Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Jaký je rozdíl mezi jednofázovou a třífázovou elektřinou? Jak rozdělit elektřinu po fázích?

„Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedle ní…“ zní v oblíbené písničce Zdenka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Elektrický valčík. Co to přesně znamená? Proč má elektřina několik fází? Jaký je rozdíl mezi jednofázovou a třífázovou zásuvkou? Jak rozdělit domácí okruhy po fázích a proč? A proč nevyužíváme pro síťovou elektřinu stejnosměrný proud, jak navrhoval slavný Edison, ale střídavý proud podle pana Tesly?
Zdroj: AdobeStock - Mihail

V oboru elektrotechniky rozeznáváme dva druhy elektrického proudu. Je to stejnosměrný proud, který začal lidem sloužit o něco dříve, než jeho kolega, proud střídavý. Velkou nevýhodou stejnosměrného proudu je obtížná distribuce na delší vzdálenosti. Čím je cílové místo dále, tím více se zvyšují ztráty ve vedení a klesá napětí v síti. A to až do té míry, že jeho efektivní využití je možné jen do vzdálenosti několika kilometrů. Střídavý proud díky své možnosti transformace napětí tuto nevýhodu nemá a proto souboj v oblasti distribuce elektrické energie vyhrál a je používán dodnes.

V současné době využíváme dva druhy rozvodů elektrické energie. Jsou to jednofázové a trojfázové vedení. Jednofázové vedení vzniká vlastně oddělením jedné fáze z trojfázového vedení. Takže pokud máme trojfázové vedení, můžeme jednu fázi vyčlenit a napojit na ni i jednofázové spotřebiče.

3 fáze vs 1 fáze

Když si znázorníme průběh střídavého jednofázového napětí v diagramu, uvidíme toto:

1 fáze

Napětí na jednom z vodičů (označujeme ho písmenem L) nabývá postupně kladné a pak záporné hodnoty. Protože máme v naší síti frekvenci 50 Hz, tak se polarita změní padesátkrát za vteřinu.  

Diagram trojfázového napětí vypadá takto:

3 fáze

Už jen z porovnání těchto diagramů může být zřejmé, že tři fáze dokáží dodat za stejný čas do přístroje mnohem více energie než jedna fáze.

Je to dáno zejména tím, že u třífázového vedení je mezi jednotlivými fázemi napětí 400 V. U jednofázového vedení je napětí mezi jednou fází a nulou pouze 230 V.

Trojfázové vedení se využívá zejména tam, kde potřebujeme do spotřebiče doručit větší množství energie. Bývají to zejména elektromory nebo topné systémy.

Rozdělení spotřebičů po fázích

Dalším důvodem pro využití trojfázového vedení může být to, že potřebujeme energii pro více  zařízení s běžným příkonem. Pokud bychom je ale všechny připojili jen na jednu fázi, došlo by k jejímu přetížení. Proto potřebujeme rozložit příkon mezi fáze tři. Například pokud budeme vytápět dům pomocí přímotopných panelů, tak přestože jsou panely napojeny na jednu fázi, na napětí 230 V, budeme muset do domu přivést všechny tři fáze a zatížení mezi ně rovnoměrně rozložit.

Náklady pro vybudování trojfázového vedení jsou obecně samozřejmě vyšší než u jednofázového. I v případě změny přípojky z jednofázové na třífázovou bude potřeba kontaktovat správce sítě a požádat o výměnu jednofázového jističe za třífázový. Jen tato výměna, posílení příkonu, může stát několik tisíc korun. A to v tom nejsou zahrnuty žádné případné práce na přípojce nebo domovním rozváděči.

Přesný postup je už nad rámec tohoto článku, ale obecně se dá shrnout asi takto. Nejdříve je potřeba zažádat o výměnu jednofázového jističe a elektroměru za třífázový, následně se obrátit na odbornou firmu se žádostí o zpracování nabídky a případně i projektové dokumentace.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AXIS

První IP kamera slaví 25. výročí. Čím byla tak přelomová?

Tak jako byl prvním světovým, evropským a také českým „lidovým“ počítačem Sinclair ZX Spectrum, tak první světovou a evropskou IP kamerou byl AXIS NetEye 200. A právě tato kamera, která byla základním kamenem přechodu mezi CCTV (Closed-circuit television) a VSS (Video surveillance systems for use in security…

Zdroj: UCEEB

Český vynález: Zařízení na výrobu vody ze vzduchu je v ostrém provozu v poušti

Zařízení vědců z buštěhradského univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), které vyrábí vodu ze vzduchu, vstoupilo ve Spojených arabských emirátech do ostrého provozu. Testování v tamějších podmínkách potrvá šest měsíců, vyhodnocení provozu budou mít vědci k dispozici na konci roku, řekl to…