REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
SMOKEMANovo desatero více o tématu

Topte úsporně. Jak často a kolik přikládat do kotle? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 05/10

Frekvence přikládání společně s hmotností přiloženého paliva v jedné dávce jsou dvě proměnné, které výrazně ovlivňují kvalitu spalovacího procesu. Každé palivo prochází několika fázemi, ty je nutné při správném topení brát v potaz. U kotlů s automatickým přikládáním mnoho starostí odpadá.

Každé palivo po přiložení prochází následujícími fázemi:

 • ohřev a sušení (v této fázi je nutné dodávat energii palivu),
 • uvolňování a oxidace prchavé hořlaviny (při správných podmínkách je možné pozorovat prchavou hořlavinu jako hořící plamen),
 • hoření pevného zbytku (odplyněný zbytek ze dřeva je vlastně dřevěné uhlí, které se oužívá na grilování).

Zmíněné fáze se během spalovacího procesu částečně prolínají. Při periodickém přikládání paliva je zřejmé, že se různé fáze periody vyznačují různými parametry a potřebami např. z pohledu množství přivedeného spalovacího vzduchu. Přizpůsobovat množství spalovacího vzduchu v průběhu periody je zpravidla z důvodu nedostatku informací o složení spalin velmi obtížné.

Tato problematika odpadá v případě kotlů a kamen s automatickým dávkováním paliva, kdy je palivo přikládáno ve velmi krátkých časových intervalech v malých dávkách, čímž je docíleno prolnutí jednotlivých fází a množství spalovacího vzduchu tak může být po celou dobu provozu zdroje konstantní (je zajištěno spalinovým, nebo vzduchovým ventilátorem). U spalovacích stacionárních zdrojů jednodušších (starších) konstrukcí (prohořívací kotel, odhořívací kotel, krbová kamna) platí, že častějším přikládáním menší dávky paliva bývá dosaženo nižších hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách, než při nakládání velkých dávek paliva. Další tipy a rady ohledně toho, JAK ČASTO A KOLIK PŘIKLÁDAT Vám poradí SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 05/10.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „SMOKEMANovo desatero

 1. Stechiometrie spalování jako vztah mezi mužem a ženou - SMOKEMANovo desatero správného topiče, Trailer 1
 2. Zrození SMOKEMANa - SMOKEMANovo desatero správného topiče, Trailer 2
 3. Top tak, jak chceš aby topil tvůj soused! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 01/10
 4. Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10
 5. Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10
 6. Při vytápění v kamnech neduste oheň! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 04/10
 7. Topte úsporně. Jak často a kolik přikládat do kotle? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 05/10
 8. Údržba kotle a komína je důležitá. Víte, co a jak čistit? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 06/10
 9. Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10
 10. Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10
 11. Nevyhazujte teplo oknem Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 09/10
 12. Co ovlivní kouř z vašeho komína? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 10/10

Přečtěte si více k tématu SMOKEMANovo desatero

Zdroj: Jiří Horák

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

Zdroj: Jiří Horák

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…