Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Včasná ochrana betonu šetří peníze za drahé opravy

Sanační systém na beton jej chrání proti škodlivinám, zabraňuje škodám vzniklým korozí výztuže a dodává barevný vzhled betonovým konstrukcím. Celý systém slouží k opravě a renovaci starých a poškozených betonových konstrukcí jako i k ochraně nových betonových konstrukcí proti škodlivinám.

Průmyslově vyráběný systém vzájemně sladěných komponentů, ověřený a vyzkoušený, sloužící na sanaci betonových konstrukcí a také jako preventivní ochrana nových betonových konstrukcí použitím sanačního nátěru redisan.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být připraven dle jednotlivých stupňů poškození betonu.

Typy poškození betonových konstrukcí

Doporučená opatření:

Stupeň 1 – těžko postřehnutelné poškození

Póry, štěrková hnízda, nedostatečná tloušťka krytí výztuže, resp. její těsnost, vlasové trhliny menší než 0,2 mm. Přes tyto jevy musí být na 5leté konstrukci hloubka karbonatizace menší než 75 % krytí, tedy méně než 15 mm, obsah chloridů v betonu musí být menší než 0,6 %, pevnost odtrhu musí být větší než 1,5 N/mm2.
Opatření: Nejsou nutná žádná speciální opatření, doporučuje se očistit povrchovou plochu a opatřit ji nátěrem weber.tec purolast – nátěr na beton.

Stupeň 2 – lehce viditelné poškození

Malé vypoukliny, otěru málovzdorný povrch, vápenaté výkvěty, trhlinky menší než 0,4 mm, nerovnoměrně pevný povrch, karbonatizace betonu je do hloubky větší než 75 % krytí výztuže, obsah chloridů je v rozpětí 0,6 % – 1,0 %, pevnost odtrhu je 1,0 – 1,5 N/mm2.
Opatření: Odstranění zkarbonizované části opískováním, případně tlakovou vodou až po nosný jádrový beton, podklad nechat dobře proschnout. Nanést vrstvu vysprávkové malty (druh malty dle tloušťky vrstvy), poškozená opravovaná místa přetřít nátěrem weber.tec purolast.

Stupeň 3 – pokročilé viditelné poškození

Ojedinělá vydutá místa s vypadanou výplní, viditelná koroze výztuže, trhliny podél výztuže, zpískovatělý povrch, trhliny menší než 0,8 mm, karbonatizace betonu až po výztuž, obsah chloridů větší než 1,0 % hmoty.
Opatření: V oblasti koroze výztuže odstranění betonu, dokonalé odstranění rzi výztuže opískováním, odstranění uvolněných částí. Očištěnou výztuž opatřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana a nechat vyschnout. Nanést weber.rep vysprávka SV (druh malty dle tloušťky vrstvy), k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep povrch SV, poškozená opravená místa přetřít nátěrem weber.tec purolast.

Stupeň 4 – silné poškození v ohraničeném rozsahu

Souvisle vypadaná místa v ploše více armovacích prvků, povrch betonu je drsný a částečně spadaný, trhliny betonu podél výztuže, trhlinky ve velikosti 0,8 – 2,0 mm, značné dutiny v betonu, hloubka karbonatizace sahající až za výztuž, obsah chloridů větší než 1,0 %.

Opatření: Vypouklá a korozí poškozená místa v celé ploše otlouci, pak opískovat, opískováním očistit výztuž od koroze, odstranit všechny nepevné části, ocelovou výztuž ošetřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana, nanést vysprávkovou maltu weber.rep vysprávka SV (druh malty dle tloušťky vrstvy), k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep povrch SV. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem weber.tec purolast.

Stupeň 5 – značně viditelné poškození

Velkoplošné vypoukliny a výpadky betonu až za rovinu armatury, hrubé trhliny větší než 2 mm, hloubka karbonatizace je až za rovinu výztuže, obsah chloridů je vyšší než 1,0 %, hlavní armatura je silně zkorodovaná.
Opatření: Poškozené plochy zkarbonatizovaného betonu otlouci až po vrstvu nosného betonu, odstranit všechny nenosné části, očistit opískováním, případně doplnit silně zkorodované části ocele, stav konstrukce konzultovat se statikem. Očištěnou výztuž a opískovaný beton opatřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana, nanést vysprávkovou maltu weber.rep vysprávka (druh malty dle tloušťky vrstvy), minimální překrytí malty 3,5 cm, k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep povrch, po vyschnutí přetřít opravovanou plochu nátěrem na beton weber.tec purolast.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.

Použití

Celý systém slouží k opravě a renovaci starých a poškozených betonových konstrukcí jako i k ochraně nových betonových konstrukcí proti škodlivinám.

Nejdůležitější vlastnosti:

  • chrání beton proti škodlivinám
  • zabraňuje škodám vzniklým korozí výztuže
  • včasná ochrana šetří peníze za drahé opravy
  • nový barevný vzhled betonovým konstrukcím

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

logo
Radiová 3
102 00 Praha 10

telefon: 272 701 137
e-mail: info@weber-terranova.cz

web: www.cz.weber

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jednoduché betonování bez míchání

Jednoduché betonování bez míchání

Mnohostranně použitelný beton, u kterého odpadá míchání. To je suchá betonová směs Weber.mix sloupkobeton. Výborně se hodí k zabetonovávání plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

Jak na renovaci balkonů a lodžií pomocí rychlé opravné hmoty a epoxidů?

Jak na renovaci balkonů a lodžií pomocí rychlé opravné hmoty a epoxidů?

Příprava podkladu na balkonech, kde je již vytvořena spádová vrstva na nosné konstrukci a nebude se zabudovávat okapový plech a hydroizolační cementová stěrka, nebo je odvodnění již vyřešeno před tím na stávající konstrukci.

Jak na renovaci podlah v privátních garážích?

Jak na renovaci podlah v privátních garážích?

Podlahy v garážích jsou poškozené, mají trhliny, povrch je znehodnocen starými nátěry, případně je beton znečištěn provozními kapalinami. V článku najdete návod jak připravit podklad pro opravu a jak aplikovat finální povrchovou úpravu.