Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Měli u domu nevzhledné betonové sloupořadí. Vyčarovali elegantní přístavbu

Domy, ve kterých plánujeme bydlet, k nám ne vždy doputují v originálním balení a vonící novotou. Někdy jsou to, zachovalosti a plné funkčnosti navzdory prostě stavby, ve kterých už někdo žil a měl s nimi své vlastní plány. Které se pak novým majitelům nemusí zdát pochopitelné. Což je i příklad rodinného domu, který se nachází v kosovské Prištině.

Domu, který si jeho původní majitel přál výrazně rozšířit, a dodat mu charakter luxusní vilky kalifornského střihu. V divokých devadesátých letech byly takové stavební úpravy na Balkáně v módě. Jenže už to nestihl. Objekt se rozšíření nedočkal a třetina jeho dosud volné parcely tím byla bohatší o podivné dědictví. Sérii betonových sloupů, jež jednou měly nést přístavbu. Opuštěných ve své nedokončenosti. Zbytečné.

Dialog, který netřeba narušovat

Po nějaký čas bylo toto stavení bez majitele, a čtvercové betonové sloupy lemující dům ze severovýchodní strany, zvolna pohlcovala zeleň zdivočelé zahrady. A pak do domu přišel nový majitel. Byl sice povšechně rád za solidní bydlení, ale neviděl hlubší užitek ve sloupech, vystupujících z džungle ovíjivých plevelů. Že by do nich zasadil panorama středoamerické džungle? Sloupy skutečně vzdáleně připomínaly zbytky po nějaké prastaré kultuře. K užitku ale rozhodně nebyly, a majitel se proto odevzdal do rukou architekta, jehož odhadu a umu důvěřoval. A ten zužitkoval své zkušenosti ze studia 4M Group, aby „v prostoru dvora provedl intervenci“. Což sice zní sofistikovaně, ale odráží to spíš dlouhé váhání, co s oním nešťastným sloupořadím vyvést.

Foto: Fitim Mucaj

Osobní vhled šéf-architekta Përparim Rama si zaslouží pozornost, protože právě z něj se odvíjela budoucnost celého projektu rozšíření/rekonstrukce prištinského domu. „Série betonových sloupů se pyšně a hrdě tyčila do výšky, ale bylo na nich silně patrné, že jejich prapůvodní funkčnost už byla nahlodána časem i podnebím. Bez dalšího zapevnění a překrytí by skutečně neměly dalšího významu.“  Rama odvodil, jaký byl asi původní záměr, tedy že měli nést plošné expanzi profilu domu a rozšířit jeho funkce. „Byla pochopena funkce, bylo porozuměno minulosti,“ vypráví architekt. „Ale co bylo překvapivé, že tato sloupy lehce naznačená a neexistující stavba už komunikovala s již fungujícím domem. A tehdy jsem si položil otázku, jestli má smysl tento probíhající dialog vůbec přerušit.“

Dům má šanci být jiný

Architektovi přišlo, že betonové sloupy mají pořád co říct, a že původní záměr na rozšíření domu nebyl špatný. Také doplnil, že většina zástavby v této lokalitě si je navlas podobná, protože vznikala komerčním modelem zřetězené ctrl+c /ctrl+v projektové činnosti, typické pro předměstí celého poválečného Kosova. Dům jeho klienta by vypadal totožně, jako všechny zde okolo stojící. Anebo se mohl lišit právě o přístavbu, ke které se betonové sloupy podbízely. „Ano, demolice těchto nevyužitých a vpravdě nesmyslných stavebních součástí by ve většině případů byla tou nejlogičtější odpovědí, ale tady mi nepřišla přiměřená,“ říká Rama. A proto se rozhodl dotáhnout to, co již bylo naznačeno. Dotvořit přístavbu, rozšíření.

Foto: Fitim Mucaj

K tomu kroku pochopitelně přispěl i stávající majitel, který je, jak Rama říká: „Vášnivým sběratelem čehokoliv.“ Od zajímavých dřevotvarů a geologických vzorků, přes rostliny v květináčích až po starý nábytek. A jak už to tak se sběrateli bývá, cítil se v domě poněkud utiskován. Přístavba, která by se stala světlou galerií, by mohla jeho koníčkům dát rozkvést. Ve zkratce řečeno: sloupy tu zůstaly. A spolu s nimi i 170 metrů čtverečních prostoru, který by zaujal i v oné Kalifornii. Betonové sloupy tu totiž posloužily jako vnitřní opora, kostra, ke které se upínají ocelové nosníky, zastřešující celý prostor prosklenou rámovou konstrukcí. Je to terasa s transparentní střechou, obývací pokoj zalitý sluncem, místo v ne-prostoru, které dodává domu nevšední kouzlo.

Intervence jde vždy vycítit

Intervence do vymezeného místa prý byly ve své podstatě minimální. Tenké betonové překlady, oddělující dům od přístavby, byly odstraněny a nahrazeny prosklenými posuvnými dveřmi. Další takové pak ústí ven, do zahrady. Zastřešený prostor si přitom část charakteru „skleníku“ uchovává záplavou zeleně. Izolace vycházela z propočítaných modelů energetické úspornosti, tak, aby se přístavba provozně neprodražila. Sama přitom byla levná, se snahou aplikovat příhodná a nenákladná řešení.

Foto: Fitim Mucaj

Architektonické zásahy, intervence, nás vždycky zasáhnou,“ říká Rama. „Někdy pozitivně a jindy negativně. Neutrální nejsou nikdy. A jak si můžeme být jisti, že naše intervence vnitřní energii domu nezpůsobí újmu? Je třeba naslouchat tomu, co dům vypráví. V tomto případě by odstranění disfunkční architektonické ruiny sloupů poškodilo vnitřní vazbu. Ty sloupy jsou vypravěči příběhu, a proto je musíme chránit.

Údaje o projektu

Název projektu: BM Cabana
Typ projektu: stavební intervence, rozšíření
Architektonické studio: 4M Group
Lokalizace: Priština, Kosovo
Vedoucí projektu: Përparim Rama
Projektový tým: Bujar Musa, Fitim Mucaj, Gezim Radoniqi
Spolupráce, konzultace: Shkurta Musa, Ilir Gashi, Yll Hoxha
Inženýring stavby: Metali-ks, Feti Selmani
Dodavatelé materiálu: Metali, Mobileria Iliria, Sharrcem, Twinmotion
Klient: soukromá osoba
Rok dokončení (finalizace): 2020
Užitná plocha: 170 m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Agnès Clotis

Jak se staví domov? Rekonstrukce malého domu z historického Bordeaux

Město, s předlouhou historií, které voní slaným mořským vzduchem a vínem. Bordeaux. Romantický fenomén, perla historické architektury chráněná UNESCO, kulturní a univerzitní centrum. Krása. Když ale přijde na obyčejné žití, zase tak veselé to tu není. Záměry stavebních rekonstrukcí tu musí podléhat přísným pravidlům,…

Foto: Bildpark / Veit Landwehr

Rodinný dům, kde vítězí beton. Dům ve svahu optimalizuje zdroje

Beton je bezpochyby plně funkční stavební materiál, ale jeho zapracování do projektů rezidenční výstavby je spíše na ústupu. Betonové panely věžáků se nelíbí, a odhalená podstata surového a drsného materiálu každému nesedí. Němečtí architekti učinili z neduhů přednosti, a využili betonu při stavbě rodinného domu jako…

REKLAMA