Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Stará kamenná zeď vždy k zahradě a sídlu patřila. Byť ji předci postavili velice dobře, zub času, voda a mrazy společně s vegetací jsou neúnavnými dříči. A když se přidá i neodborný zásah člověka, vše se jen urychlí. Noví vlastníci tak museli přistoupit k opravám. Stavebníci postupovali s citem pro věc, pečlivě. Po nedobrých zkušenostech nechtěli opravu svěřit zedníkům.

ESTAV.cz se ptá...

Jedná se o starou zeď, víte ze které doby a plnila vždy funkci ohraničení pozemku?

Ing. arch. Richard Homolka: , odpovídá ...

Na objektu chalupy datování není, ale z okolních obdobných statků odhaduji, že objekt i zdi okolo zahrady mohly být stavěny mezi 1850 - 1890. Objekty hospodářských stavení jsou vyzdívány stejnou technikou - ploché kameny pojené hlínou. Dle mého názoru plnila zeď odjakživa funkci ohraničení hospodářské zahrady.

ESTAV.cz se ptá...

Většinou je problém, jak materiál doplnit, vy jste měli dostatek původního?

Ing. arch. Richard Homolka: , odpovídá ...

Použili jsme materiál ze zbourané části zdi a doplnili vhodnými kameny, které zbyly z předchozích rekonstrukcí objektů. Kameny pečlivě uchováváme, jedná se v dnešní době o cenný materiál.

ESTAV.cz se ptá...

Dnešní finální podoba je vašim dílem. Tak jste to plánovali?

Ing. arch. Richard Homolka: , odpovídá ...

Opravu zdi jsme byli nuceni provést s ohledem na její neuspokojivý technický stav v horní polovině. Problém vznikl dle místních starousedlíků cca před patnácti  léty, když předchozí vlastník použil vrchní velkoformátové kameny na stavbu terasy. Ty nahradil menšími kameny na hubenou maltu. Do zdi se léta dostávala dešťová voda a zejména v zimním období zeď postupně degradovala. Letos dospěla do stádia, že hrozilo zřícení její části na sousední pozemek. Proto jsem se rozhodl nejvíce postiženou část stěny strhnout a znovu přezdít na maltu. Kameny bylo nutno očistit od hlíny a roztřídit dle velikosti a tvaru. Veškeré práce jsme prováděli s manželkou ve dvou. K tomuto kroku jsme se rozhodli po předchozí obdobné zkušenosti, kdy jsme nechali profesionálními zedníky opravit jinou část zdi v obdobném rozsahu. Z pohledu statiky je jimi opravená zeď v pořádku ale vzhledově je dosti odlišná od původní navazující. Zásluhu na tom má silná vrstva použité malty s vyšším obsahem vápna. Dále ne zcela optimální výběr kamenů. Včetně nákladu na pořízení nové míchačky vyšla oprava stěny na poloviční peníze z našeho pohledu s lepším výsledkem.

ESTAV.cz se ptá...

Čím jste spojovali?

Ing. arch. Richard Homolka: , odpovídá ...

Použil jsem zdicí maltu 5 MPa (PRODOMA) a na korunu 10 MPa (WEBER). Celkem cca 100 pytlů suché směsi á 25 kg.

ESTAV.cz se ptá...

Co bylo nejnáročnější?

Ing. arch. Richard Homolka: , odpovídá ...

Asi učinit rozhodnutí a část zdi zbourat. A samozřejmě manipulace s těžkými kameny, které jsme zvedali i do dvoumetrové výšky bez mechanizace. Celkově nám to trvalo tři týdny práce vždy od pátku do neděle.

Děkujeme za rozhovor a přejeme radost z vlastní krásné práce. Za redakci Michal Randa.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - vulcanus

Základní typy a vazby kamenného zdiva

Kámen, neopakovatelný přírodní materiál, každý kus je originální svým tvarem i barvou. Ke stavbě zdí se používá již od nepaměti. Z kamene lze zdít různými styly, které záleží především na míře opracování kamene, na jeho velikosti a tvaru.