REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Začal festival Landscape. Má podtitul Cesta z města

Tradiční festival, kdy ožívají ulice, parky, náměstí i bývalé továrny a skladiště, již odstartoval a bude se konat až do 30. září. Na programu jsou nejrůznější výstavy, koncerty, divadla a umělecké instalace včetně architektonických. Mohou být inspirací, jak oživit a harmonizovat veřejný prostor.
Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Festival se po dvou letech vrací do Prahy a architekti společně s dalšími umělci představují svá impozantní díla na trase od Florence přes Žižkov až do Malešic. Navštívit můžete například pláž na Krenovce, specifický altán na Jarově, dřevěnou pergolu s netradičním posezením či upravenou skateboardovou rampu za Nákladovým nádražím Žižkov. Po cestě za inspirací lze spatřit i nápadité herní prvky pro děti, originálně upravené parky i ozvláštněnou divočinu, obří kladinu na radničním dvorku a další site-specific art oživující městskou krajinu. Architektonické intervence a umělecké instalace představují nejrůznější možnosti využití veřejného prostoru, upozorňují na problémy konkrétních lokalit a vyzývají k diskusi o jejich budoucnosti.

Na základně – Nákladové nádraží. Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Základna na Nákladovém nádraží Žižkov

Hlavní centrum festivalu bude stejně jako v předchozích letech na Nákladovém nádraží Žižkov. Platí to od prvního ročníku akce v roce 2014, kdy organizátor tímto počinem inicioval záchranu tohoto ojedinělého funkcionalistického komplexu. Nákladové nádraží Žižkov bylo prohlášeno kulturní památkou v roce 2013 a festival se zde konal ještě v létech 2015, 2018, 2020 a 2022. „Vybraným místem rovněž upozorňujeme na krásu Dolního Žižkova, a to projektem Žižkovská spojka. Architektonické a urbanistické intervence je třeba vnímat v poloze takzvané akupunkturní participace, která umožňuje kreativní hledání budoucí proměny opomenutých lokalit. Tak jako došlo třeba k proměně lokality Krenovka, kterou náš festival za podpory Prahy 3 transformuje a zabydluje ve spolupráci s dalšími organizacemi od roku 2018 – Krenovka, Sudop Real, Tanec Praha, Unijazz. Bohužel za naprostého nezájmu vlastníka okolních pozemků – Správy železnic. Landscape festival se v předchozích letech konal i mimo metropoli, konkrétně v Jihlavě (2023), Krnově (2021), Ostravě (2019), Plzni (2017) a Opavě (2016),“ připomíná zakladatel a ředitel Ladscape festivalu Dan Merta a nastiňuje aktuální program.

Na základně – Nákladové nádraží. Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Neformální městská laboratoř

Z aktuálního programu, do něhož se zapojili kromě studentů i přední architekti a urbanisté, lze vyzdvihnout kromě výše zmíněných prezentací i mezinárodní projekty připravované ve spolupráci s hlavním městem Praha, Městskou částí Praha 3 a IPR Praha. Za hlavní ideu letošního ročníku označují organizátoři „zahájení procesu taktického urbanismu s dočasným využitím území funkcionalistické památky místními obyvateli a komunitami.“ Znamená to přeneseně i větší participaci veřejnosti při budování veřejných prostranství, probouzení jejich kreativity ve spolupráci s umělci a posílení schopnosti komunikace o věcech veřejných.

Fenomén dočasného využití hraje významnou roli jak při hledání budoucí podoby veřejných prostranství, tak i části areálu Nákladového nádraží Žižkov. Proto do něj bude touto cestou zapojena kromě architektů, urbanistů, umělců a krajinářů i široká veřejnosti. Může tak vzniknout neformální městská laboratoř a zajímavé experimenty prověřující úspěšnost různých způsobů využití, které propojí urbanismus, developerskou sféru, umění, aktivistické skupiny a nejširší veřejnost. Navíc nabízíme možnost navštívit a zažít ojedinělou pražskou divočinu netradiční formou,“ vysvětluje Dan Merta a jako další příklad připomíná dočasnou instalaci dřevěného schodiště s názvem Žižkovská Highline od studia Archwerk u divadla Ponec, které díky Landscape festivalu slouží svému účelu od roku 2018 a nedávno prošla rekonstrukcí.

Nákladové nádraží Žižkov. Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Cesta z města a zelená linie pro Prahu

Letošní ročník nese podtitul Cesta z města a ukazuje tím svoji další tradiční dimenzi, která míří k ochraně klimatu a životního prostředí obecně. Svoji zelenou linii naznačuje již samotnou revitalizací brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov, aby se poté stal cestou propojující ve své stopě bývalé železniční trati oblast Krenovky (Florenc), Vrchu svatého kříže a sérii neurbanizovaných zalesněných ploch kolem Malešického lesa táhnoucích se k přírodnímu parkům Smetanka a Klánovice–Čihadla s vazbami do otevřené́ krajiny až za hranicí metropole. „Cesta nabízí podle našeho názoru zcela jiný pohled na urbanismus a topografii Žižkova a části Malešic, je to setkání města a krajiny i hledání jejich rovnováhy. Dočasnými uměleckými a architektonickými intervencemi, ale také performancemi, divadlem, pohybovým uměním nebo jinými formami participativního umění, zprostředkuje hlubší zážitek z přírody a iniciuje proces objevování městské krajiny a potenciálu veřejného prostoru,“ upřesňují v nabídce programu organizátoři festivalu.

Jakub Musil (INTERMEDIA I AVU), Tent line. Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Za zmínku jistě stojí i zcela netradiční a často nečekané objekty, které upozorňují na civilizační odpad, znečištěné ovzduší či ekologické katastrofy. Na festivalové mapě najdeme třeba dvanáctimetrovou kladinu a netradiční dřevěnou pergolu, mnoho instalací cílí na děti a jejich hry, na výchovu k ochraně přírody a třídění odpadu. Ve všech případech je patrné hledání širších souvislostí architektury, krajiny, veřejného prostoru a umění, některé z akcí se zaměří přímo na rozvoji městské části Prahy 3.

Těší nás, že festival neustrnul v minulosti, ani nesetrvává v prezentování současnosti, ale řeší i budoucí podobu jednotlivých lokalit. Dobře je to vidět třeba na proměnách Krenovky nebo Tachovského náměstí, o nichž před lety otevíral diskusi a dnes jsou již dokončené. Hodně se mluvilo také o vrchu Vítkov, kde již probíhá první etapa rozsáhlé rekonstrukce,“ podotýká místostarosty Prahy 3 Pavel Dobeš a dále dodává: „Letos vnímám jako zásadní téma rozvoj brownfieldu na bývalém Nákladovém nádraží Žižkov. Mým cílem je, aby se z této kulturní památky stalo kulturní a společenské srdce budoucí městské čtvrti. Budeme se bavit o tom, jak by toto centrum mohlo vypadat, budeme hledat inspiraci v zahraničí a řešit, proč má do této jedinečné industriální památky investovat hlavní město.

S tím úzce souvisí i výstava nazvaná Nový Žižkov, kde představí veřejnosti Eva Jiřičná svůj největší rezidenční projekt Centrum Nového Žižkova s unikátní rozvlněnou věží. Se svým návrhem zvítězila ve velké mezinárodní architektonické soutěži v konkurenci 98 ateliérů z 30 zemí světa. Následně pak probíhaly pět let úpravy vítězného projektu podle požadavků řady různých institucí, aby bylo dosaženo shody na výškách a celkovém řešení zástavby.

Jan Tyrpekl, Pojízdný pavilon. Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Příklady z evropských i mimoevropských center

Jednou z tradičních a významných výstav Landscape festivalu je prezentace vítězů a finalistů Evropské ceny za městský veřejný prostor, která nabídne výběr nejzajímavějších počinů v oblasti revitalizace veřejného prostoru v letech 2020 až 2022. Soutěž pořádá každé dva roky Centrum současné kultury v Barceloně. Oceňované jsou i další výstavy, například ty, které se zaměří na inspirativní skateboardové parky v ČR a Evropě nebo na projekty dětských hřišť. Bude tady i unikátní kolekce fotografií veřejných toalet v tokijské čtvrti Shibuya. Důležité je zmínit také konferenci a výstavu s názvem Evropská kulturní centra z bývalých továren a skladišť. Zúčastní se jí architekti, historici architektury či ředitelé galerií sídlících v takovýchto budovách: Za všechny snad Michiel Riedijk z rotterdamského ateliéru Neutelings Riedijk Architects, který představí největší realizaci z CLT panelů v Evropě – oceňovanou konverzi obrovského nákladového nádraží v Bruselu Gare Maritime/Tour and Taxis. Dále islandský ateliér Studio Granda podepsaný pod konverzí přístavního betonového skladiště z třicátých let na Reykjavík Art Museum. Zajímavou budou je v tomto směru i Kunsthalle v Arendale, galerie sídlící v bývalé textilce v důlní oblasti s monumentálním vstupem. Představí ji Dagur Eggertsson z norského ateliéru Rintala Eggertsson.

Gare Martime, Brusel, Belgie. Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Jak se v takovém centru daří kultuře a jak ji vnímají umělci i návštěvníci přiblíží ředitelé dvou nedávno otevřených budov v České republice, které vzbudily zájem i v mezinárodním měřítku: Marek Pokorný (PLATO Ostrava, bývalá jatka) a Jan Kunze (EPo1 v Trutnově, bývalá elektrárna). Jan Zikmund (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze) a Martin Strakoš (Národní památkový ústav Ostrava). Jedná se převážně o historiky architektury a přední znalce tematiky konverzí nevyužívaných průmyslových objektů či celých brownfieldů; dlouhodobě monitorují jejich udržitelnost, úspěšnost a ekonomický i společenský dopad na lokalitu. Svůj prostor zde má i Jiří Havran, norský fotograf a nakladatel, který se specializuje na dějiny norské architektury od vikinské doby až po současné trendy, včetně konverzí staveb i celých lokalit, například skandinávských přístavních měst… A to je opravdu jenom střípek bohatého programu letošního Landscape festivalu, který potrvá až do 30. září. Určitě přijďte.

Kulturní programy, výstavy a inspirativní řešení veřejného prostoru najdete na stránkách Landscape festivalu a také v naší galerii.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Prof. Eva Jiřičná, Pocta ČKA za rok 2021, zdroj foto Česká komora architektů

Eva Jiřičná získá Poctu České komory architektů za celoživotní dílo

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2021 profesorce Evě Jiřičné. Oceněním za celoživotní dílo vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu ve Valdštejnské zahradě právě dnes, ve…