Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jednopodlažní minimalistický rodinný dům z pohledového betonu

Pohodlný jednopodlažní minimalistický rodinný dům z pohledového betonu, který je oproti úrovni ulice na celou svoji výšku zasazený do okolního terénu. Přízemní dispozice se volně prolíná, svou částečnou otevřeností a grandiózním prosklením, se zahradou i okolní krajinou.
Foto: Matej Hakár
Muž má zplodit syna, zasadit strom a napsat knihu a poděkovat.
Daniel Ševečka

Minimalistické řešení, funkčnost, a hlavně zdařilá estetika

Citát na začátku našeho článku parafrázuje okřídlené přísloví, co dělá muže mužem. Neberte to tak vážně a nezadlužte se jenom proto, že tato moudrost spadá, tak trochu, do rad nevyžádaných. Poděkovat se sluší, a to vše ostatní je spíše doporučení nebo možnost. V tom citátu schází to, co tam notoricky bylo dříve, „postav dům“. V tomto projektu nalezneme integraci domu a stromu do jedné položky. Jednopodlažní minimalistický dům je totiž zasazený do terénu. Ono je tomu tak vždy, ale v tomto případě je to zasazení předpokladem pro smysluplnost celého řešení. Zasazení je nezbytností díky svažitému terénu, protože se nachází v lokalitě nad Banskou Bystricou, s výhledem na město, zalesněnou krajinu Velké Fatry a Nízkých Tater v pozadí. Celé řešení vychází z požadavků investora na maximální funkčnost a zároveň bezúdržbovost stavby. Podle popisu lokality tušíte, že adresa je to par excellence. S takovým zadáním je třeba nakládat velmi obezřetně. Proto, když se podíváte do schémat hmot a jejich opodstatnění v rostlém terénu, který není díky svažitosti snadným, pak pochopíte výsledný smysl řešení.

Další požadavek bylo odclonění od okolních staveb a života v nich, což opět úzce souvisí se zapuštěním stavby do terénu. Vše je striktně podřízeno horizontalitě řešení, tím i nekonfliktnímu průniku do okolní přírody a nerušenému výhledu na zmíněnou okolní krajinu. Maximum výhledu na přírodní scenérii a zahradu ze všech místností je dotvořeno i vpuštěním dostatku světla do těchto místností. Vzhledem k zasazení domu v terénu je světlo puštěno i střešními světlíky v různé podobě. Tímto způsobem se eliminují tmavá a nedosvětlená místa v centru interiéru. Horní osvětlení umožňuje rozptýlené světlo, v rozličné kvalitě podle roční i denní doby. Světlo lze tlumit a dávkovat i pomocí záclon u vnitřního svislého prosklení uvnitř. Část ploch má možnost stínění vnějšími předokenními žaluziemi a taky přesahem střechy.

Stejně tak střední světlík má světlo tlumené stěnou po obvodu s exteriérovou tkaninou. Monolit betonu je součástí bezúdržbového požadavku, i když může působit trochu neosobně a chladně. Nicméně je jen na investorovi, jaká je jeho představa. Na dovážení betonu je část stěn a většinově i mobiliář ze dřeva. Stejně tak podlahy jsou také z odolného dřeva a volně přecházejí do otevřené části obytné terasy a vnější terasy mimo líc budovy. Ta volně přechází do zahrady a za ní se otevírá volná příroda horské krajiny. To vše vytváří „odolný“ a bezúdržbový celek s velkou mírou soukromí a intimity, pro bydlení, odpočinek, ale i setkání s přáteli. Přízemní dispozice se volně prolíná, svou částečnou otevřeností a grandiózním prosklením, se zahradou i okolní krajinou. Ještě jeden postřeh, pokud se podíváte na letecké pohledy, pochopíte, že parcela byla dokonale „vytěžena“, s ohledem na poměrně složité poměry, tedy tvar a umístění. To je taky kousek umění, které architekta dělá mistrem.

Pohled jihozápadní. Foto: Matej Hakár

Vzdálená podobnost s jiným domem, opět na Slovensku

Jeden podobný dům jsme zde již měli. Mám na mysli Dům v mřížce od studia BEEF ARCHITEKTI na okraji Trnavy. Určité minimalistické pojetí, přízemní dispozice, jednoduchost provázená strohostí, přiznaný konstrukční systém, ale i velké prosklené plochy a dostatek světla. Zároveň podobnost spatřuji v prolnutí okolní krajiny s dispozicí a otevřenost, která smazává striktní vymezení terasy, otevřeného atria nebo zahrady a ostatních částí dispozice. Odkaz naleznete pod článkem. Není to konstatování, zda dobře nebo špatně, je to jen sdělení o architektuře, která je zajímavá, jiná, a tak trochu pokračováním myšlenek funkcionalismu, což je dobře. Ostatní potěžkání dnešního článku ponechám na našich čtenářích.

Cokoliv v mých úvahách však nic nemění na skvělé estetice a funkčnosti výsledku a vidíte zde opět architektonicky velice zdařilý dům. Opět apeluji na vaše znalosti a toleranci, že mi prominete, když autentické vyjádření autorů ponechám bez překladu do češtiny.

Pohled východní. Foto: Matej Hakár

Základní popis

Pohodlný jednopodlažný minimalistický rodinný dom z pohľadového betónu, ktorý je oproti úrovni ulice na celú svoju výšku zasadený do terénu.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Okrem organického prepojenia interiéru s exteriérom, horizontálnej formy a nenápadnosti v teréne je zaujímavým prvkom rodinného domu Zasadený jeho materialita. Je postavená na pravdivosti prírodných materiálov, ich pokojnej farebnosti, odolnosti a peknom starnutí. Zelená strecha stavby plynule prechádza do okolitého terénu. Naturálne povrchy pohľadových betónov stien a stropov, otvorené plochy presklených fasád, línia surovej nerezovej atiky, aj štruktúra neupravenej drevenej terasy zaujímavo komunikujú s prírodným okolím. Pre architektonický výraz stavby je príznačný veľký strešný svetlík zabalený do čiastočne transparentnej exteriérovej tkaniny, zabezpečujúci interiéru premenlivú svetelnú a slnečnú atmosféru. Fasádne presklené steny vťahujúce do interiérov blízky borovicový les, prírodná materialita a svetelnosť premenlivá v čase dodávajú domu viacero nevšedných vrstiev, tvoriacich pestrú kulisu života v ňom.

Pohled severní. Foto: Matej Hakár

Lokalita, zadanie

Zasadený dom sa nachádza uprostred hôr stredného Slovenska, na kopci nad Banskou Bystricou. Lokalita sa volá Suchý vrch a leží na východnom úpätí hlbokých a čarovných Kremnických vrchov. Morfológia pozemku je svahovitá, prístup naň je z jeho západnej strany. Orientácia záhradnej časti je juhovýchodná, v smere sklonu terénu. Výhľady sú na hustý borovicový les a tiež na mesto a vysoké hrebene Veľkej Fatry a Nízkych Tatier za ním. Výhodou pozemku je jeho veľmi pekné prírodné okolie, trvalo zelený borovicový les v dotyku a možnosti výhľadov. Nevýhodou je svahovitosť lokality a súvisiace umiestnenie riešeného pozemku priamo pod územím novej výstavby rodinných domov.

Koncepcia návrhu vychádza z predstáv klientov a kontextu miesta. Zadaním bola jednopodlažnosť, súkromie voči susedným pozemkom a optický kontakt na záhradu a borovicový les zo všetkých obytných miestností. Z hľadiska interiéru bola požiadavka na primerané presvetlenie a preslnenie domu a jeho funkčné prepojenie s obytnou terasou. Požadovaná bola maximálna odolnosť stavby a jej praktická bezúdržbovosť, s čím súvisí materialita domu. Priama a surová, s minimom vrstvených povrchov a zložitých detailov.

Letecký pohled. Foto: Matej Hakár

Zasadený rodinný dom

Vjazd na pozemok je v jeho západnom rohu, kde je zároveň aj jeho najvyššia úroveň. Tu končí verejná príjazdová cesta pokračujúca ďalej na pozemok ako súkromný vjazd. Parkovanie hostí je pred bránou, na streche vínnej pivnice, s priamym prechodom na záhradnú terasu domu. Vjazd a vstup pokračuje na pozemku formou pojazdnej zatrávnenej rampy a schádza do obytnej úrovne domu. Rampa ústi k hlavnému vstupu, s krytým nástupným a parkovacím zázemím. Prevádzka domu je veľmi pohodlná, jednopodlažná. Kompozične stavbe dominuje horizontalita, s orientáciou veľkých zasklených stien izieb v smere juhovýchodnom na obytnú terasu a les. Rozhranie medzi terasou a interiérom nie je lineárne. Pri obytnej hale sme vytvorili pravouhlý meander vstupujúci dovnútra domu. Obytná časť terasy je tak intímne zapustená hlbšie do centra stavby, kde sa využíva ako plnohodnotná letná kuchyňa s jedálenským aj obývačkovým sedením. Centrálny obytný priestor so strešným svetlíkom a jeho vnútorná aj vonkajšia časť sú pre využívanie domu v čase čoraz teplejších letných období kľúčové.

Dispozícia domu je jednoduchá, dôraz sa kládol na minimum chodieb. Okolo centrálnej obytnej haly, do ktorej je smerovaný hlavný vstup je z jednej strany napojená rodičovská spálňová suita so šatníkovým aj hygienickým zázemím a pracovňou. Z opačnej strany sú k centrálnej hale pripojené detské a hosťovské izby s vlastným hygienickým zázemím. Technické a skladové priestory sú naviazané na vstup, lemujú obývaciu halu v severnej pod terén zapustenej časti domu. Skladba miestností je doplnená o vínnu pivnicu prístupnú výhradne zo záhradnej terasy a praktické skladové zázemie pri parkovacích miestach, vedľa hlavného vstupu do domu.

Letecký pohled. Foto: Matej Hakár

Doplňující informace

Studio PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI
Autor Ing. arch. Braňo Hovorka
Ing. arch. Martin Paulíny
Spoluautor Ing. arch. Natália Galko Michalová
Design tým Ing. Pavol Hubinský, Ing. Ján Piliar, Ing. Ján Fellner, Ing. Ján Holos, Ing. Vladimír Vránsky, Ing. Božena Skybová, Ing. Marta Huttová, Ing. Ján Hronec, Ing. Katarína Tannhauserová
Umístění projektu Suchý vrch, Banská Bystrica
Země projektu Slovensko
Rok projektu 2016
Rok dokončení 2023
Zastavěná plocha 439 m2
Užitná plocha 365 m2
Plocha pozemku 2 697 m2
Fotografie Matej Hakár, info@matejhakar.com, www.matejhakar.com
Spolupráce Generálny dodávateľ: Texo Group
Materiály Seznam použitých materiálů
pohľadový betón – obvodové steny sendvičovej konštrukcie z vnútornej ale aj vonkajšej strany, ako aj stropy odtlačené do kartáčovaného dreveného systémového debnenia
oceľ – vnútorné stĺpy, konštrukcie ľahkých strešných konštrukcií
nerez – atikové obklady
textilná sieť – mikroperforovaná polyesterová látka ako protislnečný obal strešného nadsvetlíka
fenolové izolácie – tepelné izolácie z fenolovej peny sendvičových betónových stien
polyuretánové izolácie – striekané PUR izolačné peny na ľahkých stropoch, PIR dosky na plochých strechách
EPDM kaučuková fólia – hydroizolačná membrána plochých striech
teak – lepené masívne podlahy, obklady stien a dverí v interiéri aj exteriéri, vonkajšie terasy
dub – drevené konštrukcie a rámy okien
mikrocementové stierky – steny kúpelní, sprchových kútov, podmurovky vaní, technických priestorov
hliník – exteriérové žalúzie
Značky Seznam použitých značek
okná a zasklené steny Skywall Sparrow – Janošík Okna-Dveřewww.janosik.cz
vonkajšie žalúzie – Warema, dodávateľ Sofftechwww.warema.com, www.sofftech.sk
látkové tienenie Soltis 86 – Serge Ferrariwww.sergeferrari.com
hydroizolácia strechy RubberCover EPDM – Firestone, dodávateľ Medidermawww.rubbercover.sk, www.mediderma.sk
tepelné izolácie Kooltherm, Therma – Kingspanwww.kingspan.com
batérie – Hansgrohe, Axorwww.hansgrohe.sk, www.axor-design.com
sanita – Duravitwww.duravit.de
sanitárne inštalačné a kanalizačné prvky – Geberitwww.geberit.sk
O studiu/autorovi Bližší informace

Architektonický ateliér Paulíny Hovorka Architekti je zameraný na navrhovanie a projektovanie novostavieb a rekonštrukcií objektov pre bývanie a podnikanie, vrátane tvorby ich urbanistického kontextu, či interiérov. Rozsah služieb sa pohybuje od architektonických štúdií, cez všetky projektové stupne, po aktívnu autorskú spoluprácu pri výstavbe.

Ateliér založili architekti Martin Paulíny (FA STU 1997, autorizovaný architekt SKA reg.č. 1231AA) a Braňo Hovorka (FA STU 1998) v Banskej Bystrici v roku 1998. Postupne sa stali súčasťou ateliéru aj ďalší architekti: Natália Galko Michalová, Marek Peťovský, Veronika Kochaníková, Radovan Krajňak, Jakub Havlík, Zuzana Hrušková Reháková.

Pri navrhovaní sa snažíme o primeranú, no originálnu a inovatívnu reakciu na východiská zadania. Sú to požiadavky klienta, vlastnosti jeho pozemku a lokality, ale aj ekonomika výstavby, či dlhodobo udržateľnej prevádzky. Uvedené východiská sa logicky odzrkadľujú v premyslenom koncepte stavby, ktorému pomáha fungovať jej čistý moderný dizajn. Precízne navrhnuté detaily stavby aj interiéru, sú poslednými časťami skladačky vedúcej k nevšedným a výnimočným výsledkom.

Našim typickým zadaním je navrhnúť stavbu. Stavba by mala v sebe spojiť parametre funkčné s estetickými a mala by byť dobrou architektúrou. Mala by teda mať určitú pridanú hodnotu, niečo navyše. My to niečo hľadáme v dôslednom a premyslenom prepojení konceptu a dizajnu stavby na jej okolie a relevantný kontext. Každá lokalita výstavby má svoje výhody aj nevýhody, ktoré sa dajú zohľadniť vo väzbe na východiskové požiadavky budúcich užívateľov. Výhody lokality je návrhom nutné maximálne zhodnotiť, nevýhody potlačiť, vyvarovať sa akémukoľvek formalizmu a vhodne využiť technologické vymoženosti súčasnosti.

Výsledky uvedeného prístupu k architektonickej tvorbe môžete posúdiť na príkladoch našich navrhnutých a realizovaných stavieb, z ktorých viaceré získali prestížne architektonické ocenenia.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – Matej Hakár, info@matejhakar.com, www.matejhakar.com
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO PAULÍNY HOVORKA ARCHITEKTI a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: Luis Asín

Řešení obloukem výšku domu nezvýšilo, vytvořilo ale prostor pro růst

Španělsko je synonymem sucha, vyprahlé krajiny a domů, které buď pamatují staletí anebo tak pro svou zaprášenost vypadají, že? Kdepak. Aktuální projekt z předměstí Aravaca je plný svěží zeleně, odráží čistotu a krásu moderních elegantních linií.

Foto: Marcos A. Sousa

Bydlení na vinici. Ze starého vinařského lisu se stal rodinný dům

Když se řekne „bydlení na vinici“, zní to krásně. Úplně za tím jde vidět dokonalou destinaci pro dovolenou všech, co holdují vínu. Ale co když by se takové bydlení mezi vinohrady mělo stát vaší adresou k trvalému pobytu? Pak by asi následovalo určité vystřízlivění. Všední realita totiž není zdaleka tak…