REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Z čeho všeho se skládá cena rodinného domu

Stavba rodinného domu je specifická investice, kterou vynakládají i lidé, kteří se jinak se stavebním oborem setkávají spíš výjimečně. Při tom může dojít k různým překvapením, jaké finanční prostředky do různých kapitol bude třeba vynaložit. Z čeho se skládá cena rodinného domu a co musíte do rozpočtu zahrnout?
Zdroj: Fotolia.com - tl6781

Předně je třeba si uvědomit, že první a základní investice je do kvalitní projektové přípravy a následně do precizně zpracovaného rozpočtu stavebních prací a dodávek. Tyto výdaje se mohou celkově pohybovat v řádu až stovek tisíc korun a zpravidla nebývají zahrnuty do ceny stavby. Zde se vyplatí opravdu nešetřit, protože o kvalitní projektovou dokumentaci a co nejpřesnější rozpočet stavby podle platné cenové soustavy se může naplno opřít smlouva o dílo. Tím by mělo být zamezeno budoucím improvizacím a následným sporům mezi smluvními stranami.

Náklady na dům se dělí do kategorií

Rozpočtové náklady na stavbu domu můžeme dělit podle několika kritérií. Prvním z nich je rozdělení stavby na stavební objekty. U rodinných domů se jedná o hlavní stavební objekt a většinou několik dalších drobných objektů vně domu. Např. jsou to přípojky, oplocení, příjezdové a pěší komunikace, sadové úpravy, venkovní osvětlení apod.

Z hlediska vnitřního rozdělení ceny jsou nejdůležitější a zcela převažující částí každého stavebního objektu tzv. základní rozpočtové náklady (ZRN). Obecně platí, že ceny v rozpočtu, spadající do kapitoly ZRN, v sobě obsahují veškeré přímé i nepřímé (režijní) realizační výdaje na zhotovení stavby včetně přiměřeného zisku dodavatelské firmy. Má-li stavba navíc nějaké neobvyklé, vybočující specifikum, které výrazněji ovlivňuje nepřímé náklady, můžeme mluvit o tzv. vedlejších rozpočtových nákladech (VRN). Zpravidla se jedná o zábory veřejných komunikací v městských centrech, ztížené prostorové podmínky pro zařízení staveniště, provizorní oplocení, abnormálně rozsáhlé dočasné staveništní komunikace, ztížený dopravní přístup ke stavbě, práce v památkových zónách, dopravu pracovníků ze vzdálených lokalit, omezující vlivy provozu investora na průběh výstavby aj. VRN se obvykle pohybují v jednotkách procent ceny stavebního díla čili u rodinných domů většinou v řádu desítek tisíc korun. Musí být jasně zdůvodnitelné, tedy buď přímo kalkulované nebo vyjádřené procentuálně, ale vždy opřené o reálně očekávané výdaje.

Rozpočet stavebních praxí předpokládá vnitřní členění nákladů na stavební objekty také z hlediska druhu stavebních prací. Je to HSV (hlavní stavební výroba), což představuje především hrubou stavbu domu. Dále PSV (přidružená stavební výroba), tedy jednotlivé dokončovací řemeslné obory, ZTI (zdravotně technické instalace, tj. vodoinstalace a ústřední vytápění) a montážní práce (elektroinstalace, slaboproud, měření a regulace, případně vzduchotechniku, výtahy aj.).

Zdroj: Fotolia.com - martinfredyZdroj: Fotolia.com - martinfredy

Dalším úhlem pohledu z hlediska rozpočtu je rozdělení ZRN podle toho, jestli se jedná o práci nebo materiál. Cena práce se podle doporučované cenové soustavy RONET pro rodinné domy ve druhém pololetí roku 2018 pohybuje v rozmezí 250 až 350 Kč/hod. Tuto cenu nazýváme někdy také hodinovou zúčtovací sazbou. Její výše záleží na tom, jak kvalifikované pracovní síly konkrétní práce vyžaduje. U dodávek materiálu je opět dobré se neodchylovat od aktuálně platné cenové soustavy, která obsahuje kvalifikovaně zkalkulované ceny materiálu s ohledem na více faktorů. Těmi jsou průměry mezi prodejními cenami, předpokládané slevy a směrné dopravné od prodejce na místo stavby.

Soukromý investor si nemusí vždy ihned uvědomit, že do ZRN patří také práce a dodávky, které po dokončení stavby nejsou fyzicky „hmatatelné“, protože slouží jen jako podpůrné pro samotné provádění stavby. Zde vidíme další kritérium rozdělení ceny – na viditelné konstrukce, které zůstávají a ostatní obslužné práce. Z nich je třeba počítat např. s těmito výdaji: vodorovná a svislá doprava vytěžené zeminy s uložením na místo a případným poplatkem za skládkování (nebude-li např. přebytečná zemina rozprostřena na přilehlém pozemku), manipulace s případnou sutí a vybouranými hmotami včetně jejich svislého a vodorovného přemístění na stavbě, odvozu na skládku a úhrady poplatku za skládkování, veškeré potřebné lešení, veškeré bednění monolitických konstrukcí (nebude-li např. betonový základ lit přímo do rýh nebo do tvárnic ztraceného bednění), přesun hmot, tedy výdaje spojené s přemístěním materiálu z místa složení na stavbě do místa pracovního úkonu. Zapomenout se nesmí i na takovou „maličkost“ jako je úklid, tedy kompletní vyčištění objektu před předáním nebo např. na provizorní ochranu stavby před dokončením střechy či ochranné kroky proti kriminalitě.

Výdajovou složkou, se kterou je třeba vždy počítat, je DPH. U bytové výstavby platí snížená sazba 15% ze součtu ZRN+VRN. Ta se vztahuje na vlastní objekt domu, zatímco ostatní drobné stavební objekty jsou zatíženy základní sazbou 21%.

Tabulka uvádí přibližné procentuální rozdělení rozpočtových nákladů výstavby běžného rodinného domu, který není dřevostavbou, neobsahuje tepelné čerpadlo, vzduchotechniku, výtah, a celkově se vybavením pohybuje v obvyklém standardu.

Rozložení rozpočtových nákladů na rodinný dům (příklad, hodnoty v %)

ZRN+VRN s DPH 100
DPH 13,0
ZRN+VRN bez DPH 87,0
ZRN 83,9
VRN 3,1
HSV 30,0
C1 zemní práce 0,2
C2 základy 3,5
C3 hrubé svislé konstrukce 8,6
C4 hrubé vodorovné konstr. 4,7
C61 omítky vnitřní 2,4
C62 omítky vnější 0,9
C63 podkladní vrstvy podlah 4,6
C64 dveřní zárubně 0,7
C94 lešení 0,5
C95 ostatní práce HSV 1,1
C99 přesun hmot HSV 2,8
PSV 41,2
C71 izolace 6,6
C762 tesaři (krov) 4,6
C763 sádrokartonáři 1,9
C764 klempíři 1,3
C765 pokrývači 4,3
C766 truhláři (okna, dveře atd.) 13,8
C767 zámečníci 1,4
C77 podlaháři 5,6
C781 obkladači 0,9
C784 malíři a natěrači 0,8
ZTI 8,2
C72 vodoinstalace 3,6
C73 ústřední vytápění 4,6
MONTÁŽNÍ PRÁCE 4,5
M21 elektro silnoproud 3,7
M22 elektro slaboproud 0,6
M36 měření a regulace 0,2

Ing. Pavel Vrána

Je absolventem stavební fakulty ČVUT v Praze, oboru Automatizované systémy řízení, působil ve Výzkumném a vývojovém ústavu pozemního stavitelství, později jako představitel soukromé firmy Netdata software.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Požadavky klientů jsou vysoké, představy o ceně nízké

Kolik peněz stojí stavba rodinného domu? Je drahá?

Mezi lidmi panuje obrovská neznalost toho, kolik dnes stojí rekonstruovat anebo postavit rodinný dům. Lidé mají určité požadavky, které bohužel téměř vždy hrubě neodpovídají reálným cenám. Požadavky jsou přehnaně vysoké, jejich představy o ceně velice nízké. Je třeba klientům vysvětlit, kolik stojí realizace…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA