REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stěny pasivního domu: Z čeho je udělat, jaké musí splňovat vlastnosti

Obvodové stěny pasivního domu jsou společně se střechou a okny další zásadní konstrukcí chránící proti únikům tepla. Jejich konstrukce může být dřevěná či zděná, s dodatečným zateplením nebo jednovrstvá dle preferencí stavebníka a projektanta, filosofie návrhu a specifik stavebního systému. Záleží na celkové optimalizaci projektu, jehož jsou zdi důležitou součástí. Tvoří zásadní část vzduchotěsné obálky domu a podle toho se k nim musí přistupovat.

Znovu si zopakujme, že nám jde o vyváženou tepelnou bilanci, kdy efektivně využíváme veškeré možné tepelné zisky. Takřka žádné teplo nepřichází vniveč, což má další spojitost s objemem technologií a závislosti na potřebě další energie. Není nutné se obávat složitosti principů pasivního domu.

O konstrukcích pasivních domů jsme si řekli částečně v předešlých dílech seriálu. Obecně lze konstatovat, že nízkoenergetické či pasivní domy vyžadují použití kvalitních materiálů, ale zároveň je nezbytné dodržet kvalitu zpracování a provedení stavby samotné. To platí pro zdi obvodové stejně, jako pro střešní konstrukci, podlahy a stropy. Výplně otvorů jsou mimořádně monitorovanou částí stavby. Netěsnosti však je nezbytné vyřešit i na místech, kde by je laik ani nehledal. Pokud totiž splňuje vzduchotěsnost celá „obálka“, mohou být problémové detaily různé prostupy konstrukcí, vedení rozvodů a kabelů nebo například krbová vložka. Proč takový důraz na vzduchotěsnost? Protože vzduchotěsnost je jedním ze základních pilířů pasivních domů. Pokud chceme tento standard splnit, pak je třeba umět vzduchotěsnost změřit.

V průběhu stavby se provádí vzduchotěsnost celé stavby tzv. Blower-door testem. Tlakový test vzduchotěsnosti tak ukáže kvalitu provedení pasivní stavby. Pokud je splněn tento test, máte záruku, že interiér bude bezchybně fungovat stran tepelné bilance, výměny vzduchu a jeho kvality, s maximální účinností rekuperační jednotky. Vcelku prostá rovnice, která se při dostatečných znalostech realizátora a kvalitě provedení stavby rovná pasivnímu standardu se všemi jeho benefity.

EURO PANEL - možná skladba stěny pro pasivní dům

Obvodové stěny

Není našim úkolem na této platformě rozebírat tloušťky a kvalitu různých konstrukcí z pohledu požadovaného součinitele prostupu tepla v návaznosti na maximální potřebu tepla na vytápění, vztaženému k celkové podlahové ploše. Stěny musí splňovat tepelně izolační vlastnosti, vlastnosti statické, vzduchotěsnost, parotěsnost a tepelně akumulační vlastnosti.

Celá obálka domu musí být zároveň dobře izolovaná, z pohledu současné běžné výstavby až extrémně. Přesná tloušťka izolace se určuje výpočtem. Stejně dobře je nutné izolovat i podlahu od zeminy nebo suterénu. Aby izolace účinně fungovala, musí být provedena bez přerušení, spár a zbytečných prostupů, které by vytvářely tepelné mosty. Na tloušťce izolace se nevyplatí šetřit, protože izolace samotná je levná a na ceně stavby se navýšení její tloušťky projeví minimálně. Je to dáno tím, že všechny ostatní položky, jako jsou omítka, barva, lepidla, stavba lešení a práce s tím spojená, zůstávají stejné.

Při stavbě pasivního domu lze použít všechny běžně dostupné typy konstrukčních systémů, které však musí zabezpečit dostatečný odpor prostupu tepla. Lze stavět z cihel pálených plných i dutinkových, betonu, vápenopískových bloků, sendvičových konstrukcí, bloků s integrovanou termoizolací, systémem ztraceného bednění a různou kombinací těchto systémů. Dřevostavbu lze vytvořit z konstrukcí fošinkových a nosníkových konstrukcí typu I nebo konstrukcí příhradových. Raritou jsou konstrukce z hlíny, z pěchované hlíny, nepálených cihel nebo slámy.

Tyto konstrukce lze využít k samotné stavbě nebo její prefabrikaci z předpřipravených komponentů a dílců. To vše umožní snadnou a rychlou montáž, bez ohledu na roční období a mokré procesy.

Stěny YTONG

Tepelně izolační řešení stěny YTONG

Obecně platí pro všechny konstrukční systémy: tloušťka konstrukce by měla být co nejmenší, při dosažení požadovaných izolačních vlastností. U zděných staveb je proto výhodnější používat co nejtenčí nosnou stěnu a k ní přidat dostatečnou tloušťku izolace. Tato základní volba materiálu stěn značně ovlivní ekonomii stavby. Není ekonomicky výhodné použití zdiva z keramických či pórobetonových tvárnic o tloušťce větší než 300 mm. Lze tímto způsobem postavit pasivní bydlení, nicméně po zateplení je výsledná tloušťka stěny zbytečně velká, a tudíž cenově neefektivní. Stěny z vápenopískových bloků nebo betonu umožňují dosáhnout subtilnějších nosných konstrukcí o tloušťce i pod 200 mm a po přidání vnějšího zateplení nepřesáhne celková tloušťka stěny 500 mm.

Jako tepelnou izolaci je možné bez větších problémů použít všechny běžně dostupné izolační materiály (polystyren, kamenná vlna) nebo jejich přírodní alternativy (foukaná celulóza, dřevovláknité desky, lněné a konopné izolace, sláma nebo ovčí vlna). Potud konstrukce pasivního domu. Tloušťky a typ jednotlivých konstrukcí, včetně alternativ, vám spolehlivě dosadí do vašeho projektu každá kvalitní projektová kancelář, která se zhostí tohoto úkolu.

Pro shrnutí zmíním vyhlášku, která stanovuje maximální průměrný součinitel prostupu tepla obytné budovy Vyhláška č. 78/2013 Sb. a požadavky pro energeticky pasivní RD dle TNI 73 0329.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jakou střechu zvolit při návrhu pasivního domu?

Jakou střechu zvolit při návrhu pasivního domu?

Pokud je třeba zvýšené pozornosti u střešních konstrukcí jakékoliv stavby, u pasivního bydlení to platí dvojnásob. Ta kritéria jsou stejná jako pro konstrukce stěn. Nicméně střecha chrání zbytek obálky před dešťovou vodou a povětrností, je vystavena velkým rozdílům teplot i vlhkostí.