REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Akustické vlastnosti podlahy ovlivňují i malé detaily

Špatně vyřešená akustická izolace podlah způsobuje obyvatelům domů nejednu neklidnou chvíli. Dopustit se chyby je velmi snadné, proto je na místě v průběhu stavby kontrola a zase kontrola. Mezi nejčastější chyby při izolaci podlahy patří zvedání výšky podlahy nevhodným materiálem, mezery v akustické izolaci či použití nevhodných akustických dilatačních pásů.

Respektování hygienických limitů hlukového zatížení v chráněných interiérových prostorách, resp. ve venkovním prostředí je jedním z dominantních atributů komplexu životního prostředí. Je třeba si uvědomit, že limity akustických parametrů vycházejí z medicínského průzkumu vlivu hluku na lidský organismus.

Nepodcenit stres

Kromě stresového zatížení hluk komplikuje komunikaci a působí negativně na koncentraci, produktivitu a proces učení. Navíc dlouhodobý účinek hluku může poškodit zdraví. V krajních případech vede až ke ztrátě sluchu nebo onemocnění srdce.

V tichém prostředí se cítíme dobře. Pohodlné a klidné bydlení si můžeme užít pouze tehdy, pokud nás neobtěžují žádné nežádoucí zvuky nebo nepřiměřený hluk. Ve stavebních objektech určených pro bydlení, jako jsou rodinné nebo bytové domy, se rozlišuje hluk podle toho, jak vzniká a jak se šíří. Na základě toho je nutné vybrat akustické izolační řešení pro minimalizaci hluku šířeného vzduchem nebo pro snížení kročejového hluku.

Hlasitá řeč, hlučná hudba nebo naplno puštěná televize patří mezi hluky, které se šíří vzduchem. Zvuk se v tomto případě přenáší z jedné místnosti do druhé. Takový zvuk se rychle šíří prostorem a snadno proniká přes překážky. Kročejový hluk zase vzniká tam, kde je stavební konstrukce v přímém kontaktu se zdrojem hluku, např. při chůzi po podlaze nebo nárazem předmětu na podlahu.

Pokud nemůžeme zaizolovat přímo zdroje nepřiměřeného hluku, což v některých případech ani není možné, tak je potřeba izolovat vodorovné nebo svislé stavební konstrukce.

Izolace podlahy

Je potřeba snížit hluk na minimum

Kročejová izolace je důležitou součástí skladby každé podlahy. Přestože její použití není nutné ve všech případech podlah, nutností se stává v prostorech, kde se pod užívanou podlahou nachází další obytný prostor. K přenosu hluku ovšem nedochází pouze do spodního patra, ale i do okolních místností skrze stěny. Pro omezení všech akustických mostů a zamezení přenosu vibrací mezi dvěma konstrukcemi proto potřebujeme materiály k tomu určené.

Kročejová, minerální vata je oproti polystyrenu dražší, ale  vyrábí se v různých třídách stlačitelnosti, proto je vhodná jak do těžkých, tak do lehkých podlah. Oproti polystyrenu pomáhá snižovat i hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, má lepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti i lépe zatepluje. Minerální vata rovněž bývá nehořlavá. Při aplikaci kročejové izolace je třeba jednotlivé kusy klást přesně vedle sebe a odizolovat roznášecí desku od okolních stěn. Pokud by mezi jednotlivými kusy izolace zůstaly mezery, izolace by nesloužila svému účelu a strukturální zvuk by se volně šířil konstrukcí. Ostatně to se týká všech kročejových izolantů.

Podcenění vede k velkým škodám

Nejčastější chybou, která se v akustické izolaci podlah objevuje, je chybějící specifikace účelu a použití podlahy ještě před samotným výběrem a instalací podlahového systému. Další problémy například vznikají při nevhodné kombinaci materiálů v jednotlivých vrstvách podlahy. Důsledkem pak jsou horší akustické vlastnosti nebo sesedání a boulení podlahy.

  1. Čistý a suchý podklad. Pro bezproblémovou funkčnost musí být podkladní vrstva podlahy suchá, čistá a především rovná. Montáž provádějte po dostatečném vyschnutí stavby a uzavření místa pokládky proti vnějším klimatickým vlivům.
  2. Rovinatost povrchu. Akustické izolační desky i OSB desky pokládejte na rovný povrch s maximální nerovností +/- 2 mm. Pokud jsou nerovnosti větší, je nutné podklad vyrovnat.
  3. Akustické mosty. Izolační desky z kamenné vlny nebo z polystyrenu pokládejte pouze v jedné izolační vrstvě a těsně k sobě, aby nevznikaly žádné spáry, tzv. akustické a tepelné mosty. Použití ve více vrstvách se nedoporučuje, ale možné to je. Celková tloušťka kročejové izolace by neměla přesáhnout tloušťku 50 mm.
  4. Spojování desek. OSB desky můžete k sobě spojit šroubováním (snadná montáž a demontáž podlahy v případě potřeby), sponkováním (rychlý a snadný způsob spojení desek bez velké pracnosti) nebo lepením (kde vrchní OSB deska krytá speciální povrchovou úpravou slouží jako nášlapná vrstva podlahy).
  5. Dilatační spáry. Z důvodu vzdušné vlhkosti v místnosti vytvořte dilatační spáry, aby se desky mohly roztahovat. Dilatační spáry je nutné provést v místech, kde desky sousedí např. s obvodovou zdí, vnitřní nosnou zdí, případně pevným krbovým základem Dilatační mezeru (minimálně 10 mm) ponechejte volnou nebo vyplňte pružným materiálem.
  6. Prostupy a vedení instalací. Před realizací podlahy si rozmyslete, kudy povedete jednotlivé instalační prostupy, protože zhoršují akustické vlastnosti podlahy. Obecně lze říct, že rozvody el. vedení a instalace by neměly vést v akustické vrstvě. Proto se někdy používá extra vrstva v podlaze z klasického EPS pro vedení těchto sítí. Nosné příčky nesmí být postaveny na plovoucí podlaze. Nenosné příčky nedoporučujeme stavět na plovoucí podlahu. Nejdříve je nutné instalovat příčku a teprve následně pokládat akustickou plovoucí podlahu, v každé místnosti samostatně.
  7. Pokládání nášlapné vrstvy. Laminátové plovoucí podlahy pokládejte vždy volně. K roznášecí vrstvě podlahy je nelze lepit, přibíjet nebo upevňovat jiným způsobem. Koberce a PVC fólie pokládejte nejlépe volně na podkladní OSB desku. Pod kobercem je nutné vždy použít pojistnou PE fólii min. tl. 0,2 mm.
  8. Čištění a ochrana. Při čištění podlahy nanášejte jen takové množství tekutin, které je nezbytné pro čištění. Podlahu by mohly poškodit třeba ocelové drátěnky, agresivní rozpouštědla a silně alkalické přípravky. Ochranu podlahy před poškrábáním nebo promáčknutím zajistí plstěné podložky na nábytku nebo židle s měkkými gumovými kolečky.

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o izolování podlah. Další informace najdete v  průvodci ISOVER – Izolace podlah, v montážním videonávodu nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na izolaci podlahy, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Přidejte se k nám na Facebooku.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

logo
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8 - Libeň

telefon: +420 226 292 221
zelená linka: 800 ISOVER (476 837)
e-mail: info@isover.cz

web: www.isover.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Budoucí problémy se zateplenou fasádou řeší důkladná kontrola a kvalitní materiály při stavbě

Budoucí problémy se zateplenou fasádou řeší důkladná kontrola a kvalitní materiály při stavbě

Investory, kteří se kvůli zateplování svých domů často zadluží na mnoho let, mohou vadné izolace a špatné omítky dohnat dřív, než své úvěry splatí. Po pěti šesti letech – často hned poté, co vyprší na stavby záruční doba, se mohou na nekvalitně provedené fasádě objevit první problémy. Přitom stačí poměrně málo.…

Zelená je střecha, to je ale hra

Zelená je střecha, to je ale hra

Trendem posledních let je návrat zeleně do měst, která trpí vysokou mírou zastavění, a tím i nedostatkem zelených ploch a zeleně obecně. Zelené střechy pomáhají tento problém řešit. Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o…

Kdo nezatepluje, jako by nebyl. Vyvarujte se chyb!

Kdo nezatepluje, jako by nebyl. Vyvarujte se chyb!

Zateplování je standardem dnešních staveb. Firem, které tyto služby nabízejí, jsou stovky. Zateplení vypadá jednoduše, a tak se k tomuto kroku často odhodlají i kutilové. Výsledky jsou často výborné, ale mnohdy hovoří i v neprospěch těchto aktivit. Chyb se zde dá udělat mnoho a navíc některé jsou s fatálními…

Tepelná izolace soklu je základem dobrého zateplení

Tepelná izolace soklu je základem dobrého zateplení

Často opomíjenou částí domu v případě izolování a zateplování, je samotný sokl. Kapitola sama pro sebe. Mnozí jej ani nepočítají k domu a tvrdí, že je to vlastně část podsklepení. Stává se často přehlíženou součástí domu. Z jeho podceňování vyplývá řada chyb, například nevhodné použití polystyrenu s hladkým povrchem,…

Jak správně postavit bytovou příčku. Materiály i detaily ovlivňují akustické vlastnosti

Jak správně postavit bytovou příčku. Materiály i detaily ovlivňují akustické vlastnosti

Není příčka v bytě jako příčka. Příčka prostor rozděluje, ale pokud není dobře postavena, pak zvukově neodděluje. Ba, právě naopak: může fungovat i jako rezonátor – zesilovač zvuku. Chyby se někdy dopustí každý. Proto nabývá na významu kontrola. Jaký má význam tloušťka izolace a jak na samotné založení bytové příčky?

III. Jak správně utěsnit parozábranu v šikmé střeše

III. Jak správně utěsnit parozábranu v šikmé střeše

Nejčastějšími chybami, se kterými se lze v praxi setkat, bývá například vznik mokrých míst v interiéru, často zaměňovaných s protékáním střechy. Příčinou je obvykle neslepení či netěsnost spojů parozábrany či parobrzdy, důsledkem pak kondenzace vody a profukování tepelné izolace. Často dochází také k použití…

II. Zateplení podkroví: Jak na parozábranu bez chyb? Důsledná kontrola se vyplatí

II. Zateplení podkroví: Jak na parozábranu bez chyb? Důsledná kontrola se vyplatí

Důvěřuj, ale prověřuj. Na kontrolu musíte chodit průběžně. Ve chvíli, kdy vám řemeslníci vše zaklopí sádrokartonem, je již pro odhalení chyb ve skladbě izolace šikmé střechy pozdě. Jaký je správný poměr tepelné izolace nad a pod parozábranou? Jaká tloušťka izolace je dostatečná?

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA