REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - připojovací spára

Chybné napojení oken a dveří na nosnou stěnu a kvalitní zateplovací systém ETICS patří k nejvíce viditelným chybám na fasádách. Časté závady můžeme vidět jak pouhým pohledem, některé pak jen pomocí infrakamery.

Společný cíl investora, projektanta i realizační firmy je jednoduchý - napojení musí po celou dobu živostnosti zajišťovat vzduchotěsný dešti odolný dilatovaný spoj, bez výrazných prasklin a jiných defektů. Splnění tohoto cíle je při použití standardních postupů zcela reálné.

Obrázek 1,2,3,4: Chybné napojení okenního rámu nebo parapetu (bez připojovacích lišt a těsnících pásek) na stěnu či zateplovací systém ETICS nemá šanci dlouhodobě bez poruch plnit svoji funkci. Brzy dochází od teplotní dilatace rámu nebo parapetu ke vzniku trhlin a následnému zatékání do konstrukce. Voda a mráz postupně poškozují nejen nejbližší okolí, ale v případě výrazného zatékání celý zateplovací systém. Řešení s omítkou namísto parapetu je také dlouhodobě nefunkční.

Detail napojení výplní stavebních otvorů, tj. zejména oken a dveří, musí obecně splňovat platné normové požadavky, kromě mechanické stability zejména tepelně-technické. Navržený kompletní detail je ve fázi projektu optimálně posouzen tepelně-vlhkostním výpočtem podle aktuálních výpočtových programů.

Napojení můžeme rozdělit na dvě základní části.

  • Návrh a provedení napojovací spáry k nosnému zdivu (dnešní článek)
  • Návrh a provedení napojení k zateplovacímu systému (v příštím díle seriálu)

Návrh a povedení připojovací spáry k nosnému zdivu

Tato připojovací spára má obvykle tři části:

  • Vnitřní uzávěr
  • Vnější uzávěr
  • Tepelněizolační výplň

Vnitřní uzávěr

Hlavní funkcí vnitřního uzávěru je zajištění vzduchotěsnosti napojení a zabránění pronikání vnitřního vlhkého vzduchu do tepelněizolační výplně mezi rámem a nosnou stěnou. Vzduchotěsné napojení není dlouhodobě možno zajistit jen pomocí tepelněizolační výplně (nejčastěji PUR pěny), protože u běžných oken dochází k výrazné dilataci a spára bez kvalitního uzávěru se postupně stává netěsnou. Dlouhodobé pronikání vlhkého vzduchu do běžné izolační výplně spojené s vnitřní kondenzací působí negativně na její vlastnosti, zhoršuje tepelnou izolaci a tím zvětšuje tepelný most tohoto kritického detailu s následnou možností růstu plísní apod.

Standardním řešením vnitřního uzávěru je použití vhodné parotěsné pásky s vysokým faktorem difuzního odporu, nebo například universální pásky s proměnlivým faktorem difuzního odporu tj. pásky, která je v zimě uzavřená (faktor difuzního odporu se zvyšuje) a naopak v létě se difuzně otevírá (faktor se snižuje). Takové pásky pak v letním období umožňují rychlé vysychání tepelněizolační výplně i do interiéru stavby.

Příklad připojovací parotěsné pásky pro interiér, nebo naopak difuzně otevřené pro exteriér.

Vnější uzávěr

Hlavní funkcí vnějšího uzávěru je zajištění vodotěsnosti napojení proti dešti (včetně hnaného větrem). Druhou funkcí je umožnění vysychání případné vlhkosti z tepelněizolační výplně. Doplňkovou funkcí je také pojistit vzduchotěsnost připojovací spáry.

Standardním řešením vnějšího uzávěru je použití difuzně otevřených pásek (nízký faktor difuzního odporu). Podobně jako u vnitřního uzávěru jsou již k dispozici universální pásky s proměnným faktorem difuzního odporu.

V takovém případě můžeme s výhodou používat jeden typ pásky pro oba uzávěry tj. na vnitřní i vnější stranu.

Příklad universální připojovací pásky TwinAktiv VZ s proměnným difuzním odporem určené jak pro vnitřní, tak vnější uzávěr připojovací spáry. Různé druhy pásek se liší UV odolností, typem povrchu (omítatelností, šířkou (širší pásky pro např. předsazená okna) apod.

Tepelněizolační výplň

Jedinou podstatnou funkcí této výplně je tepelná izolace mezi rámem a nosnou konstrukcí. Vlastní upevnění rámu tepelněizolační výplň nezajišťuje tj. vždy je třeba rám mechanicky kotvit. Jako vlastní izolační výplň se používají různé typy PUR pěn. Levnější typy se vyznačují zpravidla menší objemovou hmotností s většími dutinami, což zhoršuje tepelněizolační vlastnosti. S výhodou lze použít elastické pěny, které se i při mnoha cyklech teplotní dilatace rámu nepotrhají a tak si dlouhodobě v celém průřezu zachovávají svoji izolační funkci.

Správné a chybné provedení připojovací spáry mezi oknem a nosnou stěnou.

Problematiku napojení oken na zateplovací systém probereme v příštím článku.

Ing. Pavel Rydlo

Pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover.
Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se jako pracovník významných firem aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví. Je průkopníkem v oblasti kombinovaných tepelných izolací pro fasády a ploché střechy. Ve své práci připravil a úspěšně realizoval řadu unikátních zejména požárních zkoušek. Podílí se na tvorbě norem a je vedoucím pracovní skupiny pro požární bezpečnost při Sdružení EPS ČR. Své více než dvacetileté zkušenosti v oboru předává dále formou přednášek, odborných článků a publikací.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - připojovací spára
  2. Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - dilatační a okapové lišty

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Také se vám stává, že se vám na stavební konstrukci něco podvědomě nelíbí, přestože daný materiál nebo detail skoro všichni používají? Ve stavařině v oblasti tepelných izolací pomůže termografie, která umožní vidět, co vlastně všichni v podvědomí jenom tušíme. V tomto příspěvku se podíváme na jeden oblíbený stavební…

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

U oken se vyskytují různé poruchy funkce oken, rosení, zamrzání a u dřevěných oken i poruchy laku. Jestliže je výrobek z tepelně technického hlediska zabudován v geometricky správné poloze a plní požadavky na vlastní tepelnou izolaci, bývá příčinou těchto defektů nesprávné provedení připojovací spáry.

Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti

Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti

Okna jsou velké téma posledních let. Je jedno zda máme okna plastová, dřevěná, hliníková - dojít ke kondenzaci může u kteréhokoli z nich. Kondenzace má ale v interiéru za následek i růst plísní a v takovém případě nejde ani o to co vydrží okno, ale spíše o to co vydrží naše zdraví.

Nákup oken není rutina, nabízíme průvodce při výběru oken

Nákup oken není rutina, nabízíme průvodce při výběru oken

Nákup oken do vašeho obydlí není rozhodně rutinní záležitostí. Z toho důvodu je nejen důležité, ale i zodpovědné vyhradit si pro jejich výběr dostatek času. Přečtěte si několik jednoduchých rad a tipů, které byste při výběru oken měli mít vždy na paměti.

Připojovací spára okna

Připojovací spára okna

Připojovací spárou se rozumí styk rámu okna s okenním otvorem. Vyřešení této spáry je poměrně pracné, zvláště při výměně oken, vyžaduje pečlivost a využití speciálních těsnících materiálů. I proto je význam správného vyřešení některými „zaručeně nejlevnějšími a nejrychlejšími“ firmami podceňován. Vyřešení připojovací…