REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Více než 50 % komunálního odpadu bylo v r. 2013 odvezeno na skládky

V roce 2013 jsme v České republice vyprodukovali stejné množství odpadu jako v předchozím roce a to jak odpadu komunálního tak vytříděného.

Celkem: 3,2 milionu t. 2/3 z toho tvořil směsný komunální odpad,

  • vytříděno bylo celkem 450.000 tun odpadu, což odpovídá 14 % veškerého komunálního odpadu
  • 10 % představoval objemný odpad
  • Přibližně 25 % komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, 20 % skončila ve spalovnách, více než 50 % bylo odvezeno na skládky
  • dále bylo využito 12 milionů t odpadu, z toho asi 1 mil. jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé 4 miliony t odpadů, meziročně o 1,6 % méně.

Na obyvatele: průměrně 307 kilogramů komunálního odpadu

  • 43 kilogramů tříděného odpadu, z toho 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatního odděleně sbíraného odpadu. Množství vytříděného komunálního odpadu v posledních letech stagnuje.

Odpad v podnicích = 9 z 10 kg

"75 % podnikových odpadů v ČR je od pouhých 300 firem. Největší podíl je ze stavebních firem, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř 9 milionů tun odpadu," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek.

Export a import odpadů

Export i import se odehrává v podstatě na stejných odpadech, tj. železo a ocel ze stavebnictví, ale také upravené odpady vhodné ke spalování, odpadní papír, lepenky, plasty a sklo.

Dovezeno: 1 milion t, tj. cca 30% nárůst, způsobený zejména zvýšeným dovozem.

Export: 2,8 milionu tun odpadu, tj. nárůst o 3 %. Skladba je podobná dovozu, tj. železné kovy a ocel pocházející ze stavebnictví, dále obalový odpadní papír a lepenka.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Je to tedy běžný odpad z denního provozu domácností, který je odkládán do sběrných nádob přistavených na…

Dvoukomorový pytel na odpadky - novinka pro třídění odpadu

Dvoukomorový pytel na odpadky - novinka pro třídění odpadu

Začala výroba unikátního českého produktu, jenž šetří životní prostředí, čas i peníze. Výrobu vícekomorového pytle na odpadky zahájili v Olomouci. Díky EcoTwinBag lze v odpadkovém koši od sebe snadno oddělit směsný odpad od plastů. Na první pohled jednoduchý nápad už zaujal některé velké obchodní řetězce.

Česko zůstává skládkovací velmocí

Česko zůstává skládkovací velmocí

Ukázala to nejnovější data Eurostatu o skládkování komunálního odpadu za rok 2012. Zatímco v ČR skončilo na skládkách 243 kg komunálního odpadu na obyvatele, průměr EU byl téměř poloviční (136 kg). Před ČR se již dostala řada zemí východní Evropy včetně Polska a Rumunska.