REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Stavební dělicí příčky více o tématu

Příčky zděné (těžké)

Příčky zděné se někdy také zařazují do kategorie „těžké“ - neboli s vyšší objemovou hmotností, v porovnání například s příčkami ze sádrokartonu.

Dříve byly vyzdívány z plných cihel, popřípadě z dutinových cihel. V současné době výrobci zdících systémů nabízejí ucelené produkty i pro příčky. Jedná se zpravidla o blok v modulových rozměrech výrobce, šířkou přizpůsobený pro konkrétní tloušťky příček.

REKLAMA

Materiálem pro zděné příčky jsou dnes modulové cihelné bloky (Porotherm, Heluz...), porobetonové bloky (Ytong, Porfix...), keramzitbetonové tvarovky (Liapor), sádrové bloky, vápenopískové bloky, cihly z nepálené hlíny.

Zásadní pro stabilitu zděné příčky je její navázání na okolní konstrukce. Dříve se příčka do nosných konstrukcí zasekávala do kapes či ozubů. V dnešní době je upřednostňován způsob vyzdění k rovné stěně s využitím navrtaných pásových kotev.

V každém případě musíme zajistit dilataci (pružné napojení) na strop. Dosahujeme jí vypěněním horní spáry pěnou PUR. V případě nedilatování příček může dojít k praskání povrchových úprav stěn, případně i samotné konstrukce příček v důsledku sedání stavby. Konkrétní způsoby provádění mají výrobci systémů ve svých podkladech.

Zdroj: Liapor

Zděné příčky je nutné (až na výjimky dekorativních povrchů s neomítnutým zdivem) celoplošně omítat, což navyšuje pracnost a časovou náročnost takových systémů. Většinou jedině s oboustranně omítnutým zdivem výrobci deklarují vlastnosti jako je požární odolnost či akustika.

V případě, že ve zděné příčce chceme vést instalace, je nutné věnovat jejich návrhu a dimenzi velkou pozornost. Kabely elektřiny nejsou pro příčku většinou problémem, schovají se pod omítku nebo do malých drážek, krabičky elektroinstalace jsou lokálním porušením a mohou mít vliv na akustiku či požární odolnost příčky, staticky ji neohrozí. Největším problémem pro zděné příčky o tloušťce 10 - 15 cm bývá vedení vodovodu a kanalizace. Velké dimenze a průběžné spáry mohou příčku rozrušit natolik, že se zboří. Takové rozvody je dobré vést v instalačních předstěnách či v podlaze.

Zdroj: Porotherm

Zděné příčky z většiny materiálů mají velice dobrou únosnost pro zavěšování předmětů, slušné jsou i akustické vlastnosti díky jejich vyšší hmotnosti. To ale znamená, že více zatěžují stropní konstrukci a jejich umístění je nutné stropní konstrukci přizpůsobit, či při rekonstrukcích nechat posoudit novou pozici těžké příčky statikem.

Vedení instalací ve zděných příčkách

Při vytváření drážek pro instalace v příčkách musíme mít na paměti, že tím příčku oslabujeme. Následující tabulka uvádí rozměry drážek a výklenků ve zdivu z keramzitbetonu Liapor přípustných bez výpočtu.

Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu Liapor

Tloušťka stěny Drážky a výklenky vytvořené po vyzdění Drážky a výklenky vytvořené v průběhu vyzdívání
Největší hloubka Největší šířka Nejmenší tloušťka stěny po oslabení Největší šířka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
85–115 30 100 70 300
116–175 30 125 90 300
176–225 30 150 140 300
226–300 30 175 175 300
>300 30 200 215 300

Poznámky:

Zdroj: Liapor

  1. Za největší hloubku drážky se uvažuje hloubka otvorů, které vznikly při jejím vytváření.
  2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem mezi koncem drážky a otvorem nemá být menší než 500 mm.
  3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky, které se vyskytují na téže nebo opačné straně, nemá být menší než dvojnásobek délky delší drážky.
  4. U stěn tloušťky větší než 175 mm, smí být přípustná hloubka drážky zvětšena o 10 mm, jestliže je strojem vyřezávaná přesně na požadovanou hloubku. Je-li použito strojní vyřezávání drážek, smějí být hloubeny drážky na obou stranách stěny o hloubce 10 mm jen v případech, kdy tloušťka stěny není menší než 225 mm.
  5. Šířka drážky nemá být větší než polovina tloušťky stěny v místě oslabení.

Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu Liapor

Tloušťka stěny (mm) Největší hloubka (mm)
Neomezená délka délka 1250 mm
85–115 0 0
116–175 0 15
176–225 10 20
226–300 15 25
>300 20 30

Klasické provádění drážek paličkou a sekáčkem je pomalé, pracné a nepřesné a k samotnému zdivu (např. příčkové zdivo) značně nešetrné. Pro značné snížení pracnosti a urychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Stavební dělicí příčky

  1. Co je příčka a jak ji poznat
  2. Příčky zděné (těžké)
  3. Lehké příčky z deskových materiálů
  4. Příčky skleněné a dekorativní

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - Nicolette Wollentin

Vazby cihelného pohledového zdiva

Cihla jako tradiční materiál, se dost netradičně proměnila v různorodé cihelné bloky. Původní kus upečené hlíny o rozměrech 65 x 140 x 290 mm nazývající se cihla plná pálená se dnes na stavbu domu používá jen snad na historických rekonstrukcích. Přesto jsou však případy, kdy chceme tento materiál využít i na…