Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
SMOKEMANovo desatero více o tématu

Údržba kotle a komína je důležitá. Víte, co a jak čistit? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 06/10

To, že při spalování pevných paliv zůstává ve spalovací komoře, popř. v popelníku popel je každému uživateli na první pohled zřejmé. Při jeho neodstraňování by brzy nebylo možné spalovací stacionární zdroj správně provozovat.

Část popela společně se sazemi (nevyhořelý uhlík) odchází se spalinami ze spalovací komory dále do výměníku, kouřovodu a komína. Pevné částice se ve všech těchto částech usazují a tvoří nánosy. Nebezpečnost těchto nánosů spočívá v omezení průchodnosti spalinové cesty, která může vést až k jejímu zacpání, popř. k vyhoření. Nánosy na stěnách výměníku rovněž snižují účinnost spalovacího zdroje omezením přestupu tepla ze spalin do topného média (např. voda do „radiátorů“). Společně s pevnými částicemi působí stejně řada uhlovodíků, které mohou při podkročení specifické teploty kondenzovat a tvořit dehty. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že uživatel může provozovat svůj spalovací zdroj bezpečně a co nejlevněji jen tehdy, pokud bude vědět co a jak čistit!

SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 06/10

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „SMOKEMANovo desatero

 1. Stechiometrie spalování jako vztah mezi mužem a ženou - SMOKEMANovo desatero správného topiče, Trailer 1
 2. Zrození SMOKEMANa - SMOKEMANovo desatero správného topiče, Trailer 2
 3. Top tak, jak chceš aby topil tvůj soused! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 01/10
 4. Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10
 5. Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10
 6. Při vytápění v kamnech neduste oheň! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 04/10
 7. Topte úsporně. Jak často a kolik přikládat do kotle? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 05/10
 8. Údržba kotle a komína je důležitá. Víte, co a jak čistit? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 06/10
 9. Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10
 10. Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10
 11. Nevyhazujte teplo oknem Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 09/10
 12. Co ovlivní kouř z vašeho komína? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 10/10

Přečtěte si více k tématu SMOKEMANovo desatero

Zdroj: Jiří Horák

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

Zdroj: Jiří Horák

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…