REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební zásahy do fasády bytového domu. Jaká máte práva a povinnosti?

Jste vlastníkem bytu a potřebujete si upravit balkón nebo probourat díru do fasády? Co k tomu potřebujete za povolení? A musíte se vlastně někoho ptát? Komu patří fasáda bytového domu? Musí takový zásah posuzovat stavební úřad? Přečtěte si, co na to říká právník.
Zdroj: Fotolia.com - mhp

Fasáda je většinou společnou částí domu

Záleží na tom, v jakém právním režimu se fasáda nachází. Většinou je společnou částí domu. V tom případě potřebujete souhlas společenství vlastníků jednotek, protože to má v kompetenci všechny společné záležitosti v domě. Jménem společenství vám souhlas udělí jeho statutární orgán, buďto na vlastní odpovědnost, nebo po odsouhlasení na shromáždění vlastníků jednotek. Záleží na obsahu stanov společenství.

Rozdělení fasády u některých starších bytových domů není žádnou výhrou

Výjimečně se vyskytují domy, u nichž fasáda není společnou částí, nýbrž je rozdělena mezi jednotlivé vlastníky bytových jednotek. Takový režim byl možný podle starého bytového zákona č. 72/1994 Sb., který se vztahuje na bytové jednotky postavené a zapsané do katastru před 1. 1. 2014. U bytových jednotek postavených a zapsaných po tomto datu již „rozparcelování“ fasády mezi vlastníky bytů možné není. Nový občanský zákoník, který nahradil starý bytový zákon, totiž jasně říká, že společnou částí jsou vždy stavební části podstatné pro zachování tvaru i vzhledu domu. Fasáda je nezbytná přinejmenším pro zachování vzhledu domu a musí tedy být společná.

Rozdělení fasády u některých starších bytových domů však není žádnou výhrou, spíš naopak. Působí totiž dojmem, že vlastník bytu může se svou částí fasády dělat cokoli. Například do ní smí udělat průraz bez souhlasu společenství či ostatních vlastníků. Rizika takového nastavení jsou zjevná. Vlastník by teoreticky mohl svou část fasády vybourat úplně a nahradit ji třeba prosklenou výlohou bez ohledu na názor sousedů.

Posouzení stavebním úřadem

Tak jednoduché to ovšem není. Ať už je fasáda společnou částí domu, nebo je rozdělena mezi vlastníky bytů, musí její změny posoudit stavební úřad. Ten by měl podle § 184a stavebního zákona v každém případě vyžadovat souhlas společenství vlastníků pro účely vydání povolení ke změně dokončené stavby. Navíc by měl společenství přiznat postavení účastníka povolovacího řízení, neboť zásah do fasády bude mít vždy vliv na dům jako celek. Minimálně v rovině estetické. Dotkne se tedy společných práv k domu, k jejichž hájení je společenství ustaveno.

Pro vydání povolení jsou nutné také souhlasy dotčených orgánů státní správy

V případě fasád může být oříškem stanovisko orgánu ochrany přírody, a to s ohledem na krajinný ráz, nebo orgánu památkové péče. Ty mohou uložit pro stavební úpravu omezující podmínky, nebo ji pro její estetickou rušivost zcela zakázat.

Společenství může svého postavení účastníka v povolovacím řízení využít tak, že proti stavební úpravě podá námitky a odvolání. Nelze vyloučit, že je úspěšně podají rovněž vlastníci bezprostředně sousedících bytů. Podmínkou je, aby prokázali, že povolovaná úprava fasády bezprostředně ovlivňuje užívání jejich bytů.

Chce-li mít stavebník jistotu, že společenství nebo sousedé nezmění v průběhu povolování názor, měl by s nimi uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavební úpravy. Jednostranný souhlas totiž může společenství či soused kdykoli odvolat a tím povolovací řízení zablokovat.

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: oneinchpunch

Jste spoluvlastníkem nemovitosti? Jak řešit problémy s ostatními vlastníky

Jste spoluvlastníkem bytu, domu nebo pozemku? Dokážete se s ostatními spoluvlastníky bez problémů dohodnout? Pokud ano, gratuluji. Patříte k čestným výjimkám. Většina spoluvlastnictví je však zatížena problémy. Ty se projeví zejména ve chvíli, kdy je zapotřebí něco změnit: udělat velkou opravu, postavit přístavbu,…

Kreativní povrchové úpravy přispějí k originálnímu vzhledu fasády

Kreativní povrchové úpravy přispějí k originálnímu vzhledu fasády

Společnost Sto, světový lídr v oblasti kontaktních zateplovacích systémů, se tomuto trendu věnuje již více než 20 let, přičemž inspirací jsou především architekti. Výsledkem je řada kreativních povrchových úprav a jejich uplatnění na mnoha realizacích po celém světě.

REKLAMA