REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Teplárny zajišťují vytápění milionům domácností na dálku. Jak to funguje?

Centrální zásobování teplem, dálkové teplo, ústřední vytápění, nebo soustava zásobování tepelnou energií – to je jen několik názvů, které charakterizují moderní způsob zajištění tepelné pohody v objektech jako komplexní službu.
Zdroj: Teplárenské sdružení

Teplárenské zdroje využívají k výrobě tepla širokou škálu paliv a energií a distribučními soustavami pak dodávají teplo pro vytápění, ohřev vody i technologické procesy dvěma pětinám domácností v České republice a dalším průmyslovým i jiným odběratelům.

Využíváte v domě dálkové zásobování teplem?
 
31%
 
15%
 
8%
 
46%

Zdroj vytápění mimo vytápěnou budovu

Jak celý systém funguje? Teplo pro vaše radiátory se získává v energetickém zdroji většinou spálením paliva v kotlích nebo jinou technologií. Například chlazením plynových kogeneračních motorů, tepelnými čerpadly nebo i solárními kolektory. Výrobnou tepla může být teplárna, elektrárna, závodní energetika, bloková výtopna nebo domovní kotelna. Rozdíl mezi těmito typy výroben tepla je především v jejich velikosti, ve způsobu výroby tepla a také v množství zásobovaných objektů.

Ze zdroje se pak teplo v páře, horké nebo teplé vodě rozvádí potrubím k jednotlivým zásobovaným objektům. To mohou být rodinné i bytové domy, celá sídliště, školy, nemocnice, obchodní a kancelářská centra, kulturní zařízení, stadiony, bazény a další sportoviště. Ale také firmy, které teplo nepoužívají pouze na vytápění a ohřev vody, ale i k výrobním účelům. Výhodou využití vody a jejich různých forem k rozvodu tepla je její bezpečnost a dobrá energetická způsobilost. Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru, otravy, prašnosti či vzniku dalších škodlivin.

Schéma soustavy zásobování teplem. Ta teplovodním potrubím propojuje zdroje výroby tepla (teplárny, kotelny, ZEVO) s jejich odběrateli (byty, školy, nemocnice, sportovní a kulturní zařízení, administrativní a obchodní centra, průmyslové podniky a další subjekty). Zdroj: Teplárenské sdružení

Přes předávací stanici do radiátoru

V technické místnosti vytápěného objektu je instalována objektová (domovní) předávací stanice, kde se dovedeným teplem přímo v zásobovaném objektu ohřívá odděleně voda pro topný okruh s radiátory a pro okruh teplé vody. To je moderní dvoutrubkový rozvod, který je efektivní, jednoduchý a uživatelsky komfortní. V případě staršího čtyřtrubkového systému nekončí distribuční potrubí až v zásobovaných objektech, ale už v centrální předávací stanici například uprostřed sídliště. Z ní pak vycházejí pro zásobování více domů dva samostatné okruhy. Jeden dodává celoročně teplou vodu do vodovodních baterií a druhý od září do následujícího května teplo pro vytápění. V létě bývá topný okruh mimo provoz.

Každá distribuční soustava od zdroje k odběratelům se skládá minimálně ze dvou potrubí. Přívodním potrubím se tepelná energie do objektu přivádí a vratným potrubím se vychlazené teplonosné médium vrací zpět do výrobny tepla, kde se opět ohřívá na potřebnou teplotu, aby mohlo předat teplo zákazníkům. V případě parovodů můžeme někdy vidět vedle dvou velkých potrubí i jedno menší. To je vratné potrubí, kterým se od odběratelů vrací zkondenzovaná pára v podobě teplé vody. Vzdálenost objektů zásobovaných dálkovým teplem od výrobny tepla může být v řádech metrů u blokových kotelen až po několik desítek kilometrů u velkých energetických zdrojů.

Teplem z Teplárny Zlín zásobuje městský distributor Teplo Zlín přes 20 000 domácností a desítky dalších odběratelů v tomto krajském městě. Zdroj: Teplárenské sdružení

Historická zajímavost

Víte, že systém ústředního vytápění znali již starověké civilizace? Začalo to v Malé Asie a Indii a zdokonalili ho Římané v 1. století před naším letopočtem. Podstatou vytápění byla cirkulace ohřátého vzduchu pod podlahou a průduchy ve zdech. Dlouho ale ještě byli lidé odkázáni spíše jen na teplo krbu či ohniště, případně mohli využít přenosných ohřívadel. Až muslimští stavitelé ve 12. století v Sýrii zdokonalili způsob vytápění a z lokálního vytápění jednoho domu dokázali vytvořit systém vytápění pro celou ulici. Teplovzdušné vytápění bývalo ve středověku i na Pražském hradě a topilo se v něm samozřejmě výhradně dřevem.

Článek je publikován ve spolupráci s Teplárenským sdružením České republiky. Bylo založeno v roce 1991, jeho členové (teplárny a další organizace) zásobují teplem dálkově 1,1 milionu domácností, v nichž žijí 3 miliony obyvatel. Teplo dodávají nejen průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a dalším odběratelům. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy, projektové organizace a další společnosti působící v energetice.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: České teplárenské sdružení

Dálkové zásobování teplem: Jak funguje a z čeho se skládá výměníková stanice

Výměníková stanice tepla je technické zařízení, ve kterém dochází k bezpečné přeměně vysokých parametrů tepelné energie v teplonosné látce. Teplota vody proudící v primárním rozvodu do výměníkové stanice se v závislosti na ročním období a potřebách zásobovaného objektu totiž pohybuje mezi 70 až 150 °C při vysokém…

REKLAMA