Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Postup při malování interiéru barvami PCI

Výmalbu interiéru zvládne jen trochu zručný člověk svépomocí. Hodí se však znát přesné postupy jak barvu nanášet, jak připravit podklad, jaké nářadí si pořídit.

Přeředěná barva – nízká viskozita:

To nastane, když je malířský nátěr příliš naředěný vodou. Samotná barva při aplikaci stéká, dochází k promáčení a rozpouštění spodních vrstev, materiál má minimální kryvost, vznikají pruhy (protože není možné docílit správné rozprostření pigmentu po ploše), může také dojít k praskání a trhání se nátěru (protože je omezeno zesítění pryskyřice/polymerů obsažených v barvě, které tvoří její hlavní pojivovou složku).

Příliš hustá barva – vysoká viskozita:

Pokud je barva moc hustá, špatně se roztírá, nelze docílit potřebného rozlivu, čímž je znemožněno docílit hladkého, slitého nátěru bez struktury nebo stop po nanášení. Vysoká konzistence nátěrové hmoty způsobuje silnou adhezi a vnitřní pnutí, díky kterým se může snadno od podkladu odtrhnout. Příliš hustou barvou se zpravidla vytvoří také velká tloušťka vrstvy, mající za následek pomalé zasychání, v neposlední řadě dochází k jejímu stékání a zvýšené spotřebě.

Nátěry nových štukových omítek:

Pro barevné řešení v novostavbách, je třeba mít na paměti, že nové omítky jsou značně alkalické. Zde je nutné nejprve zjistit, zda je podklad štuku nebo omítky dostatečně suchý a vyzrálý. Velmi často se stává, že je štuk naaplikován na ne zcela vyzrálý podklad jádrové omítky a následně se může stát, že provedený nátěr vnitřní barvou je poškozen alkalickými výluhy z podkladu.

Podklad z minerální omítky by tedy měl mít max. vlhkost v rozmezí 6 - 8 % zbytkové vlhkosti. Aplikace nátěrů, by měla probíhat za teplot od 15 - 23 °C. Nižší teploty způsobují pomalé zasychání a mohou mít i vliv na obsažená aditiva v nátěrových hmotách, projevující se prosáknutím vápenatých a cementových šlemů z podkladu. Před nátěry nových minerálních podkladů, je vždy nutné použít vhodný penetrační nátěr, který sjednotí nasákavost podkladu, omezí eventuálně nežádoucí zbytkové výluhy z podkladu a zvýší přilnavost dalších vrstev a jejich vydatnost.

Pozor! Provádění penetračních vrstev pomocí velmi naředěných penetračních přípravků je naprosto nevhodné - vlivem příměsí plniv nedovolí vniknutí pojiva do podkladu a tím tak hloubkové zpevnění. Naředěný materiál navíc ztrácí pevnostní vlastnosti, může praskat a odlupovat se.

Jednotlivé systémy PCI pro interiéry

Skladba systému PCI Multitop® Classic – pro minerální podklady, staré disperzní nátěry, sádrové desky, sádrokarton, hladké podklady:

  • Penetrace: PCI Gisogrund® PGM nebo PCI Gisogrund® OP ředěný 1 : 1 vodou
  • Mezivrstva: PCI Multitop® Classic ředěný 1 : 0,3 l čisté vody
  • Krycí vrstva: PCI Multitop® Classic ředěný 1 : 0,1 l čisté vody

Poznámka: Doporučuje se technologická přestávka mezi 1. a 2. nátěrem 4 - 5 hodin (při +20 °C).

Skladba systému PCI Multitop® Premium - pro nové omítky, cihlové pohledové zdivo, sádrové stavební desky a prvky, sádrové omítky, koupelny, desky z vláknitého cementu, nový beton a starý beton.

  • Penetrace: PCI Gisogrund® PGM nebo PCI Gisogrund® OP ředěný 1 : 1 vodou
  • Mezivrstva: PCI Multitop® Premium ředěný 1 : 0,1 l čisté vody
  • Krycí vrstva: PCI Multitop® Premium ředěný 1 : 0,05 l čisté vody

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Pracovní návody a postupy

Srubová stavba

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, jak se staví srub, pokud byste si jej chtěli postavit sami svépomocí. Nutno říci, že stavba takového rodinného domu…

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Stará kamenná zeď vždy k zahradě a sídlu patřila. Byť ji předci postavili velice dobře, zub času, voda a mrazy společně s vegetací jsou neúnavnými dříči. A když se přidá i neodborný zásah člověka, vše se jen urychlí. Noví vlastníci tak museli přistoupit k opravám. Stavebníci postupovali s citem pro věc, pečlivě. Po…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.