REKLAMA
Témata Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

Základní požadavky na vzduchotechnický rozvod Air Excellent

Tento článek představuje nejen vzduchotechnický rozvod Air Excellent určený pro rezidenční větrání, který je již řadu let úspěšně používán v mnoha zemích. Současně se zamýšlí nad důležitými vlastnostmi, které by měl správný vzduchotechnický rozvod splňovat. Není snadné pro montážní firmy v náročných podmínkách staveb realizovat vzduchotechnické rozvody tak, aby splňovaly veškeré požadavky. Pro úspěšnou realizaci by měl být vzduchotechnický rozvod uzpůsoben.

Vzduchotechnický rozvod je nedílnou součástí systému větrání. Jeho úkolem je dopravit požadované množství vzduchu v nezměněné kvalitě a beze ztrát do větraných místností. Kvalita společně s provedením rozvodu tedy zásadně ovlivňují funkci systému větrání jako celku. Větrací jednotku je možné v budoucnu opravit, nebo nahradit novějším typem, potrubní rozvod však nikoli. Ten je již zabudován v konstrukci domu.

Vzduchotechnický rozvod Air Excellent vyráběný firmou Ubbink je léty ověřený a splňuje požadavky na hygienické a dlouhodobě udržitelné větrání. Jedná se o vzduchotechnický systém, který dohromady tvoří jeden funkční a promyšlený celek.

Zdravotní nezávadnost

Rozvod Air Excellent je vyráběn výhradně pro účely větrání. Z potrubí se neuvolňují žádné škodliviny a splňuje nařízení REACH (European Chemicals Agency). Současně byla nezávadnost potvrzena testem ISEGA (institut pro ověřování obalů pro potravinářství). Při výrobě Air Excellent nejsou použity žádné druhotně používané granuláty přinášející hygienické riziko. Veškeré povrchy rozvodu Air Excellent, které přichází do kontaktu s dopravovaným vzduchem jsou mikrobiálně odolné.

Jasné technické parametry

Základem dokonalé realizace je kvalitní návrh. Pro ten potřebuje projektant znát technické detaily jednotlivých komponentů. K jednotlivým komponentům rozvodu Air Excellent jsou k dispozici přesné informace, včetně informací o odporu a to jak potrubí, tak jednotlivých tvarovek. Projektanti tak mohou snadno navrhnout optimální provedení, včetně využití podkladů v DWG, REVIT (3D).

Rychlá, jednoduchá a bezchybná montáž

Air Excellent byl navržen tak, aby instalačním firmám umožňoval v náročných podmínkách staveb rychlou, snadnou a především bezchybnou instalaci. Provedení rozvodu Air Excellent předchází možným instalačních chybám. Pro investora je to tedy jistota funkčního a kvalitního řešení.

Široká variabilita potrubí

Potrubí je dodáváno v kulatém nebo plochém provedení s vnějším pevným ochranným pláštěm a s hladkým vnitřním antimikrobiálním a antistatickým povrchem, který omezuje usazování nečistot a je čistitelný. Díky jeho variabilitě je možné integrovat rozvod Air Excellent do většiny staveb.

Dle požadovaného objemu přiváděného vzduchu a délce potrubí se volí typ a množství potrubí tak, aby nebyla překročena doporučená rychlost proudění vzduchu v potrubí a požadovaný odpor.

Komplexní systém

Air Excellent obsahuje veškeré potřebné komponenty. Montážní firma tak nemusí vytvářet riziková řešení z různě skládaných nesourodých materiálů. Dle požadovaného způsobu distribuce vzduchu jsou dodávány vhodné tvarovky, které umožňují připojit vícero potrubí dle požadovaného průtoku.

Snadné napojování a vysoká těsnost 

Těsnost potrubního rozvodu zásadně ovlivňuje kvalitu systému větrání a má vliv na hlučnost a spotřebu větrací jednotky.

Vzduchotechnický rozvod Air Excellent je testován a certifikován v nejvyšší třídě těsnosti D (±2.000Pa). Spoje jsou opatřeny vhodným těsněním a zajištěny pojistkou proti rozpojení. Spoj je rychle proveditelný, velmi těsný a v případě potřeby i rozebíratelný. To umožňuje v náročných podmínkách staveb poskytovat velmi kvalitní a těsné vzduchotechnické rozvody.

Rozdělovací boxy a regulovatelný vzduchotechnický rozvod

Distribuční rozdělovací boxy ovlivňují množství přiváděného vzduchu do jednotlivých potrubních větví. Díky revizním otvorům jsou také vstupem do VZT rozvodu umožňujícím nastavení, revizi a údržbu systému větrání.

Air Excellent je navržen tak, aby umožňoval snadné a variabilní nastavení průtoku vzduchu dle projektových podkladů. Jednotlivé DBoxy obsahují omezovače průtoku, s jejichž pomocí lze upravit požadovaný průtok vzduchu. Je také  možné použít regulační klapky a na doupravení průtoku ventily Haelix s regulační clonou.

Udržitelný systém umožňuje revizi a čištění

Vzduchotechnický rozvod na rozdíl od větrací jednotky nemůžeme vyměnit, neboť je zabudován v konstrukci domu. Očekáváme od něj tedy, že nám bude sloužit po mnoho let. Proto by měl být vzduchotechnický rozvod těmto požadavkům uzpůsoben. Vzduchotechnický rozvod Air Excellent od firmy Ubbink splňuje veškeré uvedené požadavky na dlouhodobou hygienu a udržitelnost. Vnitřní povrch tvarovek a potrubí je hladký a přístupný po sejmutí distribučních elementů či otevření rozdělovacích boxů.

Nezávislé a důvěryhodné ověření

Důvěryhodný výrobce by měl být schopen doložit kvalitu a parametry svých výrobků. Proto se firma Ubbink rozhodla před několika lety certifikovat svůj rozvod Air Excellent jako celek u přední a uznávané organizace TÜV-SÜD

Rozvod Air Excellent je certifikován jako celek u TÜV SÜD Institutu.

  • Jasně definované parametry včetně odporu
  • Vysoká těsnost rozvodu, třída těsnosti D dle EN 12237 (±2.000Pa)
  • Hladký vnitřní povrch s nízkým odporem a s antistatickými a antimikrobiálními vlastnosti
  • Z materiálu se neuvolňují žádné škodlivé látky, splňuje REACH a ověřeno dle testu ISEGA (potravinářství)
  • Snadná a rychlá instalace s nízkým rizikem instalačních chyb
  • Splňuje požadavky na revize a údržbu dle VDI 6022

ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

logo
Křižíkova 1590
256 01 Benešov

telefon: 317 724 910, 317 726 847, 739 289 521
e-mail: info@storc.cz

web: www.storc.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Nenápadné stropní ventily Haelix, které splynou s designem interiéru

Nenápadné stropní ventily Haelix, které splynou s designem interiéru

Jedna z mála věcí, které jsou na vzduchotechnice viditelné, jsou distribuční elementy, v tomto případě stropní ventily. Uživatel požaduje, aby nerušily interiér, byly nenápadné, tvarově korespondovaly s osvětlením a eliminovaly nepříjemný průvan a hluk při distribuci vzduchu v místnosti. Přesně za tímto účelem byly…

Jaké parametry větrací jednotky jsou nejdůležitější? Účinnost, spotřeba, hlučnost?

Jaké parametry větrací jednotky jsou nejdůležitější? Účinnost, spotřeba, hlučnost?

Odpovědí je jednotka Flair 325 definující nový standard při větrání se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperací. Větrací jednotka musí na prvním místě plnit svůj základní účel. Tím je zajištění výměny vzduchu za všech povětrnostních podmínek, kterým je budova v průběhu roku vystavena. Musí mít dostatečný vzduchový…

Zdroj: storc.cz

Air 70 - lokální větrací jednotka

Lokální rekuperační jednotka AIR 70 je dokonalým řešením, které spojuje všechny vlastnosti pro větrání s rekuperací tepla do jednoho kompaktního celku. Nejsou nutné žádné vzduchovody, tím je AIR 70 obzvláště vhodná pro větrání samostatných prostor. Zařízení může být instalováno na vnější stěně a jeho vlastnosti jej…

REKLAMA