Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Za růstem nákladů na teplo není pouze vysoká cena energií. V bytových domech je zásadní správné rozúčtování

Také máte pocit, že výsledné ceny v letošním vyúčtování neodpovídají realitě, byť nepochybně došlo k podstatnému zdražení energetických vstupů? Pak vězte, že rostoucí ceny energií pouze zintenzivňují dopady chyb vzniklých při rozúčtování nákladů na vytápění. Tam je zakopaný pes…
Zdroj: Fotolia.com
Zdroj: Fotolia.com

Bydlíte v bytovém domě se společným zdrojem tepla? Pak jste možná při obdržení rozúčtování na něj hleděli s údivem.

Výpočty jak základní, tak spotřební složky nákladů na vytápění a přípravu teplé vody totiž vycházejí z naprosto falešných předpokladů. Použité koeficienty, na základě kterých se náměry dodaného tepla a plochy vytápěných prostor upravují, většina poskytovatelů služeb nepočítá, ale pouze odhaduje!

Výsledkem je trvalé poškozování části obyvatel bytových domů, neboť je jim přisuzována spotřeba tepla, která neodpovídá skutečnosti a její výše nejenže odporuje logice, ale mnohdy i přírodním zákonům! To, nad čím před lety ještě leckdo mávnul rukou, dnes již začíná řadu lidí ekonomicky ohrožovat.

Chybovost v řádu desítek procent je přitom zakotvena přímo v legislativě. Nejedná se tedy o náhodný exces, ale o systémovou chybu postihující všechny objekty vybavené ústředním vytápěním. A je úplně jedno, jestli bydlíte ve starém paneláku nebo novém developerském projektu, jestli vám teplo dodává teplárna nebo si ho vyrábíte ve vlastní kotelně, jestli ho měříte tak či onak.

Jakmile spadáte pod zákon č. 67/2013 Sb. a vyhlášku č. 269/2015 Sb., máte problém!

Kde se chyby ve vyúčtování tepla berou?

Oba výše zmíněné předpisy stojí na zcela špatných základech a zjevně chybí snaha to změnit.

Přestože mají za cíl zajistit spravedlnost v rozúčtování nákladů při užívání objektů hromadného bydlení, existuje nespočet důkazů, že ji naopak pošlapávají. Dlouhodobě se to ví o spotřební složce, méně už o složce základní. Nicméně značnou chybovostí jsou postiženy obě dvě, takže o nějaké spravedlnosti nemůže být žádná řeč. Posuďte sami.

Korekce náměrů, klíčový parametr spotřební složky, které mají zohlednit různou energetickou náročnost jednotlivých bytů v domě, se většinově provádějí pomocí „empirických“ tabulek. Empirických v uvozovkách, protože o empirii v pravém slova smyslu se nejedná. Hodnoty použitých polohových koeficientů nejsou vytvořeny ani na základě pozorování ani na základě praxí ověřených zkušeností.

Započitatelná podlahová plocha, klíčový parametr základní složky, která má zohlednit velikost jednotlivých bytů v domě, se vypočítává z podlahové plochy opět s využitím zcela nevěrohodných a nijak neověřených koeficientů. Skutečné velikosti bytů se tak deformují, aniž by k tomu byl jakýkoliv racionální důvod.

Bilanční polohové koeficienty napravují dosavadní křivdy

Samozřejmě, vlastní rozúčtování nemůže mít vliv na jednotkové ceny energií, ale když už ty se utrhly ze řetězu, mělo by být povinností zajistit alespoň přesné rozdělení nákladů mezi jednotlivé bytové jednotky. Aby jedni nedopláceli na druhé. Stačí se zbavit výše zmíněné pseudoempirie a začít používat korekce založené na fyzikálních zákonitostech – bilanční polohové koeficienty.

Bilanční polohové koeficienty primárně upravují spotřební složku rozúčtování tepla, ale současně napravují i vady základní složky. Započitatelná plocha je při jejich využití rovna ploše podlahové, neboť dílčí koeficienty používané při jejím vyčíslení se vždy rovnají jedné. Je to dáno tím, že všechny posuzované aspekty již řeší právě bilanční polohové koeficienty. Takže dvě mouchy jednou ranou…

Pokud nechcete platit za něco, co skutečně nespotřebováváte, vyžadujte po svém poskytovateli služeb, tedy vlastníkovi objektu, aby podklady pro rozúčtování nákladů na teplo byly přesné. Volba stanovení polohových koeficientů je jeho starostí, nikoliv správcovských či rozúčtovatelských firem, které vám zpracovávají roční vyúčtování nákladů.

Ale i jim je dobré sdělit, že pokud mají možnost doposud používanou pseudoempirii nahradit přesnými bilančními polohovými koeficienty, ať ve vašem případě neváhají. Věřte, že tu možnost mají, jen čekají na správný signál.

Letošek je jen začátek, bude hůř, takže bych neváhal ani chvilku.

Ing. Jan Blažíček

Předseda výrobního družstva REKOM, které se specializuje zejména na oblast měření spotřeby tepla a rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Autor aktuálně nejpřesnější metody stanovení korekcí na polohu pro zohlednění různé energetické náročnosti jednotlivých vytápěných prostor v objektech s ústředním vytápěním. Provozovatel blogu zabývajícím se otázkami měření a rozúčtování tepla www.peklo.net.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia, ivanods

Novinky v dotacích na výměnu kotlů, které začnou platit od 1. září 2024

Domácnosti mají poslední příležitost zažádat o výhodnější podporu na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září. Poté už bude finanční příspěvek nižší o desítky tisíc korun. Zvýhodnění pro seniory a nízkopříjmové domácnosti ale zůstává zachováno. Novinkou je, že si od září mohou o finanční…

Zdroj: Adobestock – Alexander Raths

Zákaz plynových kotlů v EU! To myslíte vážně? Víme, jak to je

Zákaz plynových kotlů v EU! Kdo nemá alternativu, ten v roce 2040 zmrzne! Nový dům jedině bez plynu kvůli EU! Katastrofa pro rodinné domy a byty! Také jste podobné titulky postřehli? Tak se opět uklidněte a přečtěte si u nás, jak to je doopravdy. Bohužel, ne všechna média mají ověřené…