REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Plastový odpad a jeho povinná recyklace je rezonujícím tématem. Co s polystyrenem?

Do roku 2030 musí být dle legislativy EU o cirkulární ekonomice všechny plasty plně recyklovatelné, včetně pěnového polystyrenu (EPS). Jeho spotřeba v českém stavebnictví dlouhodobě roste a v roce 2017 znovu přesáhla 60 tisíc tun.

Nutnost recyklace však komplikují nejen lokální zákony, ale i myšlení lidí. Světová produkce plastů strmě roste. Zatímco v roce 1950 se ve světě vyprodukovalo 1,5 milionu tun plastů, dnes je to 348 milionů tun. Podle prognóz se navíc tento trend bude neustále zvyšovat. V roce 2020 by měla světová produkce plastů dosáhnout 400 milionů tun a v roce 2050 více než 700 milionů tun. Samotná Evropa každoročně vyprodukuje zhruba 25,8 milionu tun plastového odpadu. Z toho pouze necelých 30 % se shromáždí k recyklaci. Plasty často končí na skládkách (kolem 31 % evropské produkce) a mohou negativně ovlivňovat životní prostředí, zejména moře.

Recyklace pěnového polystyrenu v ČR

V České republice může nastat problém u pěnového polystyrenu na zateplování budov. „Máme největší spotřebu polystyrenu na počet obyvatel v celé Evropě a jeho obliba a spotřeba neustále rostou. Ještě v roce 1997 ho firmy vyprodukovaly 10 000 tun, dnes už je to 60 000 tun. Vzhledem k tomu, že životnost EPS ve stavebnictví je kolem 50 let, za 40 let musíme být na nárůst odpadního pěnového polystyrenu připraveni,“ varuje předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Recyklaci polystyrenu komplikuje řada faktorů. „Jedním z hlavních problémů je velmi nízký poplatek za skládkování v ČR, což nemotivuje k recyklaci. Na skládkách tak končí okolo 54 % celkového objemu odpadního polystyrenu, zatímco pouze 27 % z něj se recykluje. Celý proces komplikuje také drahá doprava polystyrenu. Ten je totiž z 98 % procent tvořen vzduchem a vozit vzduch je nákladné,“ vypočítává hlavní problémy Zemene.

Přirozenou výhodou pěnového polystyrenu je přitom právě jeho plná recyklovatelnost. Nezbytnou podmínkou je však vytříděný a čistý odpadní polystyren, neboť znečištěný nemohou stroje efektivně recyklovat. Zde nastává další krok, který je nutno vznést směrem k obcím. Ty by měly svým občanům oddělené ukládání polystyrenu umožnit a co nejvíce usnadnit. „Důležitá je také širší osvěta mezi lidmi, kterou nyní jako sdružení iniciujeme. Stejně jako si lidé zvykli třídit do barevných popelnic papír, plasty (včetně odpadního obalového pěnového polystyrenu) a sklo, měli by vědět, že i stavební odpadní polystyren se má třídit a měli by mít kam,“ uvádí Zemene.

Produkce plastů ve světě 1950-2017

Využití tříděného polystyrenu

Po roztřídění je pěnový polystyren rozdrcen a v závislosti na stupni znečištění dál využit. Neznečistěný materiál lze opět použít při výrobě nových obalů či izolací. „Použitím moderních technologií je možné zvyšovat podíl recyklátu, aniž by to mělo vliv na kvalitu výrobku. Recyklát jsou schopni na kvalitní výrobky zpracovat všichni výrobci pěnového poIystyrenu ze Sdružení EPS ČR. Ani znečištěný odpad nezůstává bez využití. Vyrábí se z něj lehčený beton, izolační omítky, zásypy a využívá se i při výrobě pálených cihel. Tímto způsobem je možné roztřídit a zpracovat většinu odpadního polystyrenu,“ uzavírá Zemene.

Recyklace polystyrenu a dalších plastů ve světě

Pohled do zahraničí ukazuje, že recyklace plastů možná je. Ve Švýcarsku se dnes recykluje 98 % všech plastů, sousední Německo znovu využije dokonce 99,2 %. U nás je to pouze 59,8 % produkce plastů. Ve světě už navíc vznikají technologie, které recyklaci pěnového polystyrenu výrazně usnadňují. Jednou z nich je projekt Polystyren Loop. Jde o inovativní způsob recyklace polystyrenu umožňující odstranění zpomalovače hoření HBCD z odpadního polystyrenu a vznik nového čistého granulátu polystyrenu vhodného pro další zpracování. Technologie je podporovaná programem EU pro životní prostředí a jde o zcela bezodpadový proces. První jednotka se v současnosti buduje v Holandsku. Další projekty jsou plánovány v Polsku, v Německu a právě v České republice.

Sdružení EPS ČR

logo
U Cukrovaru 74
278 01 Kralupy nad Vltavou

telefon: + 420 315 725 747; + 420 607 603 132
e-mail: info@epscr.cz

web: epscr.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Tepelné mosty jsou typické pro domy postavené v 70. nebo 80. letech 20. století

Tepelné mosty jsou typické pro domy postavené v 70. nebo 80. letech 20. století

Kromě komplikací pro řidiče v podobě sněžení a ledovky na silnici přinesly nízké venkovní teploty i další každoroční problém a tím jsou rostoucí výdaje domácností za vytápění. Na vině jsou mimo jiné tepelné mosty vznikající v kritických místech, kde uniká teplo z domu ven. Kvalitně provedené komplexní zateplení domu…

Vrtání do zateplené fasády má svá pravidla, neřídí se jimi čtvrtina Čechů

Vrtání do zateplené fasády má svá pravidla, neřídí se jimi čtvrtina Čechů

Podle aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR polovina Čechů již někdy připevňovala předmět na fasádu svého domu, nebo to v blízké době plánuje. Jen necelá polovina z nich (48 %) ale řešila správný technologický postup. K jeho nedodržení se naopak přiznala téměř čtvrtina dotázaných (22,5 %), přestože tím mohou narušit…

Zdroj: Fotolia.com - Paolese

Češi v létě bojují s horkem v domácnostech, každý druhý má i kvůli tomu zatepleno

Horko uvnitř bytu či domu v létě vadí 61 % Čechů. Podle aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR přitom 98 % Čechů zkouší různé metody na ochlazování svého těla – větrání, minimální odívání nebo pití chlazených nápojů. Přitom trvalým řešením pro udržení komfortní teploty interiéru je kvalitní zateplení, které v létě…

Zdroj: Fotolia.com - john-lee

Třetina Čechů netuší, v jaké energetické třídě je jejich dům či byt

Celkem 32,8 procenta Čechů neví, v jaké třídě energetické náročnosti je jejich dům či byt. Další čtvrtina Čechů (25,9 %) tuto informaci nezná, neboť nemá zpracovaný energetický štítek. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR. Majitelé starších neúsporných domů při tom zbytečně přicházejí o desetitisíce korun…

Zdroj: Fotolia.com

Až třetině Čechů chybí peníze na zateplení domu

Podle průzkumu Sdružení EPS ČR plánuje zateplit 79 % Čechů žijících v nezatepleném domě. Celá třetina znich však nemá na počáteční investici dostatečné finanční prostředky.

REKLAMA

REKLAMA