REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Okna více o tématu

Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty

Pokud plánujete zateplení domu podle současných požadavků, tedy větší tloušťkou izolantu, pravděpodobně jste o tomto způsobu osazování oken již slyšeli. Pokud ještě ne, určitě by vás to mělo zajímat. V tomto článku si vysvětlíme, co je to předsazená montáž, jakými způsoby jí lze provádět, a především jaké jsou její výhody oproti jiným způsobům osazení oken do stavby.
Předsazená montáž oken, Zdroj: PROPASIV s.r.o.

Okno před stěnou? Proč?

Jak již bylo řečeno v úvodu, předsazená montáž je nejvhodnější způsob osazování oken a dveří u domů s vrstvou zateplení, ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. Při současné adekvátní celkové tloušťce souvrství u vnější zdi by okna osazená někde uprostřed ostění obvodové stěny byla hodně zapuštěná oproti vnějšímu líci domu, což má mnoho nevýhod nejen estetických, ale i tepelně-technických. Pokud osadíme okna více k líci fasády, interiér bude více prosluněn a získáme i vyšší solární zisky, které jsou žádoucí především v zimním období.

Díky tomu a eliminaci tepelných mostů v okolí otvorové výplně můžeme také uspořit teplo na vytápění. Protože dojde k posunu izotermické křivky rosného bodu z interiéru směrem k exteriéru, nebude se v okolí oken z důvodu kondenzace tvořit plíseň a prodloužíme tím i životnost dřevěných rámů. Zároveň se zmenšením hloubky vnější špalety zvětší vnitřní parapety u oken, případně podlahová plocha u dveří a francouzských oken. Velmi důležité je toto téma především u pasivních domů, ale těm by se měly dnes přibližovat i všechny nové stavby a renovace.

Jak osadit okno do tepelné izolace?

V dnešní době se stoupající poptávkou po tomto způsobu osazení najdete na trhu více možností provedení a systémových řešení.

Někteří výrobci a dodavatelé oken a dveří, např. Slavona, používají pro předsazenou montáž oken kompozitní kotvy, jinak je postup obdobný jako u běžné montáže. Důležité při provádění je řešení utěsnění připojovací spáry mezi okenním rámem a zdí interiérovou parotěsnou páskou, která se lepí na rámy ještě před montáží.

Příklad kompozitních L profilů pro předsazenou montáž okna. Vidět je i připravené ostění pro nalepení pásek (vystěrkováno stavebním lepidlem). Zdroj: Slavona s.r.o.

Ostění otvoru musí být zednicky připraveno po celém obvodu včetně parapetu, aby se k němu dala páska nalepit nebo vpravit do omítky, dle zvoleného postupu. Z venkovní strany zdi se osadí kompozitní L profily, které jsou vhodné díky své malé tepelné vodivosti. Pro upevnění je nejvýhodnější volba pomocí chemické kotvy, která nenarušuje plynotěsnou vrstvu vnější omítky.

Na kompozitní prvky se již osazují okenní rámy, které se ještě po zbylém obvodu přikotví klasickými pásovými kotvami do vnitřního ostění. Po osazení je kladen velký důraz na řádné přilepení a zatmelení pásky k vnitřnímu ostění, případně se do rohů ještě může použít speciální páska nebo posílit trvale elastickým tmelem. Vnější difuzně otevřené pásky se mohou aplikovat před i po montáži. Pozor u tohoto způsobu montáže musíme dát především na to, abychom výplně stavebních otvorů po namontování dostatečně zabezpečili proti působení vlhkosti a slunečnímu záření. Optimální je proto realizace zateplení a fasády bezprostředně po montáži oken a dveří.

Dále jsou dostupné různé možnosti řešení ze systémových celoobvodových profilů, které jsou vymyšleny tak, aby i jejich montáž byla co nejjednodušší a zvládl jí jakýkoli proškolený řemeslník. Systém Triotherm+ od výrobce Meesenburg s. r. o. se skládá pouze ze tří prvků. Základním prvkem je nosný a zároveň izolační profil, který se namontuje okolo stavebního otvoru a vytvoří tak rám pro osazení výplně. Díky rybinovému spoji jsou při montáži zajištěny minimální prořezy a zároveň se u dlouhých oken lépe udrží absolutní rovina. K rovnému a očištěnému podkladu bez prachu a nesoudržných vrstev se profily lepí hybridním polymerem, který zajistí absolutní těsnost proti vzduchu a zatékání vody. Po 20 minutách, které má montážník na případné vyrovnání do roviny, lepící polymer zatvrdne a získá únosnost pro udržení tíhy oken.

Předsazená montáž oken před zateplením fasády, příklad osazení na železobetonovém konstrukčním systému. Nahoře připravené systémové profily, dole již osazená okna a nalepené exteriérové paropropustné pásky. Zdroj: archiv firmy Meesenburg s.r.o.

Ke zdi se následně ještě podle určitých pravidel přišroubuje speciálními šrouby s větší hlavou. Aby byla dodržena statická únosnost, je důležité zvolit správné délky šroubů podle typu podkladu (beton, děrovaná cihla, Ytong, dřevo, …), tu definuje výrobce ve svých montážních podkladech. Izolační profily jsou vyrobené z expandovaného polystyrenu, který je lehký, ale zároveň dostatečně tvrdý, aby se do něj dalo kotvit. Vyrábí se v různých tloušťkách vyložení od 70 do 230 mm v závislosti na tloušťce zateplení. Na délku se profily řežou přímo na stavbě např. pokosovou pilou.

Následný způsob montáže oken je na dodavatelích, lze je montovat na komprimační pásky i klasicky s použitím PUR pěny a venkovních a vnitřních pásek. Okna se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobena, přivrtají speciálními šrouby skrz rámy do izolačních profilů. K profilu se nakonec přirazí izolace fasády, která se jednoduše ořízne podle jeho tvaru. Tento systém získal i certifikaci proti vloupání RC3.

Příklad osazování a vyrovnání systémového řešení profilů pro předsazenou montáž okna. Dobře viditelná je i stavební příprava ostění, vyrovnání stavebním lepidlem. Zdroj: PROPASIV s.r.o.

Podobné ready-to-use řešení nabízí i firma PROPASIV. Montáž je opět snadná. Nejprve se osadí nosný hranol na vnější líc zdiva v úrovni parapetu. Ten se ke zdivu přilepí a přikotví turbošrouby. Následně se na něj osadí okno a podél jeho rámu se poté přisazují jako stavebnice ostatní systémové prvky – bloky a hranoly. Montáž oken a dveří se liší pouze řešením ve spodní části (parapet, práh). U oken se použijí v oblasti parapetu tepelněizolační profily, pro upevnění výplní v úrovni podlahy se využívají speciální systémové prahové desky.

Pro montáž a utěsnění samotných oken a dveří se použijí běžné komponenty, jako jsou pásové kotvy, montážní pěna a okenní těsnící pásky. Výhodou je, že není třeba okna kotvit turbošroubem skrz okenní rám. Vodorovné síly do stran v ose otvorové výplně přenáší speciální bloky lepené a kotvené dvěma turbošrouby do zdiva. Další součástí systému jsou hranoly EPS grey, které jsou pouze lepené a mají tepelněizolační funkci. U tohoto systému není třeba nosné hranoly řezat na stavbě, dodávají se na místo již v připravených délkách na míru. Systém je možný použít pro všechny typy zdiva a pro všechny druhy materiálů rámů oken a dveří. Stavebníci a montážníci jistě ocení rychlou montáž.

Vyloučení tepelného mostu. Jaké jsou další důvody pro předsazenou montáž

V dnešní době snahy o snižování energetické náročnosti na minimum potřebujeme domy obléknout do teplého „kabátu“. V případě zateplení obvodové zdi dnes běžnou tloušťkou izolace 200–300 mm, (v podhorských oblastech situovaných 500–600 m n. m. i 400 mm), osazení nových oken na původní místo uprostřed nosné zdi a zaizolování špalety izolantem v tloušťce několika centimetrů vzniká nevyřešený tepelný most, který vyruší výsledný efekt zateplení v šířce 0,5 m po celém obvodu oken.

Nejenže má tedy investice z ekonomického hlediska ve výsledku menší hodnotu, ale především v místě tohoto oslabení vzniká rosný bod, kdy se z vnitřní strany a zároveň i z vnější strany pod izolací sráží vlhkost podílející se na degradaci omítky. To znamená, že investuji do něčeho, co musím už znovu opravovat, ještě než se mi stihne zaplatit. Teplota rámu okna ze strany interiéru oproti teplotě v místnosti může být v tomto případě nižší o 7 i více °C, tudíž se vnitřní ohřátý vzduch nasycený vodní párou na chladném povrchu orosí. To souvisí také s častým problém při provozu v bytě, kdy se po instalaci nových těsných oken zároveň neřeší systémové řízené větrání, v interiéru se dostatečně přirozeně nevětrá a tím pádem není zajištěna dostatečná výměna čerstvého a suchého venkovního vzduchu. Nejen že je tedy výsledný efekt snížení spotřeby tepla na vytápění menší, ale uživatelé bytu musí bojovat často i se vznikem toxického prostředí s výskytem plísní.

Detail parapetu při osazení oken do roviny izolantu – komplexní stavební úpravy sídliště z 50. let v obci Milín, autoři: akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Preisler

Z tepelně-technického hlediska je dobré i řešení umístění okenního rámu na hranu nosné zdi k líci tepelné izolace, která ho z exteriéru překrývá. Nejlepší je však předsunutí okna až do úrovně izolace. V tu chvíli je nulová hodnota tepelné vazby, která přináší největší komfort. „Nevýhodou tohoto řešení může být to, že se musí celá špaleta před montáží oken zednicky upravit. Je to tedy pracnější a časově náročnější, což je často právě důvod, proč se to takto v mnoha případech nedělá. Pro představu, na sídlišti v Milíně montáž oken v jednom bytě trvala celý den. Jsou tam u toho samozřejmě bourací práce, prach, je to větší stavební zásah, ale přínosy jsou dlouhodobé a životnost opatření nesrovnatelná,“ vysvětluje akad. arch. Aleš Brotánek.

V případě, kdy máme moderní okno a izolace přejde přes celý rám, žádný rosný bod nevzniká. Výhodou nových oken s trojsklem s vyřešeným tepelným mostem je také to, že nejsou na povrchu studená. Rozdíl teplot mezi povrchovou teplotou takového rámu s trojsklem a interiérovou teplotou není větší než 1–2 °C, max 3 °C v silných mrazech. Není tedy třeba mít pod okny zdroj vytápění. Ten může být umístěn kdekoliv v místnosti nebo na stropě.

Jak ukotvit okno do stavby? Záleží na situaci

Použití konkrétního typu řešení ukotvení oken pak závisí především na finanční a technické situaci. Systémy s celoobvodovými profily jsou výhodné především pro rychlou výměnu tam, kde se musí práce provádět za provozu. Jejich jednoduchá montáž umožní výměnu oken s posunutím do roviny tepelné izolace i u renovací, kdy je třeba vše zvládnout během jednoho dne i se začištěním vnitřní špalety. Profil nalepený k vnější omítce zajistí dosažení těsné připojovací spáry z vnější strany, zevnitř se zapraví těsnící lepící pásky nebo přechodové pásky do omítky. U novostavby, kde jsou stěny potaženy stěrkou, nebo v případě dřevostavby z OSB desek, je utěsnění připojovací spáry pomocí pásek jednodušší a postačí i použití kotev. Správně provedená montáž má v každém případě na výsledný efekt zásadní vliv.

Ing. arch. Martina Dokoupilová

Vystudovala obor Architektura a stavitelství na ČVUT, nyní se věnuje psaní a návrhům interiérů. Jejím koníčkem je cestování, při kterém ráda poznává cizí kulturu, architekturu a přírodu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Okna

 1. Základní teorie o oknech
 2. Jak vybrat okna
 3. Plastová okna
 4. Dřevěná okna
 5. Konstrukce okna
 6. Zasklení oken
 7. Montáž okna
 8. Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty
 9. Kotvení okna
 10. Připojovací spára okna
 11. Měníte okna? Pozor si dejte na připojovací spáru. Má zásadní vliv na kvalitu oken a dveří
 12. Správné zabudování oken a dveří je zásadní pro jejich funkčnost. Odkazujte se na normu a pozvěte si stavební dozor
 13. Údržba a seřízení oken – jak je mazat, seřídit a čistit?
 14. Okna s rekuperační jednotkou
 15. Venkovní stínění oken

Přečtěte si více k tématu Okna

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

REKLAMA