Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Adolf Loos - architekt inspirující celé generace

V prosinci letošního roku uplyne již 150 let od narození hrdého vyznavače čistých linií, svéhlavé osobnosti a zároveň jedné z nejvlivnějších postav vídeňské tvůrčí společnosti. Muzeum hlavního města Prahy a Národní památkový ústav proto v lednu vyhlásily Rok Adolfa Loose.

Narodil se v Brně v rodině kameníka a sochaře a zažil ještě poslední desetiletí multikulturního a multilingvního Rakousko-Uherska včetně jeho tvůrčího rozmachu v oblasti architektury, designu a umění. Přestože neprožíval idylické dětství a mládí, svoji cestu si nakonec našel a neústupně po ni dál kráčel jakožto hrdý vyznavač architektonického purismu, posléze i autor slavného Raumplanu a inspirativního traktátu zvaného Ornament a zločin. Ze svéhlavé osobnosti vyrostla jedna z nejvlivnějších postav vídeňské tvůrčí společnosti první dekády 20. století. Jeho práce jsou považovány za přímý předstupeň moderní architektury, a jak už to u lidí, kteří neplují v dobovém proudu, bývá, byl stejnou měrou obdivován i zatracován. Vídeňskou kavárnu Café Museum například místní kvůli Loosovu strohému interiéru překřtili na Café Nihilismus, holá fasáda zase obchodnímu domu Goldman & Salatsch, jenž stojí na Michaelerplatz přímo proti honosnému vchodu do Hofburgu, městského sídla Habsburků, vysloužila posměšnou přezdívku „obilní silo“ či „dekl od kanálu“.

Boj proti ornamentu

Po návratu do Vídně se stal Adolf Loos hlasatelem „nové pravdy“ a zároveň kritikem tehdejší kontinentální Evropy (s výjimkou pokrokové průmyslové Velké Británie), v níž se historizující vlivy obrátily proti všemu praktickému a modernímu. Kritice podrobil povrchní ornament, lživou estetiku, dvojí morálku i naprosté základy praktických oblastí života, jež zahrnovaly kulturu odívání, obuv, nábytek i stavební materiály. Proti povrchnímu ornamentu coby nepříteli pravdy bojoval Loos stejně jako jeho blízký přítel literát Karl Kraus proti frázi coby ornamentu ducha. Loos navíc provokoval a mátl tím, že jako člověk lnul k umělecké avantgardě, ovšem jako architekt zdůrazňoval tradiční hodnoty klasicismu. Jak je zřejmé z jeho nejslavnějšího článku Ornament a zločin, považoval ornament za znak primitivní kultury a odmítal jej i z ekonomického hlediska, neboť pro něj představoval plýtvání pracovní silou.

Byt Voglových Zdroj: Rako

Racionální uspořádání zvané Raumplan

Jednou z nejcharakterističtějších vlastností Loosovy architektury je vědomě odlišné pojednání interiéru domu a fasády s tím, že u Loosa je primární a určující vnitřní prostor – výsledem je pak krychlový tvar staveb. Raumplan – místnosti umístěné v různých výškových úrovních podle své funkce, které nejsou vázány žádným průběžným poschodím – představoval skutečnou revoluci v proměně a uspořádání interiéru. Místnosti jsou podle svého účelu a významu různě velké i různě vysoké. Vzniká tak osobitá kompozice spojující jednotlivé prostory do jednoho harmonického a funkčního celku, přičemž materiál i obestavěný prostor se využijí do posledního kousku. V článku o domácím umění z roku 1914 Loos napsal: „Zvenku nemá dům nic prozrazovat, uvnitř však nechť vyjeví celé své bohatství.“ Ono vědomé rozlišování interiéru a exteriéru lze sledovat v celém architektově třicetiletém díle – důkazem jsou nejen vily, jež postavil pro dadaistu Tristana Tzaru v Paříži, manžele Mollerovy ve Vídni či Františka a Miladu Müllerovy v Praze, ale též řada sociálních bytů na vídeňských sídlištích.

Změna kultury bydlení

Americký a posléze i anglický pobyt měly pro Loose naprosto zásadní význam – angloamerická kultura a životní styl moderní civilizace v něm zanechaly velice silný a trvalý dojem, který se odrážel v jeho literárněkritické tvorbě, a především v architektonické práci. Důkazem je mimo jiné i Loosova pozdější pozice hlavního architekta Úřadu města Vídně pro stavbu sídlišť, kterou zastával v letech 1921–24 a v níž se plně projevila sociální angažovanost opírající se o americkou zkušenost s bydlením v řadových domech coby podstatný aspekt jeho architektonického názoru. Stejně jako se Loos zasazoval o uměleckou avantgardu, horoval též pro revoluční změnu kultury bydlení spočívající v nahrazení zvyklostí „staré Evropy“ reprezentované společným vodovodem a toaletou na patře kulturou hygieny „mladé Ameriky“ zosobněné samostatnou koupelnou se splachovacím záchodem. V jednotlivých sídlištních domech v Lainzu, Hirschstettenu a Heubergu dbal na vzájemně oddělené obývání a vaření v přízemí od spaní v prvním podlaží. Ve svém programovém článku „Učit se bydlet!“ k tomu napsal: „Člověk ve vlastním domě bydlí ve dvou podlažích. Navzájem přísně dělí svůj život na dvě části. Na život ve dne a život v noci, totiž na bydlení a spaní.“   

Semlerova rezidence Zdroj: Rako

Loosovy české realizace

V roce 1924 rezignuje Adolf Loos na pozici hlavního architekta Úřadu města Vídně pro stavbu sídlišť a stěhuje se do Francie. Se svou druhou ženou podniká cesty do Rakouska, Německa a Československa, kde na přelomu 20. a 30. let realizuje řadu jedinečných staveb, především Brummelův rodinný dům v Plzni a vilu stavebního podnikatele Františka Müllera v pražských Střešovicích, do níž se manželé Müllerovi a jejich čtyřletá dcera Eva nastěhovali v roce 1930. V tomto mistrovském díle o zhruba 600 m2 obytné plochy Loos pomocí Raumplanu a druhého schodiště dosáhl oddělení prostor, kde se zdržovala rodina a kde služebnictvo. Salon, jídelna, dámský pokoj, knihovna a ložnice byly spojeny různými schodišti, aniž soukromí rodiny jakkoli narušoval pohyb služebnictva po domě. Materiály, jež architekt využil v interiéru, zdůrazňují čistotu a ušlechtilost prostředí i společenský status majitele: travertinový kámen u vchodu, zelenkavé dlaždice ve vstupní hale, žilkovaný mramor cipollino v salonu, mahagon v jídelně, delftské kachle v knihovně a citronové dřevo v dámském pokoji.

Výrazný Loosův rukopis odhaluje též dům Jana a Jany Brummelových v Husově ulici v Plzni. Loos navrhl přístavbu k původnímu jednoposchoďovému domu z 80. let 19. století, sjednotil vnější fasádu v jednolitý objekt a vnitřek zadaptoval na moderní účelné bydlení. Dům s částí původního mobiliáře patří k nejkrásnějším Loosovým realizacím v Plzni. Dvougenerační apartmán manželů Brummelových a Janiny maminky Hedviky Liebsteinové v sobě skrývá hned pět pokojů, z nichž čtyři tvoří průhledem skrze otevřené dveře skvostnou enfiládu podobně jako na zámcích.

Brummelův dům Zdroj: Rako

Kromě Brummelova domu lze v Plzni nalézt více než desítku prací zhotovených podle Loosova návrhu. Za zmínku stojí zejména nádherný salon a jídelna s protilehlými zrcadlovými stěnami, které vytvářejí dojem nekonečného prostoru, v bývalém bytě rodiny Krausových v Bendově ulici.  Místnosti obložené tmavě zeleným žilkovaným mramorem cipollino působí až magickým dojmem. V prakticky zařízené ložnici objevíme původní vestavěné skříně a toaletní stolek. Na Klatovské třídě se pak do dnešní doby dochovaly dvě nejreprezentativnější místnosti v bytě dětského lékaře Josefa Vogla, a sice salon s jídelnou, vybavené přepychovým vestavěným nábytkem a dřevěnými a travertinovými obklady stěn.

Jedinečné prostorové řešení vilového domu Oskara a Jany Semlerových na Klatovské třídě je rozpracováno podle Raumplanu, jejž Loos do té doby použil v Čechách pouze v novostavbě Müllerovy vily. V Plzni však měl ještě obtížnější úlohu – vestavět výškově různě řešené místnosti umístěné v šesti úrovních do prostoru původně třípatrového činžovního domu, který zakoupil továrník Oskar Semler v roce 1932. Kvůli Loosově postupující nemoci pak samotný interiér, jehož podoba byla kompletně přebudována v propojené několikaúrovňové apartmá, dotvořil Loosův žák, spolupracovník a první životopisec Heinrich Kulka.

Byt Voglových Zdroj: Rako

V rámci 150. výročí Loosova narození vznikne v areálu Národního technického muzea v Praze autentická maketa dřevěného domu pro dceru manželů Müllerových ze známé pražské Loosovy/Müllerovy vily. Vytvoří ji studenti Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT Praha a bude hotova do konce letošního roku.

Výběr akcí k Roku Adolfa Loose 2020

  • Výstava Evropan Adolf Loos: (nejen) brněnské stopy Adolfa Loose. Muzeum města Brna, červen–prosinec 2020
  • Výstava Adolf Loos – interiéry v Plzni. Magistrát města Plzně – odbor památkové péče, ve spolupráci s Plzeň – TURISMUS, říjen 2020
  • Výstava o rekonstrukci vybraných Loosových plzeňských interiérů. Magistrát města Plzně – odbor památkové péče, ve spolupráci s Plzeň – TURISMUS, říjen–listopad 2020
  • Výstava Světoobčan Adolf Loos. Muzeum hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem, prosinec 2020 – srpen 2021
  • Vydání publikace On, Adolf Loos. Přepis deníků Bořivoje Kriegerbecka, spolupracovníka Adolfa Loose. Muzeum města Brna, prosinec 2020
  • Výstava Adolf Loos – modely ve vile Stiassni v Brně – modely nejznámějších realizovaných i nerealizovaných staveb Adolfa Loose. Národní památkový ústav, červen–září 2020

(Akce mohou být upraveny nebo zrušeny v důsledku pandemického stavu. O podrobnostech se informujte přímo v Muzeum hl.m. Prahy)

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Byt Krausových v Plzni od Adolfa Loose. Zdroj: PhDr. Eliška Zlatohlávková, PhD.

Protiklady a paralely v tvorbě Adolfa Loose a Le Corbusiera – 2. díl

Asi jen těžko bychom hledali jiné dvě osobnosti, které doslova formovaly podobu moderní architektury. Na rozdíl od Adolfa Loose byla pro Le Corbusiera architektura skutečným uměním, které mnohdy posouval na hranu abstrakce. A názor na to, zda má architektura sloužit jen svému účelu či přinášet povznášející pocity…

Vila Savoya v Poissy, asi nejznámější realizace Le Corbusiera. Zdroj: PhDr. Eliška Zlatohlávková, PhD.

Protiklady a paralely v tvorbě Adolfa Loose a Le Corbusiera - 1. díl

Asi jen těžko bychom hledali jiné dvě osobnosti, které doslova formovaly podobu moderní architektury, zatímco jejich přístup k samotné tvorbě byl současně tak odlišný, než byli Adolf Loos a Le Corbusier, vrcholní představitelé architektury 1. poloviny 20. století.

Foto: Aleš Jungmann

Citlivá rekonstrukce prvorepublikové vily postavené jako pocta slavnému Le Corbusierovi

Vily v blízkém okolí Prahy se za první republiky považovaly za znamení úspěchu. Asi nejdražší a zároveň nejkrásnější rezidence patřila továrníkovi a mecenáši Josefu Volmanovi. Nacházela se v rozlehlém čelákovickém parku poblíž řeky Labe. Nedávno ukončená rekonstrukce ji vrátila původní tvář a zařadila ji mezi světové…

Semlerova rezidence, foto: PLZEŇ-TURISMUS

Semlerova rezidence se otevírá pro veřejnost

Semlerova rezidence je jediná z realizací dle konceptu od světoznámého architekta Adolfa Loose v Plzni, ve které najdeme Loosův tzv. Raumplan. Nahlédnout lze do celkem 7 interiérů od Loose. Více dochovaných realizací od jednoho ze zakladatelů moderní architektury najdeme pouze ve Vídni.

Foto: Petr Polák

Vilu z roku 1906 citlivě přestavěli. Původní detaily i moderní design vás ohromí

Intuitivně dokončovat za druhého nedopovězené věty je v partnerském vztahu považováno za známku hlubokého porozumění milované osobě, anebo taky rutiny dvacetiletého spolužití. Ale v architektuře? Tam je tahle empatie a návaznost dialogu signálem mimořádného nadání. Zvlášť, když ticho mezi větami trvalo desetiletí,…

Byt Krausových Zdroj: Rako

Loos v Plzni. Pohnutý osud špičkových interiérů odráží příběhy jejich majitelů

Rok 2020 byl v mnohém výjimečný. Jednou z těch příjemných výjimečností bylo vyhlášení rokem Adolfa Loose institucemi NPŮ a Muzeem hl. města Prahy. Pojďme se ještě jednou ohlédnout za dílem tohoto významného architekta. Reportérka a architektka Martina Dokoupilová nás podrobně provede několika plzeňskými byty, které…

Bauhaus: Škola, ze které se učíme dodnes

Bauhaus: Škola, ze které se učíme dodnes

Nadnárodní obchodní řetězce společnosti Bauhaus dávají zapomenout skutečnému názvu velké mezinárodní školy designu, umění, architektury a řemesel. Základní koncepce, estetika a smysl se postupem času mění.

Foto: Fritz Hansen A/S, Allerød, Denmark

Nadčasový Arne Jacobsen: od designu k hygge

Dánsko sehrálo ve vývoji moderní architektury a designu významnou roli. Excelují zde taková jména jako Kaare Klint, Hans Wegner či Borge Mogensen. Arne Jacobsen je však veřejnosti nejznámější. Citují ho dokonce i propagátoři stylu hygge, který je nyní v Dánsku velmi populární.

Foto: Enric Duch

Villa Heike: rekonstrukce hezké budovy s nehezkou minulostí

Současné hyperkorektní tendence našich německých sousedů k lepšímu uchopení architektonického dědictví let nedávno minulých zrovna neprospívají. Tvářit se neutrálně, jako že ve 30. letech minulého století všichni vyrazili někam na dovolenou a vrátili se až se vstupem do Evropské unie, totiž mimo jiné znamená…