REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Příprava terénu, výběr plotu a stavební povolení na plot

Řekne-li se plot či zídka, vybavíme si většinou bariéru, která chrání naše soukromí a zabraňuje vstupu nežádoucích osob. Základní charakteristika vymezování soukromí se po staletí nemění, mění se ovšem technologie, materiály a možnosti investorů. Na co nezapomenout při stavbě plotu?

Nové technologie, nové možnosti

Přestože i klasické plaňkové oplocení má svoji poezii, zvláště u venkovských stavení, současní investoři bývají mnohem náročnější. Obliba nových technologií a materiálů ovšem nedegraduje postupy klasické. Různé varianty dřevěných a kovových plotů budou i nadále krášlit většinu našich domovů a zahrad. Lépe se shodnou s výsadbou zeleně. Nejčastěji dělíme ploty podle materiálů na kovové, cihlové, kamenné, dřevěné, plastové či betonové. Některé tipy plotů se mohou kombinovat a vznikají tak další druhy. Vídáme ploty kovové splétané drátové, svařované tyčové či ploty zhotovené uměleckými kováři. U pnoucích růží se vyskytují nejčastěji ploty cihlové s dřevěnou či kovovou výplní. Lze zvolit i ploty dřevěné palisádové nebo ploty z prefabrikátů, kde můžeme měnit či vyrovnávat úroveň terénu. Ploty se staví i z různých tvárnic z umělého kamene nebo z tvárnic imitujících cihlu v různém barevném provedení.

Bude potřeba nějaké povolení?

Oplocení se řadí mezi drobné stavby a obecně na jeho výstavbu není potřeba mít stavební povolení. Výstavbu však musíte nahlásit stavebnímu nebo obecnímu úřadu. Nicméně i při výstavbě plotů ale vyskytují výjimky, kdy je třeba o povolení žádat. Budete jej potřebovat, pokud váš plot spadá do jedné z těchto kategorií:

  • plot je vyšší než 2 metry,
  • pozemek se nachází v ochranném pásmu,
  • pozemek se nachází v památkové zóně,
  • pozemek se nachází na nezastavěném území,
  • na výstavbu jsou potřebné zemní práce nebo úprava terénu.

Jak postupovat při stavbě plotu. Zdroj: Hornbach

Pokud plánujete stavět plot, je vhodné též upozornit sousedy. Nejde sice o zákonem danou povinnost, ale včasným upozorněním si můžete upevnit dobré sousedské vztahy.

Důležitá je příprava terénu

Ať už se rozhodneme pro jakýkoli druh plotu, budeme s největší pravděpodobností zapouštět nosné sloupy do betonu. Stavění plotu, které bude mít vyzdívaná pole, navíc vyžaduje základy, kde je třeba položit izolaci s penetrací a teprve potom lze pokračovat ve zdění. Izolace je nutná i v případě podezdívek. Postupovat se musí s největší pečlivostí, nejlépe podle návodu výrobce.

A opět máme na výběr. Rozhlédneme-li se kolem sebe, zcela jistě uvidíme celou řadu kamenných podezdívek, okrasných a podpůrných zídek, plotů a sloupků, včetně nejrůznějších zdobných variant (např. plot kombinovaný kámen a zdivo, plot pískovcový, plot betonový a palisádový a další). V poslední době se stále častěji začíná prosazovat i suché zdivo, jakožto systém volně ložených kamenů, nebo gabiony (kameny naplněný drátěný koš). Takzvaná suchá zeď je sestavovaná z přírodního nebo umělého kamene. Z přírodních kamenů lze doporučit třeba Tridentský porfyr, který patří k nejtvrdším a nejodolnějším horninám. Vhodný je i jako venkovní či vnitřní dlažba, lze jej použít i jako obklad. Nabízí zajímavý dekorační vjem a schopnost dokonale ladit s okolím i zahradní výsadbou. Jeho možnosti v architektuře jsou skutečně neomezené.

Jak postupovat při stavbě plotu. Zdroj: Hornbach

Před instalací oplocení projděte celý obvod pozemku a ohraničte linii oplocení. Zaměřte se na nerovnosti, velké kameny, kořeny stromů a všechny ostatní překážky. Promyslete si, kde budou zaražené sloupy a jaká bude mezi nimi vzdálenost. Pokud si správně změříte plochu, kterou budete oplocovat, lépe si naplánujete i koupi potřebného materiálu,“ radí Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

„Pokud se chcete ujistit, že plot stavíte skutečně pouze na vašem pozemku, využijte služby geodeta. Ten vám vše správně zaměří, a tak předejdete možným komplikacím a pokutám,“ dodává a ukazuje drobné stavby a ukotvení sloupků na internetových stránkách Hornbach a na fotografiích. I to je jedna z možností, jak postupovat. Nicméně není to postup vhodný pro všechny typy oplocení. Jedná se z větší části o pletivové a drátěné panelové ploty a vstupní brány. V nabídkách prodejců bychom našli i ucelené stavební systémy, které zahrnují „v jednom střihu“ nejenom plot, ale třeba i dlažbu, schody, obrubníky a další komponenty.   

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Zahrady, chodníky, ploty a terasy

Foto: Matej Hakár

Strohá čtvercová dispozice domu přináší nečekané možnosti a bonusy

Už při prvním pohledu je zřejmé, že elementární kulisy fasád, které ohraničují čtvercový půdorys domu, zároveň ukrývají členitou organickou vnitřní strukturu. Klasické schéma kompaktního domu, rozšířeného o terasy, nahrazuje otevřená obytná krajina se zónami různých proporcí.