REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kdy jste osvobozeni od zdanění příjmu z prodeje nemovitosti?

Prodáváte nemovitost? Potom peníze, které za ni získáte, představují váš příjem a ten jste povinni zdanit podle zákona o daních z příjmu. Existují ale případy, kdy jste od této povinnosti osvobozeni. Pět zákonných výjimek, při kterých nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti si nyní představíme.
Prodej nemovitosti a daň z příjmu, zdroj: fotolia.com - Andery Popov

Příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob se daní sazbou ve výši 15 procent, váš příjem zároveň musíte uvést do běžného daňového přiznání. Pokud však splníte některou z následujících podmínek, jste od povinnosti platit daň i podat daňové přiznání osvobozeni. Podmínky se odvíjí například od délky vlastnictví či způsobu, jakým se získanými penězi naložíte.

Nemovitost vlastníte déle než 5 let

Povinnost platit daň odpadá v případě, že jste nemovitost nebo podíl na bytovém družstvu vlastnili alespoň 5 let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) či manžel. Osvobození však neplatí, pokud prodávaná nemovitost je nebo 5 let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

Bydlíte alespoň 2 roky

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měli jste v ní bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem, pak jste od daně osvobozeni. “Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” uvádí právník Ondřej Kolář. Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku 2 roky před jejím vyřazením.

Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň neplatíte ani tehdy, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci. Dávejte ale pozor na termíny. Zisk z prodané nemovitosti musíte totiž investovat nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje obdrželi. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě. “Povinnosti platit daň se vyhnete i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také 1 rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze, jež hodláte využít na zajištění bytové potřeby,” uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M. ze společnosti Yourtaxes.

Dědictví

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby. Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že předmětem dědictví je nemovitost v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, je dědic povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém příjem obdržel. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Ministerstvo financí však zveřejnilo možný vzor, který naleznete zde.

Dar

Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně 1 rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. U nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, jelikož s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1%, 10% a 15% z hodnoty nemovitosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Umřel spoluvlastník vašeho domu či bytu. Co je potřeba zařídit?

Umřel spoluvlastník vašeho domu či bytu. Co je potřeba zařídit?

Odchod někoho, s kým spoluvlastníme nemovitost, je smutné téma. Existují případy, kdy je nemovitost spoluvlastněna úplně cizími osobami, ale většinou se jedná o velmi blízkého člověka: manžela, partnera nebo třeba sourozence. Jak se s takovou situací vyrovnat, poradit nedokážeme, ale můžeme si alespoň shrnout, co…

Reality, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Realitní firmy: Zrušení daně z nabytí nemovitosti by bylo správné

Zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), by byl správný krok, který by mohl rozhýbat realitní trh. Uvedli to zástupci většiny realitních firem a developerů. Za problém však považují zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték. Zatímco daň z nabytí nemovitosti se…

REKLAMA