REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Řemeslo braň se! Katastrofální přestavba rodinného domu, kde je špatně snad všechno

Před několika lety se rozhodl mladý pár pro přestavbu domu rodičů tak, aby v něm mohly bydlet spokojeně obě rodiny. Klasický dům ze 70. let vybízel k přístavbě a nástavbě, vypadalo to výhodnější, než kupovat nový pozemek a stavět novostavbu. A to jak z hlediska finančního, tak časového. Nechali si tedy vypracovat projekt, začala rekonstrukce a s ní postupně přibývalo velkých problémů.

K tomuto objektu jsem se dostala víceméně náhodně až ve fázi, kdy si majitelé už museli sami zajistit dům proti nadměrným deformacím a způsobeným škodám. Do té doby jsem byla přesvědčena, že nic takového v rozsahu, který jsem viděla tam, se nemůže snad ani stát.

Neodborné firmy, nepovedené stavby

V poslední době těchto nepovedených rekonstrukcí a přestaveb přibývá, setkávám se s nimi častěji. Dokonce novostavby rodinných domů jsou po pár letech ozdobeny trhlinami (ne zrovna malými). Se stavebním rozmachem se bohužel vyrojilo množství stavebních firem, které nabízejí projekty a stavební práce rychle a neodborně. Ovšem ne zrovna levně, především ty stavební práce.

Raději bez komentáře

I v našem případě probíhal scénář podobně – nalezení projektanta na doporučení, volba stavební firmy na doporučení. Projektant byl vybrán rychle a firma taktéž. Z projektantky se vyloupla paní, která si při práci na úřadu přivydělává domácími projektíky. Jejich domněnka o tom, že projekt byl levný, byla opravdu jen představa. Poté, co jsem viděla projekt (bez statiky), netušila jsem, že něco takového mohlo projít stavebním úřadem. Rekonstrukce byla schválena a začalo se stavět podle projektu na stavební povolení.

Neočekávejte mnoho za málo

Firma, která stavbu realizovala, byla doporučena sousedkou jako „fajn a levná“, takže šli hned o dům vedle bez jakéhokoliv dalšího prověřování či referencí. Předložený „projekt“ si firma přizpůsobila a změnila podle svých představ, zvolili si nějaké dimenze prvků, které budou používat a také své vlastní postupy a konstrukční zásady. To vše bez jakékoliv smlouvy o dílo či jiné dohody. Veškeré zálohy a platby probíhaly v hotovosti a samozřejmě bez dokladu, aby to bylo levnější. Statisícové částky šly z ruky do ruky, stavba přibývala a s ní také obavy z toho, jak to vše dopadne.

Chyby ze strany stavebníka:

  • Neověřený projektant, přebrání nekvalitního projektu, nedostatečná kontrola
  • Neznalost stavebního řízení, typů projektové dokumentace a postupu výstavby v návaznosti na projekty
  • Započetí stavby podle projektu pro stavební povolení
  • Výběr firmy bez dostatečných referencí a doporučení, nepodepsání smlouvy o dílo ani žádného jiného dokumentu, vyplácení záloh na materiál a práci předem v hotovosti (žádný doklad, žádný převod z účtu), žádné potvrzení či doklad o tom, že dotyčná firma tuto práci skutečně prováděla

Detail osedlání krokve na pozednici

Stavba pokračovala a po návratu mladého páru domů byla již zhotovena i střecha ve „finální“ podobě nosné konstrukce. Po tom, co uviděli, stavbu zastavili a s firmou se na místě rozloučili. Zanedlouho začal krov pracovat i v nezatíženém stavu a bylo nutné rychle přidat řezivo alespoň tam, kde bylo dřevo nadměrně prohnuté nebo již popraskané.

Na fotografiích lze vidět zeleně ošetřené řezivo, které prováděla ještě firma a světlé neošetřené prvky, jež vložili majitelé. Taktéž se začaly vyklápět půdní nadezdívky, takže musely být provizorně rychle staženy. Na některých oknech chybí překlady, v některých místech jsou zase vynechány pozední věnce. Štítové zdivo je díky špatnému vyzdění nekonzistentní a mezi cihlami je možné vidět až do exteriéru. Totéž je i v nadezdívce, tam je možno vidět i nepřevázané zdivo. Příčky v podkroví nejsou vůbec provázané se zdivem, jsou pouze přizděny k obvodové stěně. Nový strop nad 1.NP v části přístavby musel být provizorně podepřen kvůli nadměrnému průhybu.

Rekonstrukce, která vyjde draho

Tato rekonstrukce trvá již víc jak 3 roky, finanční prostředky byly vyčerpány a dům zdaleka není dokončen. Poslední rok se práce soustředila na to, aby se dům „zajistil“, stabilizoval a vymýšlelo se řešení, co s ním dále. Momentálně jsou majitelé pod tlakem banky kvůli hypotečnímu úvěru, který je podmíněn kolaudací. Již 2x se podařilo ji odložit, letos je však nutné na podzim dům kolaudovat, jinak hrozí radikální zvýšení úrokové sazby a také pokuta za nesplnění podmínek.

Chyby ze strany stavební firmy

Dovoluji si říct, že firma absolutně neměla ponětí o tom, jak se provádějí nejen krovy, ale také zděné konstrukce. Objekt v části přístavby také zakládali, dnes už nikdo nezjistí, jak. K dnešnímu datu již firma neexistuje.

Na konstrukci vyjma „osedlání“ krokví a podobných patvarů není použit jediný tesařský spoj, většina spojů je vyřešena styčníkovými deskami, úhelníky s vruty a hřebíky.

Pozednice není celistvá, v případě jejího dělení nebylo dodrženo vůbec nic pro správný přenos sil, to stejné platí u vaznic.

Pohled na hřeben, kleštiny doplněny později

Krov nebyl prostorově ztužen, chyběly sloupky s pásky, v příčném směru byl uložen na nestabilní nadezdívky, které se začaly brzy vyklápět do exteriéru.

Nebyly splněny snad žádné konstrukční zásady pro provádění tesařských konstrukcí, spojů, místy se objevuje zářez na vaznici, který se zřejmě nepovedl

Samotné řezivo podle sukovitosti a pevnosti odhaduji na úplně jinou pevnostní a kvalitativní třídu, než by měla být podle zásad použita. Osobně si myslím, že to mohou být zbytky i z jiné stavby, kterou dělali dříve.

Překlady místy chybí, nebo jsou uloženy v nenavazujících výškách. Na jednom překladu je v jeho uložení na zdivu přímo umístěna vaznice. Vyzdívání stěn je v rozporu se všemi zásadami.

A co dál?

Momentálně je krov ve své podobě stabilizován a je připraven na zesilování a podchycování, aby se mohl dokončit. Stále chybí přidat poměrně důležitou část – izolace, a začít jej užívat. Můj prvotní návrh u této konstrukce zněl: rozebrat a sestavit znovu. Na to však majitelé nemají jak finanční tak ani časové prostředky. Navíc při tom, kolik se tomu už věnovalo času, je to pro ně nepředstavitelné. Rozhodnutí padlo na statické zajištění krovu, ač to ubere prostor, omezí užívání a nebude to esteticky nijak přínosné. Mnoho ze zajištěného však půjde schovat tak, aby to nebylo viditelné.

Majitelé byli upozorněni, že i přes zajištění krovu nebude stavba nikdy 100% spolehlivá. Není totiž prostor na to vybudovat kvalitní věnce, přezdít zdivo a podobné drobnosti, které by výrazně přispěly ke spolehlivosti stavby. Veškerá pozornost je tedy soustředěna především na zajištění krovu. Než se začne se samotným řešením, bylo nutné překontrolovat všechna místa, posílit je minimálně vruty, dalšími styčníkovými deskami, podložit zářezy na délkách vaznic, lokalizovat všechna vysoká osedlání, která musí být posílena ocelí a mnoho dalších drobností.

Přípoj vaznic znovu

Vybraná místa budou také podrobena alespoň po domácku provedeným zátěžovým testům (prasklá přeplátování vaznic na sloupcích pojištěna styčníkovými plechy). Protože v samotném krovu už příliš místa na dřevo není, bude využito oceli. Z finančních důvodů si celou tuto následnou rekonstrukci musí majitelé provádět z velké části svépomocí pod odborným dohledem. Pro kolaudaci bude muset být vypracována kompletně nová dokumentace, protože dům neodpovídá tomu, co bylo povoleno a navíc „povolená“ dokumentace je naprosto nevyhovující vyhlášce.

Pohledem odborníka

Když bych měla shrnout, co tato stavba majitelům přinesla, nebude to nic pozitivního. V domnění toho, že ušetří peníze, se stalo množství neuvěřitelných po sobě jdoucích chyb, které se proměnily po letech v peklo. Šetření na kvalitním projektu, následný výběr firmy (fatální krok vedle všemi směry), zahájení stavby bez převzetí, bez smlouvy o dílo, vyplácení záloh bez dokladů na ruku, nekontrolování kvality práce, materiálu… I přesto, že se jim začalo pozdávat, že je práce neodborná, neukončili s firmou spolupráci. Posléze se dokonce projevilo u majitelů vyhýbavé chování k řešení situace, jen aby už se to „nějak“ dokončilo a nedělaly se firmě problémy atd. Finanční a časová ztráta je od původní představy několikanásobná. Rodina, která měla žít společně v rekonstruovaném domě, je rozdělená a rozhádaná kvůli celé této situaci.

„Žebřík“ mezi vaznicemi bez jediného tesařského spoje

Jako statik se specializuji na projekty, které jsou většinou v havarijních stavech (památkové objekty, staré domy či nekvalitní práce) a tak mi lidé volají i se zajímavými problémy, se kterými si občas kolegové neví rady (či z časových důvodů na ně nemají prostor). U starších objektů je to i očekávatelné, ale poslední rok se setkávám s lidmi, kteří mne osloví s problémem u domu, který má pár let po kolaudaci.

Taktéž stavby svépomocí, které se zvrtnou v nemalý problém, z důvodu postupů podle rad na internetu apod. nejsou výjimky. Vídám pak projekty, ze kterých mi doslova přechází zrak a snažíme se vymyslet nějaké řešení. Tímto bych ráda zdůraznila fakt, že právě v době stavebního „boomu“ je ještě více důležité ověřovat reference firem (stavebních i projekčních) alespoň 5 a více let zpátky, dívat se na odbornost dozorů, projektantů, udělat si čas a vyjet se podívat na nějaký objekt (zvlášť, když chcete stavět nový dům). Firmy, které se na internetu prezentují tím, že staví domy a projektují, a přesto nemají jedinou realizaci, totiž skutečně existují. Bohužel. Tak přeji dobrou a šťastnou volbu při vašich realizacích.

Ing. Barbora Bartecká, Ph.D.

Autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb. Vystudovala na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po praxi v několika firmách nyní působí samostatně. Zabývá se odborným poradenstvím, statickými posudky a kontrolou objektů moderních i historických. Jako statik ví, že ne všechno vyřeší výpočetní sotware a pro konstrukce je potřeba používat cit, intuici a logické uvažování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Školku museli vyklidit. Trhliny ve zdech i stropech se rychle zvětšovaly

Školku museli vyklidit. Trhliny ve zdech i stropech se rychle zvětšovaly

Zdi, stropy i sloupy mateřské školy z roku 1968 začaly mít velké statické trhliny. Praskaly příčky, podlaha i obklady na nově obložených záchodech. Přivolaná statička doporučila školku zavřít. Proč se stal stav tak vážný? Mohla za to nedávná rekonstrukce školky? Proč se trhliny projevily až nyní? A byl jen jeden…

REKLAMA