REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10

Spalováním mokrého paliva dochází ke zvýšení koncentrací znečišťujících látek ve spalinách, ke snižování životnosti spalovacího zařízení, kouřovodu a komína a ke zbytečnému vyhazování peněz. Voda nehoří! Voda v palivu se musí nejprve vypařit a poté odejít společně se spalinami komínem.

Pro vypaření voda odebírá ohromné množství energie, čímž ochlazuje ohniště, tedy snižuje kvalitu spalovacího procesu a zapříčiňuje zvýšení koncentrací znečišťujících látek ve spalinách. Energie odebraná pro vypaření vody v palivu mohla být využita efektivně pro ohřátí topné vody (např. kotel), nebo okolí (např. kamna). Spalováním paliv s vysokým hmotnostním zlomkem vody se zvyšuje teplota kondenzace vodní páry ve spalinách, což může zapříčinit, nebo intenzifikovat přítomnost lokálního poškození, které může vést až k destrukci konstrukčních prvků, s nimiž jsou spaliny ve styku (koroze, rozpad, zhroucení). Jak správně nakládat se dřevem před jeho použitím jako paliva pro zdroj tepla se dozvíte ve videu SUŠ DŘEVO MINIMÁLNĚ JEDEN, LÉPE DVA ROKY! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10

Každý zdroj pro lokální vytápění byl navržen a vyroben pro spalování určitého paliva s daným rozsahem fyzikálních a chemických parametrů. Spalováním jiného paliva s parametry mimo uvedený požadovaný rozsah dochází k výraznému zhoršení kvality spalování, což vede ke zvýšení produkce znečišťujících látek.

REKLAMA