Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Pražské nákupní centrum Westfield Chodov získalo prestižní mezinárodní certifikaci

Za nejsilnější stránky Westfield porota označila především oblasti věnující se nakládání se zdroji nebo správu odpadu. Porota se letos mimo jiné více zaměřila i na standardy vnitřního prostředí, jako je kvalita ovzduší a spokojenost lidí pracujících v objektu.
Zdroj: Unibail-Rodamco-Westfield

Energie z obnovitelných zdrojů, šetrné nakládání s vodou a odpadem, moderní technologie přispívající k udržitelnějšímu provozu budovy. Pražské nákupní centrum Westfield Chodov získalo už počtvrté prestižní mezinárodní certifikaci udržitelných budov BREEAM In-Use. I z letošní certifikace s přísnějšími pravidly a novými oblastmi hodnocení si Westfield odnáší vynikající výsledek, který potvrzuje velmi šetrný provoz, odpovědnou správu budovy, využití inovativních technologií a celkový pozitivní dopad centra na jeho okolí.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, zkráceně BREEAM, je celosvětově jednou z nejrozšířenějších metod hodnocení kvality budov ve smyslu energetické náročnosti jejich provozu a dopadu na životní prostředí. Používá se pro komplexní evaluaci převážně kancelářských objektů, nákupních center nebo logistických parků. Certifikaci, která je výsledkem náročného hodnotícího procesu, se Westfield Chodov podařilo získat už počtvrté v řadě.

„Jsme opravdu rádi, že se nám i v přísnějším systému hodnocení podařilo pro rok 2022 získat label ‚Excellent‘ v obou kategoriích, jednak za ekologický provoz budovy jako takové, a jednak za její management," říká Petr Vecko, ředitel technické správy Westfield Chodov. 

Zdroj: Unibail-Rodamco-Westfield

Příklady udržitelných technologií Westfield Chodov

  • Obnovitelné zdroje. 100 % energie spotřebované ve Westfield Chodov pochází z obnovitelných zdrojů. Ve velké míře centrum využívá solární energii, a to například pro ohřev vody. Na jeho střeše se nacházejí malé větrné elektrárny, které centru produkují vlastní energii. Také osvětlení Westfield je řešeno udržitelnější variantou a z 97 % ho tvoří úsporné LED zářivky.
  • Nakládání s vodou. Pro splachování toalet je z velké části využívána spodní voda. Díky systému jejího shromažďování a čištění je roční spotřeba té pitné ve Westfield Chodov zhruba o 13 200 m3 menší. To pro srovnání odpovídá roční spotřebě vody v asi 101 čtyřčlenných českých domácnostech.
  • Nakládání s odpadem. Celkově se ve Westfield Chodov třídí na 18 druhů odpadu. V roce 2020 se ve Westfield Chodov vytřídilo 1 180 tun odpadu, z čehož 348 tun bylo plně zrecyklováno a zbytek se využil na výrobu tepla a elektrické energie. Se zpracováním odpadu pomáhají i chytré solární koše, které zvládnou slisovat až 6× více odpadu oproti standardním odpadkovým košům tohoto typu. Pro zákazníky jsou k dispozici jak koše na běžný recyklovaný odpad, tak třeba i kontejner na použitý textil.
  • Moderní technologie. V budově je instalováno na 13 tisíc čidel pro monitoring a řízení energetické náročnosti budovy. Systém ovládá cirkulaci vzduchu (klimatizace, ventilace) a osvětlení tím nejefektivnějším způsobem, vždy v závislosti na aktuálním počasí nebo zaplněnosti centra. O čištění vzduchu a kontaktních ploch ve vnitřních prostorách centra se stará také autonomní UV robot.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Reality

Zdroj: AdobeStock – Fanchy

Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

Od 1. ledna 2024 budou přecházet do vlastnictví státu pozemky neznámých či nedostatečně identifikovaných vlastníků. Tato situace, která nastává s novým rokem, přináší řadu praktických změn. Největší změnou a přínosem bude uvolnění dosud zablokovaných pozemků s neznámými nebo nedostatečně…

Foto: Crest Communications

Moderní, úsporné a zelené kancelářské budovy. Jaké máme v Česku?

Příjemné pracovní prostředí motivuje a kancelářské budovy jsou stále sofistikovanější a zelenější, ukazují studie. Stavby musejí být kompatibilní s moderními technologiemi uvnitř budovy, nový přístup ke správě budov počítá s integrovaným facility managementem.