REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Setkání přírody a lidských sídel vyžaduje citlivý přístup architektů

O významu parků, vodních ploch a zeleně už asi nikdo nepochybuje. Kvalitní architektura a veřejný prostor se bez nich neobejde. A stejně tak je potřeba kvalitní architekturu do nich dodávat v místě, kde se příroda potkává s městem.
Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Parky a díla krajinářské architektury

Organizátoři soutěže Park roku doporučují pro inspiraci letošního vítěze, a tím je park na Moravském náměstí v centru Brna. Má podobu velké lavice s jevištěm a fontánou, a je plný vody a zeleně. „Prostor parkového náměstí je nyní živý a plný lidí různých sociálních skupin a věkových kategorií. Návštěvníci rádi posedí u vody nebo u kávy, mohou uspořádat piknik na trávníku, hrát hry nebo se jen tak bezcílně procházet,“ popisuje projekt jeden z členů poroty.

Kontrastem k živé kavárně s terasou a hřištěm propojující park s rušnou ulicí jsou protější travnaté plochy a trvalkové záhony ve stínu stromů. Návštěvníkům poskytují stín a ochlazení v období klimatických výkyvů. Vodní režim parku využívá srážkovou vodu pro zalévání a zasakování do hlubších kořenových vrstev.

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Na vítězném díle se jasně ukázalo, že pokud dá generální projektant dohromady špičkový profesionální tým s krajinářskými architekty a zahradníky, dodavatelé stavby a investor s nimi rádi spolupracují. Pouze tak lze realizovat kvalitní veřejný prostor, který obstojí i v evropském srovnání. Zásadní je ovšem celková péče i v následujících letech,“ dodává ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Ondřej Feit, spolupořadatel soutěže a upozorňuje i na další zajímavá díla. Zástupci měst a obcí, krajinářští architekti, soukromí investoři i realizační firmy přihlásili totiž do soutěže nejenom parky, ale i jiná veřejnosti přístupná díla krajinářské architektury, včetně naučné stezky nebo zámecké zahrady.

Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat obce a města k razantní změně veřejného prostoru, který opravdu slouží lidem a má i hluboký význam pro přírodu a celý územní systém ekologické stability krajiny,“ uvedla ředitelka pořádajícího Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková a odkázala i na další neméně krásná díla.

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Participativní navrhování veřejného prostoru

Dobré příklady participativního navrhování veřejných prostranství lze najít i v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze – za všechny zdařilé prezentace můžeme uvést například proměnu Motolského údolí ve výjimečný park přírodního charakteru či jeden z největších příměstských parků ve střední Evropě, který vznikne na soutoku Berounky a Vltavy. Za proměnou Motolského údolí stojí ateliér krajinářské architektury TERRA FLORIDA, který představil rozsáhlou studii celkové proměny Motolského údolí v Praze 5. Autorkami jsou Zuzana Štemberová a Lucie Vogelová ve spolupráci s architekty z A69. Do procesu participativního navrhování byli dále zapojeni všichni aktéři v území – vlastníci, správci pozemků, správci komunikací, pronajímatelé staveb, místní občané, zástupci spolků, zástupci zainteresovaných úřadů – MČ Praha 5, IPR, MHMP.

Přírodu v parku zachováváme, obohacujeme, vytváříme nové biotopy a podporujeme biodiverzitu. Chceme posílit odolnost místa v náročném městském prostředí. Park MOTOL*KA bude díky podpoře bohatosti přírody celoročně zajímavý a proměnlivý během dne i roku. V parku budou obsaženy všechny formy přírody,“ uvedla Zuzana Štemberová. Z popisu je patrné, že voda v parku je základním prvkem a největší hodnotou. Návrh umožňuje velkou retenci dešťové vody a zvýšení zádržné kapacity při povodních. Autorky zpracovaly i návrh na vytvoření přírodního koryta Motolského potoka a nových tůní. Velmi důležitý bude podle jejich slov také první z rybníků, jakožto oblast hnízdění ptáků. Pro lokální park je charakteristická podpora setkávání lidí, vytváření příležitostí a míst, kde se dá trávit společný čas. Park je vhodný pro všechny, od dětí po seniory, pro odpočinek i pohyb. Dle studie by v parku mělo vzniknout několik přírodních dětských hřišť, piknikový plácek, dráha pro odrážedla a kavárna.

Zdroj: CAMP

Ambice být jedním z největších příměstských parků ve střední Evropě má projekt na soutoku Berounky a Vltavy z mezinárodní dílny architektů EMF, NORMA a PARETO, jakožto výsledek mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok. Projekt revitalizuje řeku Berounku, oživuje zapomenutou kulturu krajiny a doplňuje ji o nová urbanistická řešení a protipovodňová opatření.

Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy je s rozlohou přes 1300 hektarů skutečně významným územím, kterému bohužel chyběla jasná koncepce dalšího rozvoje a hrozilo postupné znehodnocení. Jsem moc rád, že to měníme a posunujeme nyní projekt příměstského parku Soutok do další fáze,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a popsal cíl soutěže a další postup v participativním navrhování. Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje podle jeho slov obrovský ekologický a krajinný potenciál.

Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro revitalizaci říční nivy, rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a krajinných zásahů, které zmírní dopady klimatické změny. Cílem soutěže bylo vybrat tým zpracovatelů, který navrhne budoucí podobu říční krajiny a spolu s obyvateli nalezne vizi pro dlouhodobý rozvoj oblasti formou příměstského parku,“ dodal s tím, že s výsledky soutěže byla seznámena veřejnost a výstupy budou složit k dopracování návrhu. Finální návrh bude obsahovat také rámcový plán – tzv. „guideplán“ – který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA