Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak předcházet sporům ve stavebnictví. Jak je předvídat a jak je řešit? Právník radí

Stavebnictví, ač je to věc čistě technická, je i o lidech. A kde jsou lidé, vznikají spory. Abychom tyto spory rozřešili, máme zákony a abychom rozmotali síť zákonů máme právníky. Lepší je ale prevence. Jak lze sporům předcházet? A jak indikovat blížící se spor? A s jakými spory ve stavebnictví se právníci nejčastěji setkávají?

„Advokáti nejsou jen lidé, kteří hřímají před soudem, náplní jejich profese jsou jednání a řešení sporů i dříve, než dojde k soudu, popřípadě sporům ideálně předcházet dobrou prevencí,“ komentuje Mgr. Petr Zábranský z advokátní kanceláře Rowan Legal, a pokračuje.

Nejčastější příčinou sporů v podnikatelském prostředí jsou peníze, úhrada kupní ceny atp. Ale s tím souvisí rozmanité spory o termínech dodávek, cenách víceprací a další. Ve stavebnictví jsou spory mnohdy vysoce komplexní, ne jednoduché, jelikož stavby jsou často zajišťovány generálními dodavateli s řetězcem subdodávek.

Lepší, než spory je ale prevence. Jakým způsobem předcházet sporům? Je nutné ohlídat si několik fází. Především příprava samotného smluvního vztahu, příprava smlouvy o dílo. Dále kontrola plnění smluv a následná finalizace smluvního vztahu, nebo případně vznik sporu.

Smlouva o dílo je základ v písemné podobě, měla by být připravena na míru danému vztahu a měla by pamatovat na základní situace i detaily, alternativy v procesu smluvního vztahu, které mohou nastat.

Při plnění smlouvy je pak nutné pamatovat na formální dodržení například dohodnutého způsobu komunikace. „Pokud mám například způsob, jak si sjednávat vícepráce, například písemným dodatkem, měl bych to dodržovat. V mnoha případech se objednávka víceprací překlene dohodou po telefonu nebo zápisem do stavebního deníku, ale to není dostatečné,“ uvádí příklady z praxe Petr Zábranský.

Advokáti v Rovan Legal mají i metodiku, jak poznat blížící se spor. Jak poznat vlnu, která se na nás valí a připravit se na ní? Prevencí sporu může být i výběr dobrého partnera do smluvního vztahu, ať již zákazníka nebo dodavatele. Jak toho vybrat?

O tom všem hovořil host živého vysílání ve studiu estav.tv. Poslechněte si celý rozhovor s právníkem, specialistou na spory ve stavebnictví.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - iryna

Smlouvy o dílo ve stavebnictví očima právníků: pět nejčastějších chyb objednatelů

Jakých chyb se nejčastěji dopouští objednatelé staveb? Dejte si pozor na tyto zásadní. Smlouva o dílo sice dle zákona může být ústní, ale u staveb lze doporučit písemnou formu. Porušuje-li zhotovitel své povinnosti, oznamte mu to písemně. Nepodceňujte důležitost předávacího protokolu a vady vytkněte bez zbytečného…

Zdroj: AdobeStock.com - babets

Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?

Starost, nad kterou si láme hlavu nejeden majitel nemovitosti: jak přimět souseda k opravě stavby, která je v důsledku svého havarijního nebezpečná pro okolí? Problém zároveň řeší i řada obcí, na jejichž veřejných prostranstvích si musí chodci dávat pozor na padající střešní tašky či omítku z průčelí neudržovaných…

Zdroj: AdobeStock-mariohagen

Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku

Vlastnictví a obývání nemovitosti je spojeno mimo jiné s náklady ve formě poplatků a daní, jejichž výše se obec od obce liší. Právem každé obce je požadovat po vlastnících nemovitostí a občanech, kteří mají v obci trvalé bydliště, úhradu poplatků do obecní kasy. Obec je však limitována zákonem (konkrétně zákon č.…