REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Vyvracíme pět pověr a mýtů o plastových oknech

Plastová okna jsou dnes naprostou samozřejmostí při rekonstrukci i výstavbě nových bytů a domů. Přesto o nich koluje celá řada mýtů, které většinou pramení z dob, kdy byl tento druh oken v našich končinách novinkou. Od té doby se však mnoho změnilo, a to jak z hlediska technologie výroby, tak i z pohledu technického vývoje vlastních oken.

Parametr, který se dříve mohl zdát jako jasný ukazatel kvality okna, může být již dnes pouhým podružným nepodstatným údajem. Nenechte se tedy při výběru ideálních plastových oken napálit historickými mýty a pravidly pro jejich výběr.

Mýtus 1: Čím víc komor, tím lepší okno

Počet komor byl v minulosti jedním ze základních ukazatelů tepelně-izolačních vlastností okna. A dodnes se s tímto argumentem často operuje, byť už není tento argument směrodatný.

Tepelně-izolační vlastnosti se totiž s rostoucím počtem komor nezlepšují lineárně, naopak, každá další komora navíc znamená oproti té předchozí menší příspěvek k izolačním schopnostem okna.

Graf: dosažitelné hodnoty činitele tepelné izolace Uf plastový okenních profilů v závislosti na počtu komor

Dosažitelné hodnoty činitele tepelné izolace Uf plastový okenních profilů v závislosti na počtu komor

Mnohem větší vliv na součinitel prostupu tepla mohou mít konkrétní konstrukční řešení nebo použité materiály profilu.

Hlavním tepelně-izolačním údajem pro volbu okna by tak měl být součinitel prostupu tepla rámu Uf [W/m2K], čím nižší Uf, tím lepší izolační schopnosti nebo ještě lépe hodnota prostupu rámu celého okna Uw [W/m2K].

Kolik komor má mít tedy ideální okno? V dnešní době vnímáme na trhu trend k systémům se stavební hloubkou profilu okolo 80 mm, kde se jeví kombinace ceny a tepelně-izolačních vlastností okna jako nejoptimálnější.

Nový REHAU okenní systém SYNEGO s 80 mm stavební hloubkou a Uw až 0,66 W/m2K

Mýtus 2: Plastová okna přináší plísně

Žádné standardní plastové okno, pokud je zavřené, nezajistí hygienickou výměnu vzduchu.

Příčiny vzniku plísní je třeba hledat především ve 3 oblastech:

  • v místnostech se pravidelně nevětrá, a tím je daná vysoká vnitřní vlhkost
  • okna jsou špatně namontovaná, v ostění jsou tepelné mosty a v chladných místech dochází ke kondenzaci vlhkosti.
  • okno má nedostatečné tepelně-izolačními parametry a dochází ke kondenzaci vlhkosti, nejčastěji na okraji skla.

Řešením problému je zajištění pravidelné výměny vzduchu v místnostech.

Zcela speciální způsob řešení nabízí patentovaný systém GENEO Inovent, který vyvinula firma REHAU. Přímo v rámu okna GENEO je zabudována rekuperační jednotka, která zajišťuje nucené větrání 24 hodin denně.

Patentovaný systém GENEO Inovent – nucené větrání s rekuperací přes okenní rám

Mýtus 3: Důležitá je extruzní třída profilů

V minulosti hrála při výběru oken významnou roli takzvaná extruzní třída profilů. Ta udává tloušťku vnější stěny profilu, u třídy A jde o 3 mm, u třídy B o 2,7 mm. V dobách dvou a tříkomorových profilových systémů byla síla vnějších stěn profilů důležitou veličinou. Důvodem bylo dosažení dostatečné pevnosti rohových svárů. Profily měly v těch dobách jen málo vnitřních stěn a příček. Pevnost rohů tak byla dána převážně množstvím svařeného materiálu vnějších stěn profilů. V dnešní době mnohakomorových systémů velkých stavebních hloubek (70 mm a více) je v profilech výrazně více materiálu (stěny a příčky), než bývalo v profilech dvou a tříkomorových. Není tedy důvod tvořit extra silné vnější stěny profilů, neboť pevnost rohů velmi pozitivně ovlivňuje množství vnitřních stěn a příček.

Firma REHAU vyrábí profily v obou třídách a můžeme objektivně zhodnotit, že při dnešní úrovni techniky extruze není mezi těmito profily prakticky žádný rozdíl, jde tedy již jen o marketingový nástroj některých výrobců profilů.

Mýtus 4: Okna s podílem recyklovaného materiálu mají jiné vlastnosti

Dnešní doba si žádá ekologický přístup snad ve všech oblastech, a proto se u plastových oken setkáváme s profily s takzvaným regenerátem. Jde v podstatě o recyklovaný materiál, který byl již při výrobě jednou zpracován. Jde například o odřezky z výroby oken nebo profily, které nevyhověly rozměrovým tolerancím. Tento zcela prvotřídní materiál by bylo nutné jinak vyhodit a zlikvidovat (spálit či dát na skládku), což je jednak zcela nehospodárné a také odporuje požadavkům na zachování kvalitního životného prostředí.  Materiál je tedy po protřídění a zušlechtění opětovně využíván při výrobě nových profilů. Materiálové charakteristiky jsou přísně sledovány a dozorovány nezávislými orgány a v praxi se neliší od původního prvomateriálu.

Obvyklou praxí v ČR bylo vytváření dojmu, že profily vyráběné s podílem regenerátu jsou kvalitativně horší nežli profily z prvomateriálu. Tuto „argumentaci“ však používají pouze výrobci a prodejci neznalí stavu technologie a výrobní praxe. Dnes se bez podílu regenerátu prakticky žádný systém nevyrábí. Naopak u veřejných zakázek lze očekávat v budoucnu povinnost dodávat okna vyrobená z profilů obsahující regenerát, tak jak je již praxí například v Německu nebo Rakousku.

Firma REHAU je například členem zájmového sdružení REWINDO, v němž se členové zavazují ke zpracování určitého množství tun regenerátu za rok.

Mýtus 5: Reklamace plastových oken je obtížná

Na dodávkách plastových oken se podílí výrobce, prodejce a montážní firma. V některých případech toto může být jen jedna firma, často se však jedná o různé subjekty, a tím se vlastní reklamace může zkomplikovat.

Obecně platí, že záruku za montáž i okna nese ten, kdo okna montuje. Velice často se však jedná o externí montážní firmy, tedy ne přímo výrobce oken. V případě reklamace se pak tato montážní firma obrací na výrobce daných oken. Další problém může nastat v případě, kdy výrobcem oken je zahraniční firma, kde je vymahatelnost reklamace daleko komplikovanější, a to i s ohledem na případnou nutnost komunikovat v cizím jazyce.

Především díky zkušenostem z trhu v posledních letech je důležité si zvolit okna od výrobce, který je finančně stabilní, má dobrou pověst a delší historii výroby.

Naopak argumentaci některých firem pomocí extrémní délky záruky se dá pokládat pouze za marketingový trik. Zde je nutno si uvědomit, že pokud daná firma zkrachuje, je záruka stejně nevymahatelná.

S identifikací vhodného výrobce může pomoci doporučení dodavatele profilů, který zná stabilitu a kvalitu dané výrobní firma. Věnujte čas a ověřte si výrobce oken.

REHAU, s.r.o.

logo
Obchodní 117
251 70 Čestlice

telefon: +420 272 190 111
e-mail: praha@rehau.com

web: www.rehau.com/cz-cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Okna

Zdroj: AdobeStock - vladimirnenezic-1

Není sklo jako sklo. Okenní skla mají technické možnosti, které se vyplatí využívat

Není sklo, jako sklo. Okenní sklo může mít různé vlastnosti. Na domě můžeme využít skla akustická, protipožární, bezpečnostní. Náhledem do budoucnosti je technologie aktivních skel, které se zatemňují či zmatní řízeně. Začneme ale pěkně popořadě. Z čeho se okenní sklo skládá? A proč se nedávají na celý dům stejná skla?

Zdroj: TZB-info

Jak rekonstruovat a provozovat bytový dům? Poradíme na konferenci. Registrujte se!

S rozvojem technologií, zvyšováním podpory z dotačních programů a s novými povinnostmi z oblasti elektromobility čekají nové i stávající bytové domy nové investice. Jak se na ně připravit a kde na ně vzít? I to bude tématem konference Rekonstrukce a provoz bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info 3. listopadu v…

Zdroj: Jiří Zilvar

Český soběstačný dům využívá na maximum výhledy do krajiny a energii ze slunce. Vyzkoušeli jsme ho!

Samota, klid, výhled na okolní lesy, zpěv ptáků a bzučení hmyzu. To jsou hlavní atributy místa, ve kterém stojí dům, který nepotřeboval žádné přípojky. Funguje zcela autonomně a známý je pod názvem Český soběstačný dům. Naši redaktoři v něm strávili tři dny, aby ho důkladně odzkoušeli. Co zaujalo šéfredaktora…

REKLAMA

REKLAMA