Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Znovuoživený kostel v Olomouci opět slouží lidem

Zrekonstruovaný Červený kostel a nový objekt, který je spojnicí mezi původní sakrální stavbou a objektem ředitelství knihovny tvoří smysluplný celek a jasně vytyčuje funkce jednotlivých částí. Vzniklá piazzetta oživila nově vytvořený prostor a otevírá pohled na tyto objekty.
Foto: BoysPlayNice
Někteří chodí do kostela v naději, že Pánbůh sleduje docházku.
Valeriu Butulescu

Zapomenutá neogotická sakrální památka jako původní depozit knihovny

Sakrální stavby jsme zde měli také, ale většinově to byly nové počiny moderní architektury. Zde se setkáváme s rekonstrukcí původního památkově chráněného luteránského kostela a vyřešení jeho staronové funkce skloubené s novou architekturou. Tou funkcí je jeho kulturně-společenská role, což zastávaly kostely v jedné ze svých rovin určení vždy, ale… To ale značí, že tato neogotická památka nepadla předešlému režimu do konceptu, ostatně jako celé náboženství jakéhokoliv vyznání, tudíž i tento svatostánek ztratil svoji základní roli. Luteránství byl křesťanský protestantský směr iniciovaný Martinem Lutherem a luterskou reformací. Tato církev byla po celém světě, se základem v Německu a Skandinávii. Kostel byl využíván jako depozit knih Vědecké knihovny Olomouc. Jistá část kulturně-společenské funkce tedy zůstala zachovaná, ale bez přístupu veřejnosti. Kostel z roku 1902 odpovídá německé cihelné gotice v novějším hávu novogotiky.

Boční pohled. Foto: BoysPlayNice.

Velmi podobný, nepatrně starší kostel obdobného provedení ve stejném slohu, má kupříkladu Brno.

Nový objekt v Olomouci je spojnicí mezi původním kostelem a objektem ředitelství knihovny. Jeho tvar a půdorys vychází z části původní podlahy kostela, vysunuté mimo půdorys sakrální stavby. Prosklení a černý hliníkový plech vytvářejí velmi zajímavou hmotu, která se s původní zástavbou „nepere“, naopak ji spojuje ve smysluplný celek a jasně vytyčuje funkce jednotlivých částí. Ku prospěchu věci je takto vzniklá piazzetta oproti rozfragmentované původní zástavbě otevřenou náručí i místem pro nový život. Kostel má nyní funkci komorního sálu pro koncerty i divadlo, společenské akce všeho druhu včetně výstav. Zároveň je informačním centrem kraje a zmíněné Vědecké knihovny.

Detaily naleznete ve stati níže. Celý projekt je vkusně provedený do posledního detailu včetně citlivého provedení světel, promyšleného minimalistického mobiliáře a skvělých moderních i původních zrekonstruovaných detailů. Návrat ke společenskému životu celého konceptu je do očí bijící a má obrovskou cenu. To vše v kontrastu předešlého strádání objektu i jeho okolí je ukázkou práce architektů dohromady s osvíceným investorem a zdařilým ideovým záměrem. Strohá, původně obrovsky zanedbaná cihelná památka neogotického slohu získala tímto zcela nový náboj jak po stránce funkční, tak i po stránce estetické.

Nový objekt – kavárna a recepce. Foto: BoysPlayNice.

Základní popis

Po 60 letech dostal Červený kostel v Olomouci možnost opět sloužit lidem. Namísto skladu knih se z něho stává kulturní stánek se zázemím v moderní přístavbě.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu – autorská zpráva

Architektura obnovy a přístavby Červeného kostela

Původní luteránský Červený kostel v Olomouci byl od roku 1959 uzavřen veřejnosti a byl využíván jako depozit knih Vědecké knihovny Olomouc. Olomoucký kraj jako vlastník této památkově chráněné stavby se rozhodl vybudovat pro uskladnění knižního fondu nový objekt s tím, že kostel může následně sloužit ke kulturním účelům pro potřeby Vědecké knihovny, která budovu užívá. Kostel má nově plnit funkci komorního koncertního nebo divadelního sálu, má být prostorem pro veřejná čtení, přednášky, výstavy atp. Jednou z funkcí definovanou v zadání je i informační centrum kraje a Vědecké knihovny.

Chodba do části knihovny. Foto: BoysPlayNice.

Úkolem návrhu bylo skloubit rekonstrukci původní stavby s novou kulturně-společenskou funkcí. Objekt kostela se nacházel ve velmi špatném stavu. Bylo nutné zpevnit jeho základy, provést sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, opravit poničené omítky a štuky nebo vyčistit a doplnit fasádní obklad. Kompletně se prováděly nové podlahy a veškerá souvrství pod nimi až na úroveň terénu. Jedním z největších zásahů byla oprava střechy. Krov byl díky zatékání rozsáhle poškozen a hrozil zřícením, proto došlo k jeho výměně s maximální snahou o navrácení původních, nepoškozených prvků. Novodobá krytina z falcovaných plechů byla nahrazena čtvercovými měděnými šablonami ve formátu původní krytiny. Na místa původních dekorativních prvků střechy, jež se nezachovaly, byly doplněny soudobé artefakty z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála.

Nové využití kostela však vyžadovalo i nutné provozní zázemí, což nebylo možné řešit v původních prostorách stavby. Abychom se vyhnuli nevhodným zásahům do objektu kostela, rozhodli jsme se pro jeho doplnění o novou hmotu, která by na sebe vzala břemeno provozního a sociálního zázemí. Ta je umístěna mezi hlavní lodí kostela a objektem ředitelství knihovny. Vytváří tak jejich spojnici i společný vstupní prostor s recepcí a kavárnou. Přístavba respektuje uliční čáru ulice Bezručovy a udržuje si dostatečný odstup od obou stávajících staveb.

Původní stav – dobové foto. Foto: BoysPlayNice.

Krystalická hmota nového objektu reaguje na neogotickou formu Červeného kostela. Rovněž půdorysná stopa nové části vychází z jeho půdorysného členění. Půdorys je výřezem části podlahy kostela a je vysunutý mimo původní platformu. Fasády i střecha objektu jsou provedeny z černého hliníkového sendvičového plechu.

Podstatnou změnou, kterou návrh přinesl, je také otevření významné části okolního prostoru kostela, který byl dříve oplocen. Odstraněním oplocení vytváříme veřejně přístupnou piazzettu, která je doplněna o mobiliář a také o novou kultivovanou zeleň.

Původní stav – depozit knihovny. Foto: BoysPlayNice.

Interiérový design

Atelier-r navrhl koncepci interiéru a přizval Denisa Strmiskova Studio k detailnějšímu návrhu interiérových prvků jako je osvětlení, nábytek typový i na míru. Společně se věnovali specifikaci všech materiálů a povrchů.

Nové moderní přístavbě dominuje recepce s menší kavárnou zhotovená z betonu v jemném růžovém odstínu, která navazuje na další betonové povrchy podlahy, nábytku nebo stěn. Velké plochy betonu a skla dávají vyniknout dekoraci v podobě rozsáhlé stěny vyplněné starými knihami otočenými hřbety dozadu s večerním podsvícením, a výrazným závěsným svítidlům z barevného skla Lambert&Fils, které dominují prostoru před ní. Elegantní a minimalistické barevné skleněné objekty se vznášejí na robustních nylonových lanech nad hlavami návštěvníků, a při správném úhlu odrážejí obrazy přilehlé ulice nebo budovy starého kostela. Společně tak objímají a definují celý interiér.

Realizace propojovacího objektu. Foto: BoysPlayNice.

Při sezení na precizních dřevěných židlích Zeitraum z masivního ořechu (které se objevují jak v kostele, tak v prostoru moderního foyer), plastových židlích Hay svižného designu bratrů Bouroulleců nebo pohodlných minimalistických křeslech, návštěvníci si mohou vychutnat meditativní atmosféru místa. Kavárenské stolky jsou navržené na míru a přinášejí ve svém detailu i materiálu inspiraci z prvků kostela i do moderní přístavby.

Stojací lampy značky Kaia, připomínající moderní pochodně, jsou umístěné kolem obou prostor a umocňují příjemnou atmosféru kostela.

Interiér vznikl ve spolupráci s grafickým Studiem KOSATKO, který navrhl novou grafickou identitu, orientační systém i nové logo Vědecké knihovny Olomouc.

Realizace propojovacího objektu. Foto: BoysPlayNice.

Doplňující informace

Studio atelier-r
Autor Miroslav Pospíšil
Spoluautor Daria Johanesová
Umístění projektu Bezručova 1180/3, 779 00 Olomouc
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2018–2019
Rok dokončení 2023
Zastavěná plocha 606 m2
418 m2 kostel
188 m2 přístavba
Hrubá podlahová plocha 870 m2
640 m2 kostel
230 m2 přístavba
Užitná plocha 590 m2
395 m2 kostel
195 m2 přístavba
Plocha pozemku 1 520 m2
Rozměry kostel 32 × 20 m, výška 55 m
přístavba 19 × 18 m, výška 9 m
objem 1 310 m3
Náklady 170 mil. CZK
Klient Investor: Olomoucký kraj
Uživatel: Vědecká knihovna v Olomouci
Fotografie BoysPlayNice
Spolupráce Interiér: Denisa Strmiskova Studio
Grafický design: Studio KOSATKO
Ocelové sochařské prvky: Jan Dostál
Generální dodavatel stavby: Společnost Červený kostel [sdružení firem STRABAG a.s. a OHLA ŽS a.s.]
Dodavatel interiérového vybavení: Prosto Interiér s.r.o.

Realizace podlah a základů. Foto: BoysPlayNice.

Materiály

keramické obkladové pásky – fasáda kostela
měď – střecha kostela
teraco – podlaha kostela
mořené dřevo – interiérové prvky
probarvený beton – podlaha přístavby
železobeton – stěny přístavby
bondové desky – fasády a krytina přístavby
betonové stěrky – strop přístavby
ocel – knihovna ve foyer
sklo – fasády přístavby
nerez – okrasné prvky na střeše

Realizace podlah a základů. Foto: BoysPlayNice.

Značky

svítidla Sainte – Lambert Fills
svítidla Lia – Kaia
židle Sit – Zeitraum
židle Élémentaire – HAY
fasáda a krytina přístavby Reynobond – PREFA
prosklené fasády přístavby – Schüco
betonové pulty, betonová dvířka nábytku, umyvadla – Gravelli
betonové stěrky – luxusní povrchy Němec
lité teraco podlahy v kostele – PROVAS Plzeň s.r.o.

O studiu

Architektonické studio atelier-r z Olomouce působí pod vedením architekta Miroslava Pospíšila na poli architektury již téměř 20 let. Celý kolektiv ateliéru se zabývá současnou architekturou a urbanismem s důrazem na kvalitu a užitnou hodnotu staveb i jejich okolí. Předmětem činnosti jsou projekty úprav stávajících objektů i návrhy nových budov, a to z nejširšího spektra jejich velikostí i jejich možného využití. Práce tady nekončí architektonickou studií. Na navržené stavby si ateliér vždy sám zpracovával všechny stupně projektové dokumentace a zajišťoval autorský dozor, aby bylo vše dotaženo do konce podle původního záměru.

Realizace ateliéru obdržely hlavní cenu v soutěži Česká cena za architekturu 2021, Dezeen award v kategorii Rebirth project 2021, Stavba roku 2021 a Interiér roku 2021 za rekonstrukci paláce hradu Helfštýna, hlavní cenu v kategorii novostavba v soutěži Grand Prix architektů 2018 za stavbu Vista Optik a čestné uznání soutěže Grand Prix architektů v roce 2013 za dostavbu Slovanského gymnázia. Stavby jsou často oceňovány také v rámci soutěže Stavba roku Olomouckého kraje.

Použité podklady:

  • Citáty – www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO ATELIER-R s.r.o. a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat