právních předpisů. Mezi nejdůležitější patří Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) [4] a Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [3] a další.

 Provzdušnění surové vody na kaskádových schodech Provzdušnění surové vody na kaskádových schodech

Úprava surové vody na parametry vody pitné ve vodárnách probíhá tímto postupem:

  • Provzdušnění (aerace). Při provzdušňování se voda zbaví volného oxidu uhličitého (CO2) a nasytí kyslíkem (O2);
  • Flokulace (dávkování vápna). Spočívá v napouštění vápenného mléka do surové vody. Tím se z vody vylučuje nadbytečný nerozpustný hydroxid železitý (FeOH3);
  • Sedimentace (usazování látek z vody). Voda protéká usazovací nádrží velmi pomalu po dobu přibližně 2 hodin. Během této doby se z vody usadí téměř veškerý vysrážený hydroxid železitý (FeOH3), uhličitan vápenatý (CaCO3), hydráty, organické a další látky;
  • Filtrace (zachycování rozptýlených látek). Přes vrstvu křemičitého písku dochází k zachycování jemných látek. Vrstva písku je podle velikosti filtru vysoká až 150 cm;
  • Dezinfekce (hygienické zabezpečení kvality). Chlór vodu chrání proti mikrobiologickému oživení organismů ve vodě.

Odkud se ta voda bere

Vodárny získávají surovou vodu z vodárenských nádrží (povrchová voda) nebo ze studní. Velký vliv na kvalitu surové vody mají kyselé deště, prach v ovzduší a další nečistoty obsažené ve vzduchu. Jsou příčinou mnohem náročnější úpravy surové vody na parametry vody pitné. Úprava vody z vodárenských nádrží je téměř vždy náročnější než ze studní. Povrchová voda se podle normy ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod [5] rozděluje vodu podle 46 kritérií do 5 jakostních tříd: voda velmi čistá, čistá, znečištěná, silně znečištěná a velmi silně znečištěná.

Většina podzemní vody téměř vždy prochází několika metry zeminy a teprve pak se jímá. Tím je částečně pročištěná. Náklady na úpravu jsou proto nižší než při úpravě vody povrchové z nádrží. Převážné množství vody upravované ve vodárnách však pochází z vodárenských nádrží.

Dávkování vápenného mléka do surové vody Dávkování vápenného mléka do surové vody

Výhody odebírání pitné vody z veřejného zdroje:

  • nepřetržitá dodávka vody se zaručenou jakostí;
  • v případě výpadku dodávky vody vodárenská organizace dopraví cisternu s pitnou vodou;
  • nevznikají starosti s budováním studny a její údržbou.

Nevýhody odebírání pitné vody z veřejného zdroje:

  • při poruše potrubí může oprava trvat i řadu hodin někdy i dnů;
  • odběratelé platí i vodu, kterou nespotřebují a která se ztrácí do země v poškozeném (netěsnicím) potrubí při dopravě na místo odběru.

Často se uvádí, že cena vody dodávaná z vodáren je vysoká a patří k nevýhodám. Přesto však většina spotřebované vody v ČR pochází z veřejného zdroje. Množství spotřebované pitné vody ze studní je mnohem menší než vody dodané z vodáren.

Zdroje:

[3] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
[4] Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
[5] ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-forestpath

Rekonstrukce kanalizace: S jakými materiály se můžete setkat a jaké mají vlastnosti

Při rekonstrukcích domovních kanalizací můžeme narazit na potrubí z materiálů, které se používaly v dřívějších dobách. Dnes se již u instalací kanalizace používají jiné materiály, ale s níže uvedenými se setkávají instalatéři při výměně starého potrubí za nové. Jedná se o potrubí z azbestocementu a šedé litiny…

Dešťovka: Od 7. září 2018 běží druhé kolo dotací

Dešťovka: Od 7. září 2018 běží druhé kolo dotací

Úroda začala brzo, avšak není dostatek vody, barel pod okapem je málo. Majitelé zahrádek jsou nuceni zalévat pitnou vodou. Ministerstvo životního prostředí přispěje domácnostem, které šetří vodou a využívají dešťovou vodu.