REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Elektroinstalace pro dům a byt více o tématu

Proudový chránič. Jak funguje, k čemu slouží, kam se zapojuje a jak jej otestovat

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je jeden z nejdůležitějších problémů, který se v rámci rozvodů elektrické energie řeší od nepaměti. Už v počátcích rozmachu elektrické energie, v době souboje stejnosměrného a střídavého proudu, posloužila ukázka nebezpečnosti střídavého proudu pro živý organismus slavnému Thomasi Edisonovi v konkurenčním boji s Nikolou Teslou. A jak se dnes chráníme před zásahem elektrickým proudem? Jak jinak než proudovým chráničem. Co to je?

Proudový chránič je vzhledem podobný jističi a slouží k ochraně před poruchou elektrického okruhu. Tím se myslí např. narušení izolace, v jehož důsledku může část proudu unikat do země. K podobnému stavu dojde v případě, že se obsluha dotkne části okruhu, které je pod napětím. Tehdy protéká proud přes dotyčnou osobu do země a tím může ohrozit její zdraví nebo i život.

Proudový chránič kontroluje elektrický okruh tím, že porovnává velikost proudu, který do okruhu vtéká s tím, který z okruhu odchází. V případě, že detekuje rozdíl mezi těmito proudy, proudový chránič toto vyhodnotí jako poruchu a okruh odpojí.

Proudový chránič v žádném případě neslouží jako ochrana před zkratovými proudy. Musí být zapojen před elektrický jistič, případně pojistku. Ty ochrání elektrický okruh před zkratem nebo přetížením. Alespoň jeden z nich by v zapojení elektrického okruhu neměl chybět.

Častou chybou bývá špatné zapojení nulových vodičů nebo spojení nulového a zemnicího vodiče např. v špatně zapojené prodlužovačce. Tím dojde k rozdělení proudu, který se vrací ze spotřebiče a proudový chránič toto vyhodnotí jako poruchu a okruh odpojí.

Proudovým chráničem by měly být vybaveny všechny nové běžné elektrické instalace od roku 2019 nebo starší instalace, pokud prošly rekonstrukcí. Proudový chránič bývá umístěn společně s jističi v rozvodné skříni, kde je namontován na lištu. Do některých obvodů v elektroinstalaci se proudový chránič nezařazuje. Jsou to zejména samostatné obvody, kde jsou zapojeny mrazáky, lednice nebo výpočetní technika.

Zapojení proudového chrániče Zdroj: Jan Marek

Někdy může být proudový chránič i součástí elektrické zásuvky nebo prodlužovačky.

Správnou funkci vypínacího mechanismu chrániče je možné otestovat stiskem tlačítka na proudovém chrániči. Jeho stlačením dojde k mechanickému odpojení okruhu. Pro obnovení nájení okruhu je potřeba proudový chránič nahodit obdobně jako jistič. Otestování proudového chrániče provádí uživatel elektroinstalace v intervalu předepsaným výrobcem. Tento interval se pohybuje v rozmezí 1 měsíc, 6 měsíců nebo 1 rok. V postatě čím kvalitnější výrobek, tím delší interval výrobce předepíše.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Elektroinstalace pro dům a byt

  1. Jaký je rozdíl mezi jednofázovou a třífázovou elektřinou? Jak rozdělit elektřinu po fázích?
  2. Rozdíly mezi elektrickými kabely. Typy elektrických kabelů podle použití
  3. Domovní vypínače: Jaký je rozdíl mezi schodišťovým nebo křížovým a co je to tlačítko?
  4. Proudový chránič. Jak funguje, k čemu slouží, kam se zapojuje a jak jej otestovat
  5. Jak vybrat správný rozvaděč pro rodinný dům nebo byt. Jaký je rozdíl mezi elektroměrovým a domovním rozvaděčem?
  6. Kam umístit elektrorozvaděč v rodinném domě. Jak velký je a jaké parametry má mít
  7. Kdo zodpovídá za elektroinstalaci v bytě? Nájemník či majitel?
  8. Jak uspořit energie v domácnosti pomocí chytré elektroinstalace
  9. Jak uspořit elektřinu u běžné elektroinstalace. Vyměňte vypínače!

Přečtěte si více k tématu Elektroinstalace pro dům a byt

Zdroj: AdobeStock – valentyn640

Hoří! Jak uhasit požár u vás doma? Haste s chladnou hlavou. Máte pět minut!

Požáry v bytech a rodinných domech jsou častější, než si mnozí lidé vůbec uvědomují. I v případě požáru doma platí, že kdo je připraven, není zaskočen. Na efektivní laický zásah na zvládnutí vznikajícího požáru nemáte často více než pět minut. V tomto článku si přiblížíme, jak uhasit požár…

REKLAMA