REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Příprava terénu, výběr plotu a stavební povolení na plot

Řekne-li se plot či zídka, vybavíme si většinou bariéru, která chrání naše soukromí a zabraňuje vstupu nežádoucích osob. Základní charakteristika vymezování soukromí se po staletí nemění, mění se ovšem technologie, materiály a možnosti investorů. Na co nezapomenout při stavbě plotu?

Nové technologie, nové možnosti

Přestože i klasické plaňkové oplocení má svoji poezii, zvláště u venkovských stavení, současní investoři bývají mnohem náročnější. Obliba nových technologií a materiálů ovšem nedegraduje postupy klasické. Různé varianty dřevěných a kovových plotů budou i nadále krášlit většinu našich domovů a zahrad. Lépe se shodnou s výsadbou zeleně. Nejčastěji dělíme ploty podle materiálů na kovové, cihlové, kamenné, dřevěné, plastové či betonové. Některé tipy plotů se mohou kombinovat a vznikají tak další druhy. Vídáme ploty kovové splétané drátové, svařované tyčové či ploty zhotovené uměleckými kováři. U pnoucích růží se vyskytují nejčastěji ploty cihlové s dřevěnou či kovovou výplní. Lze zvolit i ploty dřevěné palisádové nebo ploty z prefabrikátů, kde můžeme měnit či vyrovnávat úroveň terénu. Ploty se staví i z různých tvárnic z umělého kamene nebo z tvárnic imitujících cihlu v různém barevném provedení.

Bude potřeba nějaké povolení?

Oplocení se řadí mezi drobné stavby a obecně na jeho výstavbu není potřeba mít stavební povolení. Výstavbu však musíte nahlásit stavebnímu nebo obecnímu úřadu. Nicméně i při výstavbě plotů ale vyskytují výjimky, kdy je třeba o povolení žádat. Budete jej potřebovat, pokud váš plot spadá do jedné z těchto kategorií:

  • plot je vyšší než 2 metry,
  • pozemek se nachází v ochranném pásmu,
  • pozemek se nachází v památkové zóně,
  • pozemek se nachází na nezastavěném území,
  • na výstavbu jsou potřebné zemní práce nebo úprava terénu.

Jak postupovat při stavbě plotu. Zdroj: Hornbach

Pokud plánujete stavět plot, je vhodné též upozornit sousedy. Nejde sice o zákonem danou povinnost, ale včasným upozorněním si můžete upevnit dobré sousedské vztahy.

Důležitá je příprava terénu

Ať už se rozhodneme pro jakýkoli druh plotu, budeme s největší pravděpodobností zapouštět nosné sloupy do betonu. Stavění plotu, které bude mít vyzdívaná pole, navíc vyžaduje základy, kde je třeba položit izolaci s penetrací a teprve potom lze pokračovat ve zdění. Izolace je nutná i v případě podezdívek. Postupovat se musí s největší pečlivostí, nejlépe podle návodu výrobce.

A opět máme na výběr. Rozhlédneme-li se kolem sebe, zcela jistě uvidíme celou řadu kamenných podezdívek, okrasných a podpůrných zídek, plotů a sloupků, včetně nejrůznějších zdobných variant (např. plot kombinovaný kámen a zdivo, plot pískovcový, plot betonový a palisádový a další). V poslední době se stále častěji začíná prosazovat i suché zdivo, jakožto systém volně ložených kamenů, nebo gabiony (kameny naplněný drátěný koš). Takzvaná suchá zeď je sestavovaná z přírodního nebo umělého kamene. Z přírodních kamenů lze doporučit třeba Tridentský porfyr, který patří k nejtvrdším a nejodolnějším horninám. Vhodný je i jako venkovní či vnitřní dlažba, lze jej použít i jako obklad. Nabízí zajímavý dekorační vjem a schopnost dokonale ladit s okolím i zahradní výsadbou. Jeho možnosti v architektuře jsou skutečně neomezené.

Jak postupovat při stavbě plotu. Zdroj: Hornbach

Před instalací oplocení projděte celý obvod pozemku a ohraničte linii oplocení. Zaměřte se na nerovnosti, velké kameny, kořeny stromů a všechny ostatní překážky. Promyslete si, kde budou zaražené sloupy a jaká bude mezi nimi vzdálenost. Pokud si správně změříte plochu, kterou budete oplocovat, lépe si naplánujete i koupi potřebného materiálu,“ radí Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

„Pokud se chcete ujistit, že plot stavíte skutečně pouze na vašem pozemku, využijte služby geodeta. Ten vám vše správně zaměří, a tak předejdete možným komplikacím a pokutám,“ dodává a ukazuje drobné stavby a ukotvení sloupků na internetových stránkách Hornbach a na fotografiích. I to je jedna z možností, jak postupovat. Nicméně není to postup vhodný pro všechny typy oplocení. Jedná se z větší části o pletivové a drátěné panelové ploty a vstupní brány. V nabídkách prodejců bychom našli i ucelené stavební systémy, které zahrnují „v jednom střihu“ nejenom plot, ale třeba i dlažbu, schody, obrubníky a další komponenty.   

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Zahrady, chodníky, ploty a terasy

Zdroj: AdobeStock - bellan

Nový plot v novém stavebním zákoně. Kdy je potřeba povolení na stavbu plotu?

Stavba plotu je často nedílnou součástí realizace stavby samotné, mnohdy však probíhá samostatně a nezávisle na nové výstavbě či rekonstrukci. Zda a kdy stavebník k výstavbě plotu potřebuje povolení ze strany stavebního úřadu, zda může být ve stavbě (zejména vzhledu) omezen a co v této souvislosti přináší nový…

Zdroj: AdobeStock - scharfsinn86

Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?

Digitální katastrální mapy nejsou to samé jako digitalizované. Katastrální mapy vedené dříve na plastové fólii jsou dnes po digitalizaci vektorovými. Pokud nevznikly na podkladě dostatečně přesného měření, tak digitalizace nepřinesla jejich zpřesnění, jak si mnozí možná myslí, přinesla však nové možnosti práce s daty…

REKLAMA